Aké sú výhody vzťahovej terapie?

03.04.2023

Vzťahová terapia je forma terapie, ktorá sa zameriava na zlepšenie vzťahu medzi dvoma alebo viacerými osobami. Cieľom vzťahovej terapie je pomôcť ľuďom zlepšiť svoje vzájomné porozumenie, komunikáciu, spoluprácu a zlepšiť kvalitu ich vzťahu. Terapia môže pomôcť riešiť konkrétne problémy, ako sú nevera, nedostatok dôvery, problémy s komunikáciou, rozdiely v hodnotách alebo výrazné zmeny v živote, ktoré môžu ovplyvniť vzťah. Vzťahová terapia môže byť prospešná pre rôzne typy vzťahov, vrátane manželstiev, dlhodobých romantických vzťahov, priateľstiev a rodinných vzťahov.

Vzťahová a partnerská terapia môžu mať množstvo výhod a prínosov pre páry, ktoré sa rozhodnú vyhľadať pomoc. Niektoré z týchto výhod môžu zahŕňať:

  1. Zlepšenie komunikácie: Jednou z hlavných oblastí, ktorými sa zaoberajú vzťahoví terapeuti, je komunikácia v partnerskom vzťahu. Terapeut vám môže pomôcť identifikovať problémy v komunikácii a naučiť sa nové zručnosti na zlepšenie komunikácie s vaším partnerom.
  2. Zlepšenie intimity: Intimita je kľúčovou súčasťou zdravého partnerského vzťahu. Terapia môže pomôcť identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú vašu intímnosť, a naučiť sa nové spôsoby, ako ju zlepšiť.
  3. Riešenie konfliktov: Konflikty sú bežnou súčasťou každého partnerského vzťahu. Terapeut vám môže pomôcť zistiť, ako riešiť konflikty zdravým a konštruktívnym spôsobom.
  4. Identifikácia vzorcov správania: Vzťahová terapia môže pomôcť identifikovať vzorce správania, ktoré môžu byť škodlivé pre váš partnerský vzťah. Terapeut vám môže pomôcť naučiť sa nové zručnosti a techniky, ktoré vám pomôžu prekonať tieto vzorce a zlepšiť váš vzťah.
  5. Zvýšenie sebadôvery: Terapia môže pomôcť zvýšiť vašu sebadôveru a sebavedomie v partnerskom vzťahu. Tým, že zvládate ťažké situácie a učíte sa nové zručnosti, môžete získať väčšiu istotu v seba a vo svojom vzťahu.
  6. Zlepšenie celkového psychického zdravia: Partnerské problémy môžu mať negatívny vplyv na váš psychický stav. Terapia vám môže pomôcť zvládnuť tieto problémy a zlepšiť vaše celkové psychické zdravie.
  7. Prevencia budúcich problémov: Vzťahová terapia môže pomôcť identifikovať a riešiť problémy, ktoré by mohli v budúcnosti vzniknúť. Učením sa nových zručností a techník môžete predchádzať budúcim problémom v partnerskom.

Existuje rozdiel medzi vzťahovou a partnerskou terapiou, hoci niektorí terapeuti tieto pojmy používajú výmenne. Vzťahová terapia sa zaoberá širšou škálou vzťahov, napríklad rodinnými vzťahmi, priateľskými vzťahmi a pracovnými vzťahmi. Zameriava sa na spôsoby, ako zlepšiť komunikáciu, zvýšiť porozumenie a posilniť vzťahy.

Partnerská terapia sa zameriava výhradne na partnerské vzťahy, medzi manželmi alebo priateľmi s výhodami. Zameriava sa na riešenie konkrétnych problémov v partnerskom vzťahu, ako sú komunikácia, dôvera, intimita a riešenie konfliktov.

Oba druhy terapie môžu mať podobné ciele a techniky, ale ich fokus sa líši v závislosti od typu vzťahu, ktorý sa rieši.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #rozvoj #pridsasomnouporadit