Vianoce sú malým vzťahovým auditom

23.12.2022

Vianoce sú pre nám obdobím, kedy často podliehame úzkosti s strachu. Snažíme sa o dokonalé sviatky a často samých dostávame pod tlak, ktorý v nás vyvoláva nechcene pocity. 

Aký vplyv má na ľudí predvianočný komerčný tlak, ktorým nás média zahlcujú už od začiatku novembra?

Mnoho ľudí o Vianociach už nehovorí ako o tradičných sviatkoch, ale o orgiách spojených s prejedaním, konzumom a falošnými emóciami. Vianoce sú rituálom, ktorý odráža súčasný stav spoločnosti a práve pretostále viac presakuje do sviatkov komerčný tlak. Pôvodný význam Vianoc sa spájal s časom rodiny, radosti a pokoja. Avšak v súčasnosti sa mení na príležitosť rozdávať darčeky. Žijeme v polaritnej spoločnosti, kde sa na jednej strane stretávame s hodnotami ako sú tradícia, zodpovednosť, viera a rodina, no na druhej strane pôžitkárstvo, rýchle dosahovanie cieľov a túžba po odmene. Z ľudí sa stávajú spotrebitelia a potreba spoločne hodnotne stráveného času ide do úzadia.

Prečo sme tak veľmi náchylní podľahnúť ponúkanej, ale možno nereálnej dokonalosti, ktorá nám je predkladaná v časopisoch, na sociálnych sieťach, v TV atď..

Ako ľudia sme súčasťou väčšej komunity alebo spoločnosti. A jednou z našich základných potrieb je potreba spolupatričnosti a teda aj určitej konformity. Túžime zapadnúť do spoločenstva ľudí a stať sa súčasťou niečoho. Metaforicky to môžeme nazvať, že "chceme byť súčasťou svorky". Porovnávame sa s inými ľuďmi a práve vďaka sociálnym sieťam, či médiám, si neuvedomujeme, že dostávame iba určitý výsek reality zo života iných. Málokto zverejní na sociálnych sieťach negatívne udalosti zo svojho života. Nezdieľame momenty, ktoré sú pre nás zaťažujúce. Tým deformujeme realitu pre okolie a vytvárame ilúziu, že svet je dokonalý. Zároveň nie sme schopní efektívne pracovať s kritikou a máme tendenciu podriaďovať sa jej, aby sme sa vyhli sklamaniam alebo zlyhaniam.

Čo to robí s našou psychikou? Ktoré faktory ju pred sviatkami najviac ovplyvňujú?

Vianoce sú pre niektorých ľudí emocionálne zaťažujúcim obdobím a práve preto sa zvyšuje počet srdcových zlyhaní a somatických ťažkostí práve v tomto čase. Nadmerné prejedanie sa, nedostatok pohybu, stres a emocionálna záťaž majú súvis nielen s naším fyzickým, ale rovnako duševným zdravím. Medzi základné faktory, ktoré ovplyvňujú našu schopnosť zvládať stres, sú miera prežívaného napätia a schopnosť identifikovať ju, privlastnené a osvojené stratégie zvládania konfliktov, či sociálna opora a sieť, ktoré sú pre nás podpornou súčasťou nášho života.

Dá sa nejako predísť stresu, ktorý sa spája s predvianočným zhonom?

Znie to možno neuveriteľne, no kúzlo Vianoc skutočne existuje. Ľudia dodržiavajúci tradície majú podľa výskumov viac vyvinutú časť mozgu spojenú so spiritualitou a zmyslovým vnímaním. Taktiež vieme definovať viaceré aktivity ktoré môžeme spojiť s Vianocami a zároveň nám môžu pomôcť cítiť sa lepšie. Už samotné míňanie peňazí a nakupovanie darčekov pre iných nás robí šťastnejšími. Ďalšou aktivitou je spoločné spievanie. Spev v komunite (či už rodinnej, náboženskej alebo priateľskej) pomáha znižovať stres a zlepšuje kvalitu sociálnych väzieb. Vďaka spoločnému spievaniu sa nám v tele mení produkcia hormónov, čím dochádza k zníženiu napätia a zároveň sa posilňujú vzťahy s osobami, s ktorými spoločne spievame. Napriek vianočnému zhonu odporúčam dodržiavať dennú rutinu a naplánovať si čas a aktivity, ktorým sa chcete venovať. Odporúčam nastaviť sa tak, že nie všetko musí byť ideálne a že snaha po dokonalosti nás môže väčšmi frustrovať ako radosť zo spoločne stráveného času.

