Otáčať sa za svetlom má význam aj v pracovnom prostredí

14.06.2018

"Som človek. A z tohto dôvodu sú sociálne vzťahy výraznou súčasťou môjho života, prežívania a vnímania životnej pohody. Tak ako v súkromnom aj v pracovnom živote sa snažím vyhýbať konfliktom a nepriaznivým situáciám, pretože mám rád moju zónu osobného komfortu." 

Veľmi často sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi rozprávajú o ich nepriaznivej pracovnej situácii. Štandardné príčiny ich problémov sú spojené s pracovnou nespokojnosťou, slabou výkonnosťou alebo nízkym finančným hodnotením. Avšak omnoho častejšie mi popisujú chronické stresové situácie, ktoré sa prejavujú zlými vzťahmi so spolupracovníkmi a pracovnými konfliktami. Dokonca niekedy tieto udalosti podnecujú svojimi postojmi práve nadriadení a manažéri, ktorí si neuvedomujú prepojenie životných rolí s psychikou človeka (viď citát manažéra nižšie).

"K tomu, aby sme boli šťastní a spokojní, máme rodinu a domov, nie prácu. Pracovné prostredie je miesto, ktoré má byť plné konfliktov a výziev."

Existuje obojstranný vzťah medzi pracovnou spokojnosťou a životnou pohodou. A práve z tohto dôvodu sa čoraz častejšie stretávame s pojmom "work-life-balance". Pozitívne fungujúce organizácie, ktoré si uvedomujú vplyv súkromného života na pracovný výkonnosť, sa vyznačujú vysokou mierou autonómnej motivácie zamestnancov, zmysluplnosťou a radosťou z práce, kreativitou a flexibilitou. Kvalita medziľudských vzťahov je pritom vnímaná ako jeden z najvýznamnejších faktorov pracovnej spokojnosti. U zamestnancov sa prejavuje väčšou spoločenskosťou, kladným postojom ku kolegom a zákazníkom, nadšením a vyššou kvalitou pracovného výkonu.

Pracovníci v spoločnostiach sa z hľadiska motivácie delia na 3 typy. (1) Zamestnanci orientovaní na prácu ju vnímajú ako prostriedok k nadobudnutiu finančných prostriedkov ako odmeny za činnosť. (2) Kariérny postup a orientácia na status v spoločnosti je taktiež jedným z motivačných faktorov. (3) Avšak zamestnanci, ktorí majú svoju prácu skutočne radi, sú zapálení a motivovaní, berú prácu ako poslanie. Práve títo pozitívne naladení zamestnanci sú produktívni, spokojní, majú dobré vzťahy so spolupracovníkmi, rýchlejšie a efektívnejšie riešia problémy a nevyskytujú sa u nich často konflikty, s čím je spojená aj redukcia stresu, ktorá vedie k zlepšovaniu fyzického a psychického zdravia.

Zamerajme sa na vyhľadávanie a oceňovanie toho, čo je v nás, v druhých ľuďoch i vonkajších podmienkach dobré.
Buďme ako slnečnice, ktoré sa otáčajú za svetlom dobra vo všetkých jeho podobách.

B. L. Fredrickson


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka, ktorá sa venuje teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale rovnako ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sledujte moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #rozvoj #pridsasomnouporadit