Pred prvým stretnutím

Úvodom by som chcela poďakovať, že ste sa rozhodli dať mi dôveru a rezervovali ste si so mnou sedenie. 

Ak chcete získať viac informácií o tom, kto som, niečo o mojom vzdelaní a akú mám za sebou kariérnu cestu, všetky tieto informácie môžete získať na tejto webovej stránke v sekcii "O mne".


Aké sú moje hodnoty?

AUTENTICKOSŤ VZŤAHU

Snažím sa na klientov reagovať najmä ako človek, nielen ako profesionál a odborník. Autentickosť vzťahu pomáha budovať proces dôvery a záväzku. 

ODVAHA A SLOBODA

Klientov učím byť odvážnymi a slobodnými vo svojom konaní. Avšak zároveň ich učím očakávať z okolia spätnú väzbu a pracovať s vlastnými hranicami.

HRAVOSŤ A ZVEDAVOSŤ 

K objavovaniu môjho príbehu a príbehov mojich klientov pristupujem so zvedavosťou a hravosťou. Snažím sa nachádzať pozitíva v našich životoch a každú situáciu vnímam ako lekciu života, nie tragédiu.

ZODPOVEDNOSŤ A STAROSLIVOSŤ

Táto hodnota je pre mňa kľúčovou. Snažím sa s klientami dosiahnuť výsledok práve preto, aby som bola pre nich čo najviac užitočná. Moje vedomosti a nadobudnuté skúsenosti využívam priamo v praxi.

NEDOKONALOSŤ

Uvedomujem si, že život nie je dokonalý a práve preto sa snažím prestať naháňať sa za dokonalosťou a naplno žiť môj život. A všetko toto učím aj vás, mojich klientov.

 


Ako sa pripraviť na prvé sedenie?

Pred našim prvým stretnutím sa môžete na sedenie pripraviť, no zároveň si môžete zvoliť tzv. exploračný a teda objavujúci spôsobom spolupráce, ktorý nemá vopred definovanú štruktúru alebo ciele. Zároveň sa môžete na sedenie pripraviť nasledujúcimi krokmi:

  1. Uvedomte si, prečo hľadáte pomoc od psychológa. Uvažujte o tom, aké problémy máte a aké ciele by ste chceli dosiahnuť prostredníctvom spolupráce s psychológom.

  2. Pripravte sa na stretnutie. Uistite sa, že máte všetky potrebné informácie, ako je dĺžka terapie, poplatky a platobné možnosti.

  3. Buďte otvorený/á a pripravený/á hovoriť o svojich pocitoch. Sedenie môže byť emocionálne náročné, preto je dôležité byť pripravený/á na to rozprávať o svojich pocitoch a zážitkoch.

  4. Nemajte vysoké očakávania. Psychologické poradenstvo môže byť procesom, ktorý trvá dlhšie ako jedno stretnutie. Buďte trpezlivý/á a nechajte si čas, aby vám terapia pomohla.

  5. Buďte otvorený/á novým spôsobom myslenia. Psychologické poradenstvo môže zahrňovať nové prístupy a spôsoby myslenia, ktoré vám môžu pomôcť lepšie pochopiť vaše problémy a nájsť riešenia.

  6. Buďte pripravený/á pracovať na sebe. Terapia môže byť účinná len vtedy, ak ste pripravený/á pracovať na sebe a urobiť zmeny v svojom živote. Myslite na terapiu ako na investíciu do svojho duševného zdravia a zlepšovania kvality života.


Ešte niekoľko organizačných detailov ...


Poradenstvo prebieha osobne alebo prostredníctvom aplikácie ZOOM a po zarezerovavaní kontrétneho termínu a zaplatení dotanete pozvánku a potvrdenie o zaplatení automaticky e-mailom.

Kde sa osobne stretneme?

Osobné stretnutia sa realizujú na adrese Galvaniho 12, Bratislava - Ružinov v priestoroch občianskeho združenia MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti a myJUMP:sk. Odporúčam Vám využiť "pin" na Google Maps, aby ste bez problémov našli miesto nášho stretnutia.

Priestory sa nachádzajú na prvom poschodí vľavo na konci chodby s označením dverí logami organizácií (číslo dverí 109). Priestor nie je bezbariérový. Parkovanie je možné priamo pred budovou bezplatne.

Dôležité informácie

Poradenstvo prebieha v rámci rozsahu predmetu činnosti spoločnosti MMT Consulting, s.r.o., ktorá nie je zdravotníckym zariadením. Táto spoločnosť je oprávnená poskytovať poradenstvo súvisiace s podnikaním a osobným rozvojom, vzdelávaním, taktiež odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Poradenstvo je dôverné v hraniciach určených zákonmi Slovenskej republiky. V prípade, ak by ste ma informovali o tom, že ste spáchali alebo plánujete spáchať trestný čin, som povinná túto informáciu ohlásiť príslušným orgánom.

    Dĺžka spolupráce je dohodnutá ústne a je flexibilná v závislosti od Vašich potrieb, prípadne od posúdenia, či mnou ponúkaná forma práce môže byť pre Vás nápomocná. V prípade, ak nie ste alebo nebudete spokojný/á s priebehom alebo výsledkami našej vzájomnej spolupráce, je dôležité, aby ste ma o tom informovali za účelom hľadania vhodného riešenia s ohľadom na Vaše potreby. Poradenstvo môžete kedykoľvek ukončiť, avšak uprednostňujem vzájomnú dohodu o ukončení.

    Dĺžka jedného štandardného poradenského stretnutia je 50 minút. Hodina začína a končí v dohodnutom čase. Ak by ste na začiatok hodiny meškali, budem rada, ak mi oznámite, koľko budete meškať. V takomto prípade nebude možné naplniť celú dĺžku dohodnutého stretnutia.

Platby za poskytnuté poradenstvo

Platba za poskytnuté poradenstvo sa uskutočňuje