Akých chýb sa dopúšťame, keď si chceme vytvoriť dokonalé Vianoce?

Počas Vianoc sa zrazu objavujú trhliny v našich vzťahoch, ktorým sa snažíme počas každodennej rutiny vyhýbať. VIanoce sú obdobím, kedy väčšina ľudí trávi s rodinou a vtedy nemá priestor vyhnúť sa neriešeným komplikáciám alebo nevypovedaným témam. Vianoce sú malým vzťahovým auditom, kedy zisťujeme, ako naša rodina a priatelia vzájomne kooperujú a my zisťujeme, v akom stave sa nacháadzame. Práve na Viaoce totiž zisťujeme, s kým tento čas chceme stráviť a s kým nie. Častou chybou, ktorej sa ľudia v tomto období dopúšťajú, je neúprimnosť a očakávania. Pod tlakom spoločnosti a okolia sa snažíme o prezentovanie dokonalých vzťahov, ktoré nikto z nás nemá. Záropveň sa snažíme o priazeň a sympatiu obdarúvaním druhých. Emocionálna hra na dokonalý darček je taktiež zaťažkávajúcou skúškou vzťahov, ktorá je plná očakávaní. A poslednou časťou Vianoc, ktorá prináša mnohé konflikty, sú práve tradície a konvencie, ktoré máme rovnako rôznorodé a nie sme ochotní sa ich vzdávať či prispôsobovať. Tieto mnohé situácie sú pre nás často zraňujúce a privádzajú nás k myšlienkam o zmysluplnosti našich vzťahov.

Je pomoc psychológov pred sviatkami vyhľadávaná ľuďmi častejšie?

Áno. Predvianočné obdobie je časom, kedy sa na psychológov obracia väčšie množstvo ľudí. Hlavnými situáciami, s ktorými sa v tomto období stretávame, je najmä samota, nadmerná úzkosť a stres, emočné vyčerpanie, či potreba blízkosti najmä v prípade, ak ľudia žijú v nefunkčných vzťahoch.

Do akých problémov môže vyústiť stres?

Vianoce sú sprevádzané s rôznymi stresovými faktormi, ako sú alkohol, poruchy spánku, úzkosť alebo úmrtie v rodine. Zároveň by sme si mali uvedomiť, že Vianoce sa stávajú obdobím zvýšenej finančnej záťaže a rodinných konfliktov. Rovnako sa stretávame aj s negatívnymi emóciami ako sú sklamanie, úzkosť, smútok, depresia, či myšlienky na samovraždu.

Čo by ste našim čitateľom odkázali na záver témy?

Zostaňte fyzicky aktívnymi, neizolujte sa od ľudí, obmedzte konzumáciu alkoholu a buďte si vedomý toho, že rodinná a vzťahová dynamika môže byť ovplyvnená časom voľna a tlakom, ktorý je spojený s fiktívnou predstavou o dokonalých sviatkoch. Ich dokonalosť si určujeme my sami a nie vonkajšie prostredie. V prípade potreby vyhľadajte odbornú pomoc. 

Otázky boli podkladom k publikovanému pre redakciu Terajšok (bližšie: https://terajsok.sk/2022/12/23/ako-zvladnut-sviatky-bez-stresu/</p>).


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka, ktorá sa venuje teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale rovnako ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sledujte moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #rozvoj #pridsasomnouporadit