Couple Balance Programme


Couple Balance Programme (Program rovnováhy pre páry) je psychologický proces zameraný na liečenie a zlepšenie psychologických a emocionálnych aspektov vzťahu, ktoré mohli byť zanedbané alebo poškodené. Pomáha párom rozpoznať a napraviť nedostatky vo vzťahovej dynamike prostredníctvom spoločnej práce, často za pomoci terapeuta alebo cez vedené cvičenia. Zahŕňa tiež rozvoj zručností a komunikačných stratégií, ktoré by mali byť pestované počas celého vzťahu, ale mohli byť prehliadnuté alebo nedostatočne rozvinuté.

Prečo je emočný balans dôležitý?

Emočný balans môže byť silným a transformačným procesom, ktorý umožňuje párom zažiť plnšie a šťastnejšie vzťahy, oslobodené od obmedzení nastavených minulými skúsenosťami. Umožňuje objavenie radosti vo všetkých typoch vzťahov, či už sú romantické, rodinné, priateľské alebo profesionálne. Okrem toho prináša:

 • Emocionálne uzdravenie: Pomáha párom uzdraviť staré emocionálne rany a spracovať traumatické zážitky, čo vedie k zlepšeniu emocionálnej pohody a celkového duševného zdravia.
 • Rozvoj sebaúcty a sebavedomia: Pomáha párom budovať pozitívnejší sebapohľad a posilňovať ich vnútornú silu.
 • Zlepšenie vzťahov: Ako sa páry učia lepšie rozumieť svojim potrebám, telám a emóciám, môžu komunikovať zdravšie a nastavovať hranice, čo vedie k zdravším a naplnenejším vzťahom.
 • Osobný rozvoj a rast: Poskytuje nástroje a zručnosti, ktoré pomáhajú párom lepšie zvládať životné výzvy a napredovať v osobnom a profesionálnom živote.
 • Prekonávanie obmedzujúcich presvedčení a správania: Pomáha identifikovať a prekonávať negatívne vzorce správania vyplývajúce z nevyriešených problémov, čo vedie k autentickejšiemu a zmysluplnejšiemu vzťahu.

O základoch nášho programu

Náš unikátny program bol nami navrhnutý s cieľom poskytnúť hlboké porozumenie a praktické nástroje pre emočné uzdravenie a osobný rast. Vychádzame z bohatých dlhoročných skúseností v oblasti psychologického poradenstva a vývinovej kineziológie, čo nám umožňuje ponúknuť komplexný prístup k uzdraveniu.

Naše odborné základy zahŕňajú:

 • Model vzťahovej väzby: Tento model je základom pre pochopenie, ako skoré interakcie s rodičmi ovplyvňujú naše správanie a vzťahy v dospelosti. Sústredíme sa na opravu a vytváranie zdravých vzťahových vzorcov.
 • Biodynamika: Tento prístup zdôrazňuje vzájomné prepojenie medzi mysľou, telom a emocionálnym stavom človeka. Skúmame, ako emocionálne stavy ovplyvňujú fyzické zdravie a naopak.
 • Dynamicko neuromuskulárna stabilizácia tela: Technika, ktorá sa zameriava na posilnenie posturálnej a pohybovej integrity tela, čo je nevyhnutné pre celkové fyzické a emocionálne zdravie. Zameriava sa na jednotlivé pohybové vývinové obdobia, ktoré mohli byť zanedbané alebo preskočené (napr. nestabilné sedenie v ranom veku, chýbalo lozenie "po štyroch"). 

Cieľom nášho programu je identifikovať obranné mechanizmov a emočné bloky zaznamenané v pohybe, resp. pohybovej štruktúre človeka. Často sú to neuvedomované rutinné mikropohyby, ktoré môžu blokovať prežívanie emócií. A naopak nevyjadrené emócie spôsobujú vznik niektorých pohybových disbalancií. Viac o metóde si môžete sa môžete dozvedieť na tejto stránke

Organizačné informácie

Pripojte sa k nám na unikátny 8-dňový retreat, kde sa ponoríme do hĺbok Couple Balance Programme (Program rovnováhy pre páry) podporovaného technikami vývinovej kineziológie. Tento intenzívny kurz je navrhnutý tak, aby vám pomohol pracovať na a zlepšiť vaše vzťahy na všetkých úrovniach - s partnermi, rodičmi, deťmi aj so sebou samými.

