Podcasty a webináre

Vitajte v mojej zbierke podcastov a webinárov, kde sa delím o svoje poznatky a skúsenosti z oblasti psychológie a osobného rozvoja. Každý z týchto záznamov je zameraný na konkrétnu tému – od toxických vzťahov, cez duševné zdravie, až po motiváciu a profesijnú kariéru. Tieto rozhovory a diskusie poskytujú hlboký náhľad do komplexného sveta ľudskej psychiky a medziľudských vzťahov, a sú vytvorené tak, aby vás inšpirovali, vzdelávali a povzbudzovali. Pozývam vás, aby ste si ich vypočuli alebo pozreli, a objavili nové perspektívy, ktoré môžu obohatiť váš osobný aj profesijný život.


Girls Gone Wild

V tomto rozhovore sa stretávam s Martinou Horňákovou, uznávanou slovenskou influencerkou, aby sme prehovorili o dôležitom a často prehliadanej téme toxických vzťahoch. Martina, známa svojou otvorenosťou a schopnosťou hovoriť o citlivých témach, prináša do tejto diskusie svoje jedinečné postrehy a skúsenosti. Spolu sa ponoríme do toho, ako rozpoznať toxické vzťahy, aké majú na nás vplyvy a ako môžeme nájsť cestu k zdravším a plnohodnotnejším vzťahom. Tento rozhovor je nabitý praktickými radami, osobnými príbehmi a odbornými poznatkami, ktoré vám môžu pomôcť lepšie pochopiť a navigovať vo svete medziľudských vzťahov. 


Talkshow so Stanom

Tento YouTube videozáznam predstavuje talkshow s významnou osobnosťou Stanom. V tomto rozhovore sa zameriavajú na rôzne témy, diskutujú o aktuálnych udalostiach a poskytujú zaujímavé pohľady na rôzne aspekty spoločenského života. Tento rozhovor umožňuje divákom nahliadnuť do myšlienok a názorov obidvoch účastníkov a ponúka zaujímavé, často provokatívne a inšpiratívne diskusie.

Pozrite si celé video na YouTube pre viac informácií a detailov z rozhovoru.


Ďalšie výstupy na sociálnych sieťach a YouTube

Ako sa rozísť? - podcast pre Union - Zdravá dusa | 
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/ako-sa-roz%C3%ADs%C5%A5/id1570141740?i=1000590247828&l=sk
Duševné zdravie - podcast pre Generali Balans
Výživa a depresia | Zdenka Havettová - Ide o tvoje zdravie
Nezajedajte svoje emócie | Zdenka Havettová - Ide o tvoje zdravie

Podaj lepší projekt a poznaj benefity programu (diseminačná online seminár) | Národné osvetové centrum: Program ERASMUS + | https://www.nocka.sk/o-nas/projekty/zvysovanie-odbornosti-v-kulture/

Motivácia a profesijná kariéra v kultúre - 10.11.2022 | Národné osvetové centrum | https://www.nocka.sk/prezentacie-z-webinara-ako-byt-motivovany/

Ako pracovať s vlastnými emóciami? (webinár) | Národné osvetové centrum | https://epale.ec.europa.eu/sk/content/ako-pracovat-s-vlastnymi-emociami-webinar

Zvyšovanie odbornosti v kultúre | Národné osvetové centrum (viac informácií nájdete na webovej stránke | https://www.nocka.sk/o-nas/projekty/zvysovanie-odbornosti-v-kulture/ | Výstupný krátky rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=0xm33VNoq2g&t=186s