Certifikačný program


Odborný certifikačný program je komplexný vzdelávací proces zameraný na školenie a certifikáciu odborníkov v pokročilých terapeutických technikách. Tento program je navrhnutý tak, aby zlepšil zručnosti a vedomosti terapeutov. Je nástrojom na efektívne riešenie psychologických a emocionálnych aspektov vo vzťahoch. Účastníci sa naučia identifikovať a naprávať vzťahovú dynamiku prostredníctvom štruktúrovaného tréningu a dohliadanej praxe. Program zahŕňa aj rozvoj základných zručností a komunikačných stratégií, ktoré sú kľúčové pre úspešné terapeutické intervencie.

Prečo je certifikačný program dôležitý?

Získanie odbornej certifikácie môže byť silným a transformačným procesom, ktorý umožňuje terapeutom poskytovať hlbšiu a efektívnejšiu starostlivosť. Vybavuje odborníkov zručnosťami, ktoré pomáhajú klientom preživať plnšie a šťastnejšie životy, oslobodené od obmedzení minulých skúseností. Okrem toho prináša:

 • Emocionálne uzdravenie: Pomáha terapeutom viesť klientov pri liečení starých emocionálnych rán a spracovaní traumatických zážitkov, čo vedie k zlepšeniu emocionálnej pohody a celkového duševného zdravia.
 • Rozvoj sebaúcty a sebavedomia: Pomáha terapeutom podporovať klientov pri budovaní pozitívnejšieho sebapohľadu a posilňovaní ich vnútornej sily.
 • Zlepšenie vzťahov: Školí terapeutov, aby pomohli klientom lepšie rozumieť ich potrebám, telám a emóciám, čo vedie k zdravším a naplnenejším vzťahom.
 • Osobný rozvoj a rast: Poskytuje terapeutom nástroje a zručnosti na pomoc klientom pri zvládaní životných výziev a napredovaní v osobnom a profesionálnom živote.
 • Prekonávanie obmedzujúcich presvedčení a správania: Pomáha terapeutom identifikovať a prekonávať negatívne vzorce správania u klientov, čo vedie k autentickejšiemu a zmysluplnejšiemu životu.

O základoch nášho programu

Náš unikátny program bol nami navrhnutý s cieľom poskytnúť hlboké porozumenie a praktické nástroje pre emočné uzdravenie a osobný rast. Vychádzame z bohatých dlhoročných skúseností v oblasti psychologického poradenstva a vývinovej kineziológie, čo nám umožňuje ponúknuť komplexný prístup k uzdraveniu.

Naše odborné základy zahŕňajú:

 • Model vzťahovej väzby: Tento model je základom pre pochopenie, ako skoré interakcie s rodičmi ovplyvňujú naše správanie a vzťahy v dospelosti. Sústredíme sa na opravu a vytváranie zdravých vzťahových vzorcov.
 • Biodynamika: Tento prístup zdôrazňuje vzájomné prepojenie medzi mysľou, telom a emocionálnym stavom človeka. Skúmame, ako emocionálne stavy ovplyvňujú fyzické zdravie a naopak.
 • Dynamicko neuromuskulárna stabilizácia tela: Technika, ktorá sa zameriava na posilnenie posturálnej a pohybovej integrity tela, čo je nevyhnutné pre celkové fyzické a emocionálne zdravie. Zameriava sa na jednotlivé pohybové vývinové obdobia, ktoré mohli byť zanedbané alebo preskočené (napr. nestabilné sedenie v ranom veku, chýbalo lozenie "po štyroch"). 

Cieľom nášho programu je identifikovať obranné mechanizmov a emočné bloky zaznamenané v pohybe, resp. pohybovej štruktúre človeka. Často sú to neuvedomované rutinné mikropohyby, ktoré môžu blokovať prežívanie emócií. A naopak nevyjadrené emócie spôsobujú vznik niektorých pohybových disbalancií. Viac o metóde si môžete sa môžete dozvedieť na tejto stránke

Organizačné informácie

Pripojte sa k nám na unikátny 2-ročný odborný certifikačný program, kde sa ponoríme do pokročilých vzťahových terapeutických techník podporovaných technikami vývinovej kineziológie. Tento certifikačný kurz je navrhnutý tak, aby vám pomohol stať sa expertom v zlepšovaní vzťahov na všetkých úrovniach - s klientmi, ich partnermi, rodičmi, deťmi a so sebou samými.