 • Skupinové 8-dňové vzdelávanie zahŕňajúce 8 vzdelávacích jednotiek denne (8x 45 min)
 • Všetky vzdelávacie materiály, vrátane viazaných scenárov a individuálne prispôsobených cvičení
 • 1,5 hodiny osobnej terapie pre pár s našimi skúsenými profesionálmi - s psychologičkou (Dr. Ivana Čergeťová) a fyzioterapeutkou (Mgr. Daniela Dvorská)
 • Prístup k skupinovej dynamike a cvičeniam, ktoré podporujú kolektívne učenie a rast
 • Občerstvenie počas vzdelávacích blokov (kávičkové prestávky), aby ste boli počas dňa plní energie

Naše workshopy sú navrhnuté tak, aby vám nezanechali len nezabudnuteľné spomienky, ale aj praktické nástroje, ktoré môžete aplikovať v každodennom živote. Tu je to, čo môžete očakávať:

Pred workshopom:

 • Kontaktujeme vás telefonicky, aby sme prediskutovali vaše očakávania a potreby týkajúce sa ubytovania.
 • Po registrácii na workshop a zaplatení poplatku za kurz vyplníte anamnestický dotazník a dotazník osobnosti a vzťahov. Tieto dotazníky nám poskytnú hlbší vhľad do vašej individuálnej vzťahovej dynamiky a osobnostných čŕt.
 • Na základe vašich odpovedí pripravíme personalizovaný prístup, ktorý sa zameria na oblasti vyžadujúce najväčšiu pozornosť a rast.

Počas workshopu:

 • Obdržíte viazané scenáre obsahujúce všetky teoretické informácie a praktické cvičenia, ktoré budeme pokrývať.
 • Každý účastník obdrží 1,5 hodiny individuálnej práce s inštruktormi, aby sa ponoril do svojich osobných tém a vzťahových problémov.
 • Skupinová práca je tiež súčasťou workshopu, kde môžete zdieľať svoje skúsenosti a učiť sa od ostatných v bezpečnom a podporujúcom prostredí.

Po workshope:

 • Poskytneme emailovú konzultáciu, kde môžete klásť otázky alebo prediskutovať váš pokrok a skúsenosti z workshopu.
 • Budete môcť aplikovať naučené stratégie do vašich vzťahov a udržať pokrok, ktorý ste dosiahli počas workshopu.

Čo nie je zahrnuté:

 • Letecká doprava a preprava (transfer na miesto konania) nie sú zahrnuté v cene workshopu. Po registrácii však radi poskytneme odporúčania a tipy na najlepšie možnosti cestovania, aby sme vám cestu čo najviac spríjemnili.
 • Ubytovanie je flexibilné a môžeme vám odporučiť niekoľko možností, vrátane zdieľaného bytu s ostatnými účastníkmi alebo hotela podľa vášho výberu a rozpočtu. Náklady na ubytovanie sa budú líšiť v závislosti od vybranej možnosti a sú samostatným poplatkom od poplatku za kurz. (Náklady na ubytovanie v hotelovom zariadení sú variabilné, približne od 500 do 800 EUR pre 2 osoby.)
 • Strava počas workshopu nie je zahrnutá. Radi vám však odporučíme reštaurácie a stravovacie zariadenia, kde si môžete vychutnať miestnu kuchyňu.
 • Voliteľné výlety pre tých, ktorí chcú objavovať krásy miestnej krajiny a kultúry, sú ponúkané na odporúčanie. Tieto výlety sú platené samostatne a sú úplne voliteľné.

Ako funguje rezervácia ubytovania:

 • Po prihlásení na workshop vám poskytneme zoznam odporúčaných ubytovacích zariadení v rôznych cenových kategóriách.
 • Môžete si vybrať ubytovanie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a preferenciám - či už preferujete zdieľaný byt alebo súkromný hotelový priestor.
 • Ak bude potrebné, pomôžeme vám s rezerváciou a poskytneme potrebné informácie, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.

Pripravte sa na cestu transformácie - rezervujte si miesto na workshope a začnite písať novú kapitolu vo vašom vzťahu a osobnom živote. Sme tu, aby sme vás podporili na každom kroku tejto vzrušujúcej dobrodružnej cesty.