en-Aké sú rizikové faktory, ktoré môžu podporiť vznik agresívneho správania?

23/10/2022

😔😔😔 Vrah môže byť v každom z nás. Je ale výsledkom zlého rodičovstva? Každého z nás ako prvé napadne, že rodina by mala brať morálnu zodpovednosť za činy detí. Avšak aký je skutočný pohľad na to, ako sa môže prebudiť vrah v nás?

⏯ Rodina je významným faktorom pre podporu a rozvoj agresívnych predpokladov dieťaťa. Agresor má zväčša skúsenosti s násilím či šikanou v rodine, zneužívaním, zažíva dlhodobú frustráciu, nedostatočnú starostlivosť často s prvkami násilia. 

⏯ Z neurologického hľadiska môže byť násilie výsledkom zníženej aktivity prefrontálneho kortexu, poškodenia mozgu, nadprodukcie serotonínu. 

⏯ Partner môže veľmi významne ovplyvniť naše správanie. Ak sme vo vzťahu s človekom, ktorý u nás podporuje antisociálne správanie, často máme tendenciu k agresívnemu správaniu. 

⏯ Problémy so socializáciou sa spájajú s potrebou spolupatričnosti. Chcieť sa niekde začleniť a byť súčasťou skupiny ľudí / spoločenstva, môže viesť naše kroky ku skupine osôb, ktoré majú radikálne názory a u ktorých sa prejavuje podpora a vzývanie agresívnych vzorov.

⏯ Naše psychické nastavenie, nízke sebavedomie, radosť z ubližovania iným, pocity menejcennosti, hnev či vnímanie nespravodlivosti môžu podporiť našu agresivitu, ktorú môžeme otočiť nielen voči iným, ale aj voči sebe. Často sa môžeme cítiť opustenými alebo osamotenými a to nás vedie ku kritickému správaniu.

Snažme sa naučiť sa regulovať a pracovať s vlastnými emóciami, rozvíjať empatiu, ochotu pomáhať iným a budovať vzťahy s ľuďmi okolo nás

#radipsychologicka #poradenstvo #online #love#loveyourself #psychology #positivity #mindset#mentalhealth #selfcare #psychologist#onlinepsychologicka


Prečítajte si zaujímavý rozhovor:

Vrahom sa môže stať každý z nás. Agresívne sklony sa môžu prejaviť už v detstve, hovorí psychologička

https://brainee.hnonline.sk/notsorry/news/96046201-vrahom-sa-moze-stat-kazdy-z-nas-agresivne-sklony-sa-mozu-prejavit-uz-v-detstve-hovori-psychologicka