 • Skupinové 18-mesačné vzdelávanie zahŕňajúce 10 dvojdňových stretnutí (8x 45 min. denne) a polročné certifikačné prípravné obdobie
 • Všetky vzdelávacie materiály, vrátane viazaných scenárov a individuálne prispôsobených cvičení
 • 1,5 hodiny individuálnej konzutlácie na každom stretnutí s našimi skúsenými profesionálmi - s psychologičkou (Dr. Ivana Čergeťová) a fyzioterapeutkou (Mgr. Daniela Dvorská)
 • Prístup k skupinovej dynamike a cvičeniam, ktoré podporujú kolektívne učenie a rast
 • Občerstvenie počas vzdelávacích blokov (kávičkové prestávky), aby ste boli počas dňa plní energie

Naše workshopy sú navrhnuté tak, aby vám nezanechali len nezabudnuteľné spomienky, ale aj praktické nástroje, ktoré môžete aplikovať vo svojej profesionálnej praxi. Tu je to, čo môžete očakávať:

Pred programom:

 • Kontaktujeme vás telefonicky, aby sme prediskutovali vaše očakávania a potreby týkajúce sa ubytovania.
 • Po registrácii na program a zaplatení poplatku za kurz vyplníte anamnestický dotazník a dotazník osobnosti a vzťahov. Tieto dotazníky nám poskytnú hlbší vhľad do vašich profesionálnych dynamík a osobnostných čŕt.
 • Na základe vašich odpovedí pripravíme personalizovaný prístup, ktorý sa zameria na oblasti vyžadujúce najväčšiu pozornosť a rast.

Počas programu:

 • Obdržíte viazané scenáre obsahujúce všetky teoretické informácie a praktické cvičenia, ktoré budeme pokrývať.
 • Každý účastník obdrží 1,5 hodiny individuálnej práce s inštruktormi, aby sa ponoril do svojich osobných tém a profesionálnych otázok.
 • Skupinová práca je tiež súčasťou programu, kde môžete zdieľať svoje skúsenosti a učiť sa od ostatných v bezpečnom a podporujúcom prostredí.

Po programe:

 • Poskytneme emailovú konzultáciu, kde môžete klásť otázky alebo prediskutovať váš pokrok a skúsenosti z workshopu.
 • Budete môcť aplikovať naučené stratégie vo svojej profesionálnej praxi a udržať pokrok, ktorý ste dosiahli počas programu.

Čo nie je zahrnuté:

 • Letecká doprava a preprava (transfer na miesto konania) nie sú zahrnuté v cene programu. Po registrácii však radi poskytneme odporúčania a tipy na najlepšie možnosti cestovania, aby sme vám cestu čo najviac spríjemnili.
 • Ubytovanie je flexibilné a môžeme vám odporučiť niekoľko možností, vrátane zdieľaného bytu s ostatnými účastníkmi alebo hotela podľa vášho výberu a rozpočtu. Náklady na ubytovanie sa budú líšiť v závislosti od vybranej možnosti a sú samostatným poplatkom od poplatku za kurz. 
 • Strava počas programu nie je zahrnutá. Radi vám však odporučíme reštaurácie a stravovacie zariadenia, kde si môžete vychutnať miestnu kuchyňu.
 • Voliteľné výlety pre tých, ktorí chcú objavovať krásy miestnej krajiny a kultúry, sú ponúkané na odporúčanie. Tieto výlety sú platené samostatne a sú úplne voliteľné.

Ako funguje rezervácia ubytovania:

 • Po prihlásení na program vám poskytneme zoznam odporúčaných ubytovacích zariadení v rôznych cenových kategóriách.
 • Môžete si vybrať ubytovanie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a preferenciám - či už preferujete zdieľaný byt alebo súkromný hotelový priestor.
 • Ak bude potrebné, pomôžeme vám s rezerváciou a poskytneme potrebné informácie, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.

Pripravte sa na cestu transformácie - rezervujte si miesto v programe a začnite písať novú kapitolu vo svojom profesionálnom živote. Sme tu, aby sme vás podporili na každom kroku tejto vzrušujúcej dobrodružnej cesty.