Aké sú rizikové faktory, ktoré môžu podporiť vznik agresívneho správania?

16.10.2022

😔😔😔 Vrah môže byť v každom z nás. Je ale výsledkom zlého rodičovstva? Každého z nás ako prvé napadne, že rodina by mala brať morálnu zodpovednosť za činy detí. Avšak aký je skutočný pohľad na to, ako sa môže prebudiť vrah v nás?

⏯ Rodina je významným faktorom pre podporu a rozvoj agresívnych predpokladov dieťaťa. Agresor má zväčša skúsenosti s násilím či šikanou v rodine, zneužívaním, zažíva dlhodobú frustráciu, nedostatočnú starostlivosť často s prvkami násilia.

⏯ Z neurologického hľadiska môže byť násilie výsledkom zníženej aktivity prefrontálneho kortexu, poškodenia mozgu, nadprodukcie serotonínu.

⏯ Partner môže veľmi významne ovplyvniť naše správanie. Ak sme vo vzťahu s človekom, ktorý u nás podporuje antisociálne správanie, často máme tendenciu k agresívnemu správaniu.

⏯ Problémy so socializáciou sa spájajú s potrebou spolupatričnosti. Chcieť sa niekde začleniť a byť súčasťou skupiny ľudí / spoločenstva, môže viesť naše kroky ku skupine osôb, ktoré majú radikálne názory a u ktorých sa prejavuje podpora a vzývanie agresívnych vzorov.

⏯ Naše psychické nastavenie, nízke sebavedomie, radosť z ubližovania iným, pocity menejcennosti, hnev či vnímanie nespravodlivosti môžu podporiť našu agresivitu, ktorú môžeme otočiť nielen voči iným, ale aj voči sebe. Často sa môžeme cítiť opustenými alebo osamotenými a to nás vedie ku kritickému správaniu.

Snažme sa naučiť sa regulovať a pracovať s vlastnými emóciami, rozvíjať empatiu, ochotu pomáhať iným a budovať vzťahy s ľuďmi okolo nás

#radipsychologicka #poradenstvo #online #love#loveyourself #psychology #positivity #mindset#mentalhealth #selfcare #psychologist#onlinepsychologicka


Prečítajte si zaujímavý rozhovor:

Vrahom sa môže stať každý z nás. Agresívne sklony sa môžu prejaviť už v detstve, hovorí psychologička

https://brainee.hnonline.sk/notsorry/news/96046201-vrahom-sa-moze-stat-kazdy-z-nas-agresivne-sklony-sa-mozu-prejavit-uz-v-detstve-hovori-psychologicka  


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka, ktorá sa venuje teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale rovnako ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sledujte moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #rozvoj #pridsasomnouporadit