Daniela Dvorská

fyzioterapeut | lektor | odborný poradca | odborník v oblasti diskriminácie

Ako fyzioterapeutka som si prešla začiatkom v nemocnici, kde som na Neurologickej klinike prichádzala do kontaktu s ľuďmi s rôzne ťažkými ochoreniami. Pôsobila som na lôžkovom oddelení a takisto aj na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde som pomáhala ľuďom po cievnych príhodách znovu začať sedieť, chodiť a znovu nájsť vhodnou terapiou vlastnú sebestačnosť.

Toto obdobie bolo pre mňa veľmi obohacujúce a psychicky náročné, neustály kontakt s vážne chorými ľuďmi mi jasne hovoril o našej pominuteľnosti a o tom ako je naše telo krehké a zraniteľné.​

Túžba po sebarealizácii a rozvíjaní sa ma posunuli do ďalšej oblasti, po takmer 2 rokoch som odišla z nemocnice do súkromného rehabilitačného centra. Zmenila som svoje zameranie, z neurológie som prešla do ortopédie a športovej traumatológie a mojími klientmi sa stali prevažne mladí ľudia s mnohými voľnočasovými aktivitami a športami, pri ktorých dochádza k rôznym úrazom.

Po 4 rokoch som sa osamostatnila a začala pracovať ako súkromný fyzioterapeut, kde som strávila ďalšie 3 roky. Pracovala som s klientmi z kancelárskeho prostredia, ktorí najčastejšie trpeli chronickými bolesťami z dlhodobo vynútenej polohy v sede a svaloveho preťaženia z nevhodnej pohybovej aktivity. Popri práci som začala viesť workshopy Zdravého dýchania v meditačnom centre Plejs, ktoré postupne prerástli do kurzov a ja som sa začala venovať tomu čo som už dlho chcela, pohybovej prevencii a edukácií verejnosti.

V roku 2019 som odišla za freedivingom na 4 mesiace do Dahabu, z ktorých sa nakoniec stali 2 roky, behom ktorých som sa venovala hlavne tréningu. Pracovala som v miestnom wellbeing centre Nour a viedla edukačné kurzu a konzultácie online. Od roku 2022 žijem a pracujem na Tenerife.