REZERVUJ SI STRETNUTIE

Poradenstvo prebieha osobne alebo prostredníctvom aplikácie ZOOM a po zarezerovavaní kontrétneho termínu a zaplatení dotanete pozvánku a potvrdenie o zaplatení automaticky e-mailom.


UPOZORNENIE: 

V prípade, ak si rezevujete stretnutie a uskutočníte platbu, no nepríde Vám do e-mailovej schránky IHNEĎ pozvánka na sedenie, prosím, kontaktujte ma ohľadne preverenia rezervácie (e-mail ivana@radipsychologicka.sk).


Dôležité informácie

Poradenstvo prebieha v rámci rozsahu predmetu činnosti spoločnosti MMT Consulting, s.r.o., ktorá nie je zdravotníckym zariadením. Táto spoločnosť je oprávnená poskytovať poradenstvo súvisiace s podnikaním a osobným rozvojom, vzdelávaním, taktiež odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Poradenstvo je dôverné v hraniciach určených zákonmi Slovenskej republiky. V prípade, ak by ste ma informovali o tom, že ste spáchali alebo plánujete spáchať trestný čin, som povinná to ohlásiť to príslušným orgánom.

    Dĺžka spolupráce je dohodnutá ústne a je flexibilná v závislosti od Vašich potrieb, prípadne od posúdenia, či mnou ponúkaná forma práce môže byť pre Vás nápomocná. V prípade, ak nie ste alebo nebudete spokojný/á s priebehom alebo výsledkami našej vzájomnej spolupráce, je dôležité, aby ste ma o tom informovali za účelom hľadania vhodného riešenia s ohľadom na Vaše potreby. Poradenstvo môžete kedykoľvek ukončiť, avšak uprednostňujem vzájomnú dohodu o ukončení.

    Dĺžka jedného štandardného poradenského stretnutia je 50 minút. Hodina začína a končí v dohodnutom čase. Ak by ste na začiatok hodiny meškali, budem rada, ak mi oznámite, koľko budete meškať. V takomto prípade nebude možné naplniť celú dĺžku dohodnutého stretnutia.

Platby za poskytnuté poradenstvo

Platba za poskytnuté poradenstvo sa uskutočňuje bezhotovostne prevodom alebo platbou kartou vopred. Výška platby je uvedená v cenníku na internetovej stránke www.ivanacergetova.sk. V prípade, ak chcete zrušiť alebo presunúť dohodnuté stretnutie, je potrebné tak urobiť najneskôr 48 hodín vopred (kedykoľvek aj počas víkendu) a to buď automaticky prostredníctvom zaslaného rezervačného formulára alebo oznámením (SMS, telefonát, e-mail). V prípade, ak oznámite zrušenie alebo presunutie dohodnutého stretnutia neskôr ako 48 hodín vopred (alebo sa na stretnutie nedostavíte), bude Vám účtovaná 100% cena neuskutočneného stretnutia.

V prípade, ak príde k zrušeniu stretnutia z mojej strany neskôr ako 48 hodín pred dohodnutým stretnutím, tak za nasledujúce stretnutie neplatíte. Táto lehota neplatí v prípade choroby alebo úrazu oboch zmluvných strán.

Úhradou poskytnutej služby potvrdzujete, že ste porozumeli a súhlasíte s uvedeným textom a so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail na účely vzájomnej komunikácie.