O mne

Pracujem ako psychologička, vzťahová terapeutka, NLP koučka a kariérna poradkyňa v jednej osobe. Zároveň som aktívnou akademickou účiteľkou a výskumníčkou v oblasti psychológie a personálneho manažmentu. Snažím sa inšpirovať ľudí v nachádzaní vlastných snov a napĺňaní vlastných potrieb.

Vyštudovala som magisterské a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore sociálna psychológia a psychológia práce. Rigoróznu skúšku som absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore psychológia. Rovnako som absolvovala nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) na Paneurópskej vysokej škole.

Moje vzdelanie si priebežne dopĺňam v rôznych oblastiach - teória vzťahovej väzby, párové a rodinné poradenstvo, vzdelávanie dospelých, kariérne poradenstvo, NLP koučing, pohybová, procesorientovaná, kognitívno-behaviorálna terapia a terapia zameraná na telo, systemické a rodinné konštelácie, diagnostika pohybových vývinových vzorov, hipoterapia, Montessori pedagogika a liečebná pedagogika, mentoring a oblasť vývinovej kineziológie, športu a pohybového rozvoja. 

Niekoľko rokov som pôsobila ako konzultant v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ako projektový a procesný manažér v oblasti starostlivosti o zákazníkov a zákaznícke služby, či riadenia investičných a rozvojových projektov. V roku 2007 som založila občianske združenie MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti a v roku 2019 občianske združenie myJUMP.sk, ktoré sa obe zameriavajú na rozvoj kompetencií, vzdelávanie a psychologické poradenstvo. Od roku 2010 vediem vlastnú konzultačnú a poradenskú spoločnosť MMT Consulting.

V roku 2016 som sa po mnohých rokoch vrátila k aktívnej psychologickej poradenskej činnosti a začala opäť profesionálne koučovať a mentorovať ľudí, ktorí chcú zmeniť vlastný život rovnako ako ja. Pracujem s ľuďmi s pracovnými a vzťahovými problémami, s nadváhou, psychosomatickými komplikáciami, vzdelávam a radím v oblasti kariéry a osobného rozvoja. Pomáham ostatným transformovať postoj k sebe samému a radovať sa zo života. Mojím profesným zameraním v oblasti vedy a výskumu je problematika pracovnej psychológie, pohybu, výkonu, vzťahovej väzby a porúch príjmu potravy.

Od roku 2017 pôsobím ako akademická učiteľka a vedecko-výskumná pracovníčka na univerzitách a vysokých školách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som spolupracovala s Trnavskou univerzitou v Trnave a so súkromnými vysokými školami Hochschule Fresenius v Banskej Bystrici a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (odbory: psychológia, ošetrovateľstvo, zubná technika). V súčasnosti som garantom výučby v odbore personálny a interkulturálny manažment na Vysokej škole aplikovanej psychológie v Terezíne. Okrem toho som aktívne publikujem vedecké štúdie v odborných časopisoch.

V mojom súkromnom živote sa venujem športu, cestovaniu a dobrému jedlu. Obľubujem históriu, pedagogiku, psychológiu a hipoterapiu.


Moje vzdelanie a kvalifikácia

 • vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr.) - odbor: Psychológia (Trnavská univerzita v Trnave)
 • vysokoškolské štúdium posgraduálne (PhDr.) - odbor: Psychológia (Prešovská univerzita v Prešove)
 • vysokoškolské štúdium III. stupňa (PhD.) - odbor: Sociálna psychológia a psychológia práce (Trnavská univerzita v Trnave)
 • nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) - Paneurópska vysoká škola v Bratislave


Rozvojové vzdelanie a koučing

 • NLP Master (International Trainers and Coaching Academy of NLP & Centrum systemiky a NLP)
 • NLP New Code Practitioner (International Trainers and Coaching Academy of NLP & Centrum systemiky a NLP)
 • NLP Premier Practitioner (International Trainers and Coaching Academy of NLP & Centrum systemiky a NLP)
 • Integrative Coaching & Core Competencies (double B)
 • Hogan Assessment Certification (Assessment Systems)
 • The Rocket Model - Gordon Curphy (Curphy Consulting)
 • Navigácia v povolaní s Thomasom Dienerom (Inštitút procesorientovanej psychoterapie)
 • Rozmery osobnosti cez objektív pohybu a prejavu (TK Consult)
 • Staffhacking - nový pohľad na people management (FLOWY)
 • Smart Calls (FLOWY)
 • HR Copywriting (Oliver Jakubik)

Doplňujúce pedagogické a psychoterapeutické vzdelanie

 • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia (Odyssea, Praha) / prebiehajúci výcvik
 • Procesorientovaná psychoterapia (Inštitút procesorientovanej psychoterapie v Bratislave) / prebiehajúci výcvik
 • Terapia zameraná na telo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo v Prahe) / neukončený výcvik
 • Koncentratívno-pohybová terapia (Inštitút KPT v Bratislave) / neukončený výcvik
 • Systemické a rodinné konštelácie (CREATRIX IDEAS)
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách (Coachingplus, Slovensko)
 • Práca s rodinou a vzťahová väzba (Coachingplus, Slovensko)
 • Dynamika vzťahovej väzby v dospelosti (Coachingplus, Slovensko)

 • Montessori - pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika (Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov a Trnavská univerzita v Trnave)
 • Andragogické minimum pre lektorov (Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského)


Vzdelanie v oblasti športu a rehabilitácie

 • Dynamic Neuromuscular Stabilization / DNS pre športovcov (Rehabilitation Prague School) - koncept podla Dr. Kolářa založený na vývinovej kineziológii
 • Functional Movement Screening (FMS)
 • Hipoterapia - integrovaný kurz (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
 • Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (EfectFit)
 • Mobilita & Stabilita | Funkčný strečing (IQ Pohyb)


Procesné a projektové riadenie

 • Design Thinking a kreatívne riešenie problémov ako kľúčové prvky modelu CAF 2020
 • Tímová práca ako základ pri zavádzaní manažérstva kvality alebo zmien
 • Six Sigma Green Belt (FBE Bratislava)
 • Agile & Scrum | Product Ownership | Scrum Mastership (ScrumDesk)
 • Statistical Process Control (FBE Bratislava) - štatistické metódy riadenia procesov
 • Business Process Improvement in Services (FBE Bratislava) - zlepšovanie procesov finančných a administratívnych služieb
 • The internal auditor for the integrated management system according to EN ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 (TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.)
 • Change Management (Capability - Integrated Consulting Group)
 • PRINCE2 (Omnicon, s.r.o.)
 • Tvorba projektov na čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie (Vzdelávanie Don Bosca)