Prečo využívať skupinové učenie?

27.03.2023

Skupinové učenie je forma učenia, ktorá sa zameriava na skupinovú dynamiku a interakciu medzi účastníkmi. V skupinovom učení sa skupina účastníkov stretáva v určitom mieste a čase, aby spoločne pracovala na určitých cieľoch a úlohách. Táto forma učenia sa často využíva ako alternatíva k tradičnému individuálnemu učeniu.

V skupinovom učení sa účastníci učia navzájom od seba, zdieľajú svoje názory a skúsenosti a spolupracujú na riešení problémov a úloh. Týmto spôsobom sa vytvára interaktívne učebné prostredie, ktoré môže byť motivujúce a zábavné.

V skupinovom učení môžu byť použité rôzne metódy, ako sú napríklad skupinové diskusie, teambuildingové aktivity, simulácie, brainstorming, cvičenia na zlepšenie komunikácie a podobne. Tieto aktivity sa zameriavajú na posilnenie spolupráce a vzájomnej podpory medzi členmi skupiny.

Skupinové učenie môže mať množstvo výhod, ako sú napríklad lepšia motivácia, podpora od ostatných účastníkov, zdieľanie názorov a skúseností, vzájomné učenie, posilňovanie sociálnych vzťahov a zvyšovanie sebadôvery.

Aké sú výhody skupinového učenia?

Skupinové učenie ako alternatívna forma učenia má niekoľko výhod, z ktorých niektoré sú nasledovné:

 1. Väčšia motivácia a záujem: Skupinové učenie môže byť motivujúcejšie a zábavnejšie, pretože študenti sa môžu navzájom povzbudzovať a podporovať.
 2. Zdieľanie vedomostí: V skupinách sa študenti môžu vzájomne učiť a zdieľať svoje vedomosti, čo môže viesť k hlbšiemu a rozšírenému porozumeniu témy.
 3. Lepšia spätná väzba: Skupinové učenie umožňuje okamžitú spätnú väzbu od iných študentov aj od učiteľa, čo môže pomôcť pri zlepšovaní chýb a nedostatkov.
 4. Rozvoj sociálnych zručností: Skupinové učenie môže pomôcť pri rozvoji sociálnych zručností, ako sú spolupráca, komunikácia a riešenie konfliktov.
 5. Ekonomické výhody: Skupinové učenie môže byť ekonomicky efektívnejšie ako individuálne učenie, pretože náklady na učebné materiály a učiteľov sa môžu rozdeliť medzi viacerých študentov.
 6. Príprava na pracovné prostredie: Skupinové učenie môže byť prípravou na pracovné prostredie, kde študenti často pracujú v tíme a musia spolupracovať s inými.

Avšak existujú aj určité nevýhody, ktoré toto učenie prináša a je potrebné si uvedomiť, že nie je vždy vhodné pre každého, najmä ak učiaci sa nemá dobrý pocit, keď má tráviť čas s inými ľuďmi. 


A aké sú nevýhody?

Skupina a učenie v nej má samozrejme aj nevýhody. Nemôžeme paušálne uplatňovať túto formu učenia na všetko a na všetkých. Nevýhody môžu byť nasledovné:

 • Rôzna úroveň znalostí: Členovia skupiny môžu mať rôznu úroveň znalostí, čo môže spomaliť alebo obmedziť učenie sa pre tých, ktorí potrebujú viac času na zvládnutie daného materiálu.
 • Konkurencia a konflikty: V skupine sa môžu vyskytnúť konkurenčné situácie alebo konflikty medzi členmi, ktoré môžu ovplyvniť produktivitu a efektivitu učenia.
 • Zneužitie: Niektorí členovia skupiny môžu zneužiť situáciu skupinového učenia a použiť ju na manipuláciu s ostatnými členmi.
 • Odpoveď na očakávania skupiny: Členovia skupiny môžu mať tendenciu prispôsobovať svoje správanie a názory očakávaniam skupiny namiesto toho, aby sa riadili vlastnými myšlienkami a presvedčeniami.
 • Časové obmedzenia: Skupinové učenie môže byť obmedzené časovými obmedzeniami alebo rozvrhmi jednotlivých členov skupiny, čo môže spomaliť alebo obmedziť proces učenia.
 • Menej individuálnej pozornosti: V skupinovom učení sa môže stať, že niektorí jednotlivci nedostanú dostatočnú individuálnu pozornosť, čo môže ovplyvniť kvalitu a efektivitu učenia.


A pre koho je skupinové učenie vlastne určené?

Skupinové učenie môže byť vhodné pre rôzne skupiny ľudí v závislosti od ich potrieb a preferencií. Uvediem niekoľko príkladov a situácií, v ktorých skupinové učenie výrazne oceňujem:

 • Študenti - Skupinové učenie môže byť užitočné pre študentov, ktorí sa učia rovnaký predmet alebo majú rovnaký cieľ. Študenti môžu spolupracovať na riešení problémov, vzájomne si vysvetľovať zložité koncepty a poskytovať si podporu a motiváciu.
 • Zamestnanci - Skupinové učenie môže byť užitočné pre zamestnancov, ktorí sa musia naučiť nové zručnosti alebo pracovné postupy. Zamestnanci môžu spolupracovať a zdieľať svoje skúsenosti a riešiť problémy s kolegami.
 • Osoby s mentálnym postihnutím - Skupinové učenie môže byť užitočné pre osoby s mentálnym postihnutím, ktoré sa učia základné zručnosti a sociálne interakcie. Skupinové prostredie môže pomôcť týmto osobám zlepšiť ich schopnosti komunikácie a interakcie s ostatnými.
 • Osoby s chronickými chorobami - Skupinové učenie môže byť užitočné pre osoby s chronickými chorobami, ktoré potrebujú zlepšiť svoje zdravie a zvládanie choroby. Skupinové prostredie môže poskytnúť podporu, vzájomnú motiváciu a užitočné informácie a rady.

Všeobecne platí, že skupinové učenie môže byť užitočné pre každého, kto sa chce učiť od ostatných a zlepšiť svoje zručnosti a vedomosti.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #rozvoj #pridsasomnouporadit