Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo vám môže pomôcť nájsť správnu kariéru pre vás a vaše záujmy. Kariérny poradca vám môže pomôcť zhodnotiť vaše schopnosti a zručnosti, objaviť vaše záujmy a hodnoty, určiť vaše profesijné ciele a naplánovať kroky, ktoré vás priblížia k dosiahnutiu týchto cieľov. Kariérne poradenstvo môže byť užitočné pre študentov, absolventov, ľudí, ktorí sa chcú niečo zmeniť v kariére, a pre tých, ktorí si potrebujú zlepšiť svoje zručnosti a získať nové skúsenosti.

Kariérne poradenstvo je proces, ktorý pomáha jednotlivcom v ich profesionálnom vývoji a plánovaní kariéry. Kariérny poradca pomáha klientom zistiť ich záujmy, schopnosti, hodnoty a ciele a následne identifikovať kariérne možnosti a plány. Kariérne poradenstvo sa zameriava na rôzne oblasti, vrátane voľby kariéry, vývoja kariéry, prechodu medzi kariérami, zlepšovania zručností a zvládania pracovných problémov. Kariérne poradenstvo sa môže poskytovať jednotlivcom, skupinám, školám, organizáciám a spoločnostiam.

Kedy vyhľadať kariérneho poradcu?

Ak sa ešte stále rozhodujete, čo chcete robiť v budúcnosti, kariérny poradca vám môže pomôcť zistiť vaše záujmy, schopnosti a ciele a nájsť povolanie, ktoré vám bude vyhovovať. Ak ste nespokojní so svojou súčasnou prácou a chcete ju zmeniť, kariérny poradca vám môže pomôcť zistiť, aké sú vaše záujmy a schopnosti a pomôže vám nájsť nové možnosti. Ak hľadáte novú prácu po strate zamestnania, kariérny poradca vám môže pomôcť s písaním životopisu, motivačných listov a s prípravou na pohovor. Ak sa chcete posunúť v práci ďalej a zlepšiť svoje schopnosti, kariérny poradca vám môže pomôcť s plánovaním a realizáciou vášho kariérneho rastu. Ak chcete zmeniť oblasť, v ktorej pracujete, kariérny poradca vám môže pomôcť s prechodom na nový trh, pomôže vám zistiť, aké sú požiadavky pre nový trh a aké zručnosti potrebujete získať. Ak sa neviete rozhodnúť, akým smerom sa má vaša kariéra uberať, kariérny poradca vám môže pomôcť zistiť vaše priority, hodnoty a záujmy a pomôže vám urobiť informované rozhodnutie.


Aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré klienti vyhľadávajú kariérneho poradcu?


Najčastejšie klienti vyhľadávajú kariérneho poradcu kvôli nasledovným dôvodom:

  1. Zmena zamestnania alebo kariéry: Mnohí ľudia vyhľadajú kariérne poradenstvo, pretože sa chcú presunúť na nové miesto alebo zmeniť smer kariéry.

  2. Nespokojnosť s aktuálnou prácou: Ak sa cítite nešťastní alebo nespokojní so svojou súčasnou prácou, kariérny poradca vám môže pomôcť nájsť nové možnosti a urobiť zmeny, ktoré vám pomôžu dosiahnuť väčšie uspokojenie v práci.

  3. Potreba rozvoja kariéry: Kariérny poradca vám môže pomôcť identifikovať vaše silné stránky a zručnosti, nájsť nové príležitosti na rozvoj a pomôcť vám dosiahnuť vaše ciele.

  4. Vyhľadávanie nových zručností: Ak chcete zlepšiť svoje zručnosti a zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, kariérny poradca vám môže pomôcť identifikovať zdroje a programy na získanie nových zručností.

  5. Potreba pomoci pri rozhodovaní: Kariérny poradca vám môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, čo chcete robiť v kariére a ako dosiahnuť svoje ciele.

Práca a kariéra sú dôležitou súčasťou nášho života a preto je kľúčové sa touto časťou života zaoberať a to najmä v kontexte budúcnosti a tiež vzťahov a kvality života. 

MMT Consulting, s.r.o., Drieňová 1/J, Bratislava | IČO: 45676241 | DIČ: 2023095778 | ivana(zavinac)radipsychologicka.sk  

Instagram | FacebookTwitterLinkedIn | TikTok | YouTube