Kontakt

MMT Consulting, s.r.o., Drieňová 1/J, Bratislava | IČO: 45676241 | DIČ: 2023095778 | cergetova.ivana(zavinac)gmail.com 

Instagram | FacebookTwitterLinkedIn | TikTok | YouTube


Poradenstvo poskytujem online formou a rovnako osobne v Bratislave (Galvaniho 12). 

Pomáham ľuďom, ktorí hľadajú podporu a pomoc. Radím ako ľahšie vstupovať na trh práce. Terapia a poradenstvo z pohodlia domova. Jednoduchšie a bez predsudkov. Vyskúšajte terapiu cez videohovor a rezervujte si stretnutie. 


Ak máte záujem o participáciu na príprave a vedení záverečnej práce, prípadne sa zaujímate o podrobnosti týkajúce sa mojej akademickej výučby či akademického výskumu, rezervujte si so mnou online stretnutie prostredníctvom aplikácie ZOOM na tomto linku

Uprednostňujem konzultácie so študentmi, ktorí študujú na vysokej škole alebo univerzite, na ktorej pôsobím ako vyučujúca.

Poskytujem aj diskriminačné poradenstvo (50 min.) zdarma. Poradenstvo je určené pre osoby na trhu práce, ktoré trpia diskrimináciou alebo sa chcú dozvedieť viac o prevencii a eliminácii voči diskriminácii. Podmienkou vstupu do tohto typu poradenstva a registrácia do projektu "Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii" financovaného z prostriedkov EÚ (registráciu realizujte na nasledovnom linku Karta účastníka). 

Ďalšou možnosťou je využiť kariérne poradenstvo pre neaktívne osoby na trhu práce bez maturitného vzdelania (50 min.) zdarma. Poradenstvo je naviazané na projekty "Podpora začlenenia do pracovného prostredia" (v spolupráci s občianskym združením MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti) alebo "Krokom k úspešnej budúcnosti" (v spolupráci s občianskym združením myJUMP.sk).

Krízové poradenstvo (50 min.) zdarma | Poradenstvo je určené pre osoby, ktoré majú záujem riešiť problémy týkajúce sa súčasnej mimoriadnej vojnovej situácie.  

Ak máte záujem o online poradenstva zdarma, rezervujte si so mnou online stretnutie na tomto linku.