Ako súvisí NLP s telom?

02.04.2023

NLP (neuro-lingvistické programovanie) je psychologická metóda a prístup, ktorý sa zameriava na štúdium a modelovanie toho, ako ľudia učia, komunikujú a dosahujú svoje ciele. Zameriava sa na skúmanie spojenia medzi našou rečou (lingvistika), naším vnútorným reprezentovaním sveta (neurologia) a naším správaním (programovanie).

NLP sa zrodilo v 70. rokoch 20. storočia v Spojených štátoch a jeho zakladateľmi sú Richard Bandler a John Grinder. Použili metódu modelovania, aby skúmali, ako úspešní terapeuti a komunikátori používajú jazyk a správanie na dosiahnutie pozitívnych výsledkov. Z tohto výskumu vznikli techniky, ktoré sa teraz používajú v NLP na dosiahnutie zmien v myslení, správaní a komunikácii.

NLP sa zameriava na to, ako používame jazyk a komunikáciu na dosiahnutie pozitívnych výsledkov v rôznych oblastiach, ako sú osobné vzťahy, práca, výkon a zdravie. Techniky NLP sa využívajú v terapeutickom, koučovacom, výskumnom a vzdelávacom prostredí.

Niektoré z techník, ktoré sa využívajú v NLP zahŕňajú napríklad ankety tela (body scan), vizualizáciu, modelovanie, rečové vzorce, programovanie mysle, rozhovory a konštatovanie. Cieľom NLP je poskytnúť ľuďom nástroje a techniky na dosiahnutie pozitívnejších výsledkov v živote a zlepšenie ich kvality života.

Na telo orientovaná terapia (anglicky "body-oriented therapy" alebo "somatic therapy") je skupina psychoterapeutických prístupov, ktoré sa zameriavajú na prepojenie tela a mysle. Tento prístup predpokladá, že telo je prepojené s našimi emóciami, myšlienkami a skúsenosťami a že fyzické pocity môžu byť spúšťačmi pre reakcie v mysli a emóciách.

Na telo orientované terapie používajú rôzne techniky a metódy, ktoré zahŕňajú prácu s dychom, hlasom, pohybom a dotykom. Tieto terapie sa zameriavajú na to, aby ľudia prepojili svoje vedomie a pozornosť s ich telesnými pocitmi a vnímali ich ako zdroj informácií o ich stavoch a potrebách.

Existuje niekoľko rôznych foriem na telo orientovanej terapie, z ktorých niektoré zahŕňajú:

  • Somatickú psychológiu
  • Bioenergetickú terapiu
  • Rôzne formy masáží a terapií dotyku
  • Pohybové terapie, ako je napríklad pohybová terapia Feldenkrais alebo somatická yoga
  • Senzomotorickú psychoterapiu
  • Psychoterapiu zameranú na zlepšenie vzťahov cez dotyk, ako napríklad terapia vzťahovou krízou a dotykom.

Na telo orientovaná terapia môže byť účinná pri liečbe rôznych psychologických problémov, vrátane depresie, úzkosti, PTSD, bolesti, nízkeho sebavedomia a stresu. Tento prístup môže tiež pomôcť klientom lepšie si uvedomiť svoje telesné pocity a zvýšiť ich povedomie o tom, ako emócie a stres ovplyvňujú ich telo a duševné zdravie.


Existujú súvislosti medzi NLP a pohybovou terapiou?

Áno, existuje prepojenie medzi NLP a na telo orientovanou psychoterapiou. NLP sa zameriava na spôsob, ako naše jazykové vzorce a presvedčenia ovplyvňujú naše správanie a emócie. Na telo orientovaná psychoterapia sa zameriava na identifikáciu a liečbu zdrojov emocionálneho a fyzického utrpenia, ktoré môžu byť uložené v tele.

V niektorých prípadoch môžu byť použité prvky oboch prístupov spoločne v terapeutickom procese. Napríklad, NLP techniky môžu byť použité na zlepšenie komunikácie medzi telom a myslou, zatiaľ čo na telo orientovaná psychoterapia sa zameriava na rozvoj povedomia o telových pocitoch a na zlepšenie sebazapojenia klienta do vlastného tela.

Takýto integratívny prístup môže pomôcť klientom dosiahnuť celkovú rovnováhu a zlepšiť ich kvalitu života. Niektoré techniky, ktoré sa využívajú v NLP a na telo orientovanej psychoterapii zahŕňajú napríklad vizualizáciu, meditáciu, dýchacie cvičenia, imagináciu a cvičenia na uvoľnenie napätia v tele.


NLP je zamerané na skúmanie toho, ako náš jazykový a myšlienkový proces ovplyvňuje náš zážitok a správanie. Aj keď sa zdá, že sa NLP zameriava len na jazyk a myseľ, existuje tiež súvislosť medzi NLP a telom.

V NLP sa často využívajú techniky, ktoré súvisia s povedomím o tele a jeho prepojením s mysľou. Tieto techniky sa zameriavajú na zlepšenie povedomia o telových pocitoch, zmierňovanie stresu a úzkosti, zlepšenie emocionálnej pohody a zvyšovanie sebavedomia.

Jednou z techník, ktorá súvisí s NLP a telom, je napríklad "body scan" (sken tela), ktorá sa využíva na zlepšenie povedomia o telových pocitoch a uvoľnenie napätia v tele. Táto technika sa zameriava na postupné skúmanie jednotlivých častí tela a uvedomenie si prípadného napätia alebo bolesti. Cieľom je uvoľnenie napätia a zlepšenie povedomia o telových pocitoch.

Ďalšou technikou, ktorá súvisí s NLP a telom, je tzv. "kotvenie", kedy sa spája určitý pocit alebo stav s určitým gestom alebo dotykom. Táto technika môže pomôcť klientom vytvoriť spojenie medzi pozitívnym stavom a určitým pohybom alebo dotykom, aby mohli tieto pozitívne stavy vyvolať aj v budúcnosti.

Využitie týchto a iných techník súvisiacich s telom môže pomôcť klientom v NLP dosiahnuť zlepšenie ich povedomia o telových pocitoch, zmiernenie stresu a úzkosti, zlepšenie emočnej pohody a zvýšenie sebavedomia.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #rozvoj #pridsasomnouporadit