REZERVUJ SI ONLINE STRETNUTIE ZDARMA 

diskriminačné / kariérne / krízové poradenstvo

Diskriminačné poradenstvo (55 min.) zdarma | Poradenstvo je určené pre osoby na trhu práce, ktoré trpia diskrimináciou alebo sa chcú dozvedieť viac o prevencii a eliminácii voči diskriminácii. Podmienkou vstupu do tohto typu poradenstva a registrácia do projektu "Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii" financovaného z prostriedkov EÚ (registráciu realizujte na nasledovnom linku Karta účastníka).

Ďalšou možnosťou je využiť kariérne poradenstvo pre neaktívne osoby na trhu práce bez maturitného vzdelania (55 min.) zdarma. Poradenstvo je naviazané na projekty"Podpora začlenenia do pracovného prostredia" (v spolupráci s občianskym združením MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti) alebo "Krokom k úspešnej budúcnosti" (v spolupráci s občianskym združením myJUMP.sk).

Krízové poradenstvo (55 min.) zdarma | Poradenstvo je určené pre osoby, ktoré majú záujem riešiť problémy týkajúce sa súčasnej mimoriadnej vojnovej situácie.

Link slúži aj na rezervovanie poradenstva zdarma v prípade, ak sa chcete so mnou stretnúť prvýkrát alebo sa nezáväzne porozprávať o možnostiach poradenstva a vzájomnej spolupráce.