Čo má teória vzťahovej väzby spoločné s NLP?

03.04.2023

Teória vzťahovej väzby sa zameriava na štúdium vzťahových dynamík a interakcií medzi osobami, najmä medzi rodičmi a deťmi. Táto teória predpokladá, že prvotná väzba medzi dieťaťom a jeho primárnou starostlivosťou (zvyčajne matkou) má významný vplyv na psychický a emocionálny vývoj dieťaťa.

Na druhej strane, NLP (neuro-lingvistické programovanie) je psychologická metóda, ktorá sa zameriava na štúdium vzťahu medzi jazykom (lingvistika), mozgom a správaním (programovanie). NLP sa snaží identifikovať vzorce správania, myšlienok a presvedčení a zmeniť ich tak, aby ľuďom pomohol dosiahnuť ich ciele a zlepšiť ich kvalitu života.

Hoci NLP a teória vzťahovej väzby sa zameriavajú na rôzne aspekty ľudskej psychiky a vzťahov, existuje určité prepojenie medzi nimi. Niektoré techniky NLP môžu byť užitočné pri práci s emocionálnymi problémami, ktoré súvisia s väzbou medzi dieťaťom a jeho primárnou starostlivosťou. NLP môže tiež pomôcť ľuďom rozpoznať a zmeniť zlozvyky a vzorce správania, ktoré môžu byť spojené s ich vzťahovými vzorcami. Navyše, niektoré na telo orientované terapie, ktoré majú koľaje od NLP, môžu pracovať aj s emocionálnymi vzťahmi a vzťahovými dynamikami.

Celkovo existuje určité prepojenie medzi NLP a teóriou vzťahovej väzby, a preto je možné použiť niektoré techniky a prístupy NLP pri práci s týmito vzťahmi a problémami.


Môže byť vzťahová trauma liečené aj s využítím NLP?

Pri terapii vzťahovej traumy môže byť NLP užitočné na rôznych úrovniach. NLP môže pomôcť klientovi rozpoznať a zmeniť vzorce myslenia a správania, ktoré môžu byť spúšťačmi alebo posilňovačmi jeho vzťahových traum.

Niektoré z možností využitia NLP pri terapii vzťahovej traumy zahŕňajú:

  1. Kalibrácia emocionálneho stavu: Terapeut môže použiť kalibračné techniky NLP na rozpoznanie emocionálneho stavu klienta a zistenie, aké sú jeho reakcie na rôzne podnety. Tieto informácie môžu byť potom použité na tvorbu individualizovanej terapeutickej stratégie.

  2. Reštrukturalizácia negatívnych presvedčení: Terapeut môže použiť techniky NLP na identifikáciu negatívnych presvedčení klienta, ktoré môžu byť spojené s jeho vzťahovou traumou. Tieto presvedčenia môžu byť následne reštrukturalizované a nahradené pozitívnymi presvedčeniami, ktoré pomáhajú klientovi cítiť sa lepšie a zvládať situácie, ktoré predtým vyvolávali strach alebo úzkosť.

  3. Vizuálne a kognitívne reprogramovanie: Terapeut môže použiť techniky NLP na pomoc klientovi pri prekódovaní spomienok na traumatické udalosti a zmenšení intenzity negatívnych emócií. Tieto techniky môžu zahŕňať vizualizáciu pozitívnych scén z minulosti alebo budúcnosti, kognitívne reštrukturalizácie a iné techniky, ktoré pomáhajú klientovi prekódovať svoje vzťahové skúsenosti.

  4. Učenie sa relaxačných techník: Terapeut môže použiť techniky NLP na učenie klienta relaxačným technikám, ktoré mu môžu pomôcť zvládať stres a úzkosť spojenú s jeho vzťahovou traumou.

Je dôležité si uvedomiť, že každý klient je jedinečný a terapia musí byť individualizovaná na základe jeho potrieb. NLP môže byť použité ako doplnková terapia k iným prístupom, ako je napríklad kognitívna behaviorálna terapia, psychodynamická terapia a iné.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit