Dobrovoľne v panických atakoch?

24.05.2023

Niekedy psychológa navštevujú klienti, ktorí sa viacnásobne podrobia terapii panických atakov, avšak napriek úspešnej liečbe sa ich prejavy ochorenia vrátia. A často je tento fenomén spojený s tzv. "secondary gain" alebo "skrytými výhodami", ktoré im ochorenie prináša. 

Vravíte si, kto by dobrovoľne podporoval svoj mechanizmus správania, kedy prežíva panické ataky? Veď je to iracionálne! Áno, skutočne to môžeme takto vnímať z prvého a veľmi jednoduchého pohľadu. Ak sa pozrieme hlbšie, môžeme vidieť výrazný strach z nevyhnutnej zmeny. A práve tento strach nás núti vnímať náš problém väčší ako je vysporiadavanie sa s panickými atakmi. 

Poďme si priblížiť tento fenomén ...

Fenomén "secondary gain" sa v prípade úzkosti a panických atakov týka skrytých výhod, ktoré jedinec môže získať z pretrvávajúcej úzkosti alebo panických atakov. Je to termín používaný v psychológii a psychiatrii na opisovanie fenoménu, kedy ľudia nevedomky alebo vedomky získavajú niektoré výhody z ich symptómov úzkosti.

Presná definícia "secondary gain" je nasledovná: Je to získanie výhod, podpory, pozornosti, starostlivosti alebo iných výhod zo strany iných ľudí alebo od systému, ktoré môže jednotlivec získať v dôsledku pretrvávajúcej úzkosti alebo panických atakov.

A aké výhody môžeme získať?

Tieto výhody môžu byť rôznorodé. Niektorí jednotlivci môžu získať ľudskú pozornosť, sympatiu alebo starostlivosť od iných, čo môže vyplniť ich emocionálne potreby. Iní môžu mať výhodu, že sa od nich nevyžaduje plniť určité povinnosti alebo zodpovednosti. Mohli by tiež získať určitý druh ochrany alebo istoty tým, že majú diagnózu úzkosti alebo panických porúch. Niektorí jedinci by mohli mať výhodu vo vzťahoch alebo situáciách, keďže im ostatní poskytujú podporu alebo sa k nim správajú špecifickým spôsobom v dôsledku ich úzkosti.

Ako tento mechanizmus vzniká?

Vznik mechanizmu uplatňovania "secondary gain" v prípade úzkosti a panických atakov môže byť ovplyvnený rôznymi faktormi a procesmi. Tu sú niektoré možné spôsoby, ako tento mechanizmus môže vzniknúť:

 • Nevedomá motivácia: Jedinec si nemusí byť plne vedomý, že získava výhody zo svojej úzkosti alebo panických atakov. Môže existovať nevedomý proces, v ktorom sa určité správanie alebo symptómy stávajú spôsobom, ako získať pozornosť, starostlivosť alebo iné výhody od iných ľudí. A toto môže byť naučené správanie z minulosti.

 • Pozornosť a podpora od iných: Keď jedinec prejavuje symptómy úzkosti, okolie často reaguje podporou a starostlivosťou. To môže viesť k posilneniu tohto správania, pretože jedinec si uvedomuje, že získava pozornosť a podporu od ostatných v dôsledku svojej úzkosti.

 • Získanie úľavy alebo vyhnutie sa povinnostiam: Niektorí jednotlivci môžu zisťovať, že ich úzkosť alebo panické ataky im umožňujú vyhnúť sa určitým povinnostiam alebo zodpovednostiam. Môže to byť spôsob, ako uniknúť nepríjemným situáciám alebo sa vyhnúť náročným úlohám.

 • Ochrana pred neistotou a zmenami: Úzkosť môže poskytovať istotu a pocit kontroly v situáciách, ktoré sú neznáme alebo neisté. Jedinec môže preferovať udržiavanie úzkosti, pretože im poskytuje pocit bezpečia a predvídateľnosti v zmätočnom svete.


Čo robiť a ako si pomôcť?

Začiatkom zmeny je vôbec uvedomiť si, čo sa s vami deje, keď prežívate úzkosť alebo panický atak. Pomôcť vám môžu základné otázky, kedy sa opýtate samých seba, čomu sa vlastne snažite vyhnúť. K tomu môže pomôcť nasledovný postup:

 1. Identifikujte a uvedomte si "secondary gain": Je dôležité si uvedomiť, že môžete získavať nevedomé alebo vedomé výhody zo svojej úzkosti alebo panických atakov. Sústreďte sa na identifikáciu týchto výhod a premýšľajte o tom, ako môžu ovplyvňovať vaše správanie a zvládanie úzkosti.

 2. Zhodnoťte dlhodobé následky: Skúste zvážiť dlhodobé dôsledky a negatívne vplyvy "secondary gain" na váš život. Uvedomte si, že aj keď môže poskytovať krátkodobé výhody, dlhodobé udržiavanie úzkosti môže mať nepriaznivé následky na vaše fyzické a emocionálne zdravie, vzťahy a kvalitu života.

 3. Vybudujte zdravé zvládacie mechanizmy: Pracujte na rozvoji zdravých zvládacích mechanizmov, ktoré vám pomôžu riešiť úzkosť a panické ataky bez potreby "secondary gain". Tieto môžu zahŕňať relaxačné techniky, dýchanie, meditáciu, fyzickú aktivitu, podporu od blízkych ľudí, terapiu alebo iné metódy, ktoré vám pomôžu riešiť a zvládať úzkosť konštruktívnym spôsobom.

 4. Získajte odbornú pomoc: Ak máte problémy s "secondary gain" a zvládaním úzkosti, je užitočné vyhľadať odbornú pomoc. Psychológ, psychoterapeut alebo psychiater vám môže poskytnúť podporu, poradenstvo a stratégie na riešenie tohto fenoménu a zlepšenie vášho celkového blahobytu.

 5. Pracujte na sebaúcte: Uvedomte si, že získanie "secondary gain" zo svojej úzkosti nemusí byť trvalým riešením. Pracujte na budovaní svojej sebaúcty a sebadôvery, aby ste sa cítili dostatočne silní a schopní zvládať životné výzvy bez nutnosti uchýliť sa k "secondary gain".


  Dôležité je si uvedomiť, že "secondary gain" nemusí byť vždy zámerne manipulatívne správanie. Môže ísť o nevedomé procesy, ktoré ovplyvňujú správanie jednotlivca a udržiavajú ich úzkosť alebo panické ataky. Je však dôležité rozpoznať tieto skryté motivácie a výhody, pretože môžu brániť jednotlivcovi v dosahovaní dlhodobého blahobytu a zdravia. V niektorých prípadoch môže byť dôležité prehodnotiť tieto motivácie a hľadať zdravšie spôsoby, ako zvládať úzkosť a panické ataky.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA, PCIC

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit