Sebaláskou proti depresii?

25.04.2023

Sebaláska môže byť kľúčovým faktorom v boji proti depresii, pretože zlepšuje naše vnímanie seba samých a zvyšuje sebavedomie. Keď máme kladné a láskavé pocity voči sebe, môžeme sa lepšie vyrovnať s ťažkými situáciami a zvládnuť ich s pozitívnym prístupom.

Keď sme v depresii, môžeme mať tendenciu kritizovať a osudzovať samých seba, čo zhoršuje našu náladu a stav. Sebaláska nám pomáha zbaviť sa negatívnych myšlienok a nahradí ich kladnými a podporujúcimi. S týmto pozitívnym prístupom môžeme lepšie riešiť problémy, nájsť spôsoby, ako zlepšiť svoju situáciu a nájsť riešenia.

Sebaláska tiež pomáha zlepšiť naše vzťahy s ostatnými, pretože keď sme spokojní so sebou, máme väčšiu pravdepodobnosť, že budeme tolerantnejší a pozitívnejší voči iným ľuďom.

Sebaláska je v psychológii a psychoterapii definovaná ako pozitívny vzťah a postoj k sebe samému, spočívajúci v akceptácii a pochopení vlastnej identity, hodnôt, slabostí a silných stránok. Sebaláska zahŕňa aj schopnosť prijímať a vyjadrovať vlastné emócie, a tiež starať sa o seba a venovať sa uzdravovaniu seba. Je to základný kameň psychického zdravia a dobrej kvality života.

Sebaláska nám umožňuje pozitívne vnímať samých seba a svoje vlastnosti, čo vedie k väčšej sebadôvere a sebavedomiu. Tým sa zvyšuje aj naša schopnosť zvládať stresové situácie, čo môže mať priaznivý vplyv na naše fyzické aj psychické zdravie. Naopak, nízka sebaláska môže spôsobiť negatívne dôsledky, ako sú napríklad problémy so vzťahmi, úzkosť, depresia a iné psychické poruchy.

Ako zistím, či mám správnu úroveň sebalásky?

Správna úroveň sebalásky môže byť rôzna pre každého človeka, ale existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré môžu naznačovať, že máte zdravú sebalásku:

 • Prijímate sami seba - ak ste spokojní s tým, kým ste, a nevnímate sa negatívne, je to znamenie zdravej sebalásky.

 • Nebojíte sa byť sami so sebou - ak dokážete byť sami so sebou a cítite sa pohodlne, môže to byť znak, že sa cítite dobre vo svojej koži.

 • Máte jasnú predstavu o svojich silných stránkach a slabých stránkach - ak ste si vedomí svojich kladov a záporov, môžete pracovať na svojom sebapoznaní a zlepšovať sa.

 • Nadväzujete pozitívne vzťahy s ostatnými - ak máte zdravú sebalásku, mali by ste byť schopní vytvárať a udržiavať zdravé vzťahy s ostatnými ľuďmi.

 • Dokážete prijať kritiku a učiť sa z nej - ak dokážete prijať kritiku konštruktívne a použiť ju na zlepšenie sa, môže to byť znak zdravej sebalásky.

  Ak máte pocit, že sa vám nedarí v niektorých z týchto oblastí, môže byť užitočné hovoriť s psychológom alebo terapeutom, ktorý vám môže pomôcť zlepšiť vašu sebalásku a sebavedomie.


Aké nástroje môžem používať proti depresii?

Ak máte pocit, že máte zlú náladu alebo jednoducho nemáte svoj deň, či trpíte depresiou, existuje niekoľko jednoduchých nástrojov, ktoré sa môžete učiť používať. 

 1. Sebapoznanie: Snažte sa lepšie pochopiť sami seba, vaše potreby a hodnoty. Zistite, čo vás robí šťastnými a čo nie, a snažte sa zamerať na to, čo funguje pre vás.

 2. Pozitívne myšlienky: Snažte sa byť viac pozitívni a optimistickí v myslení. Myslite na to, čo vás robí šťastnými, aké máte úspechy a aké ste kvalitné osoby.

 3. Sebaúcta: Buďte láskaví a milí voči sebe. Naučte sa prijať svoje nedostatky a chyby a nehovorte si negatívne veci.

 4. Samostatnosť: Naučte sa byť samostatní a nezávislí. Nájdite si koníčky a záujmy, ktoré vás napĺňajú a udržujte si svoju vlastnú identitu.

 5. Sebarozvoj: Snažte sa stále učiť nové veci a zlepšovať sa. Nájdite si ciele, ktoré chcete dosiahnuť, a snažte sa na nich pracovať.

 6. Zdravý životný štýl: Zdravé stravovanie, pravidelná fyzická aktivita a dostatok spánku sú dôležité pre vaše fyzické a duševné zdravie. Snažte sa o zdravý životný štýl.

Tieto nástroje vám môžu pomôcť zlepšiť úroveň sebalásky a tým aj zvládanie depresie. Je dôležité pamätať na to, že zlepšenie sebalásky a zvládanie depresie môže byť proces, ktorý si vyžaduje čas a úsilie. Ak máte pocit, že sa s tým nedokážete vysporiadať sami, môže byť užitočné vyhľadať odbornú pomoc od psychológa alebo terapeuta.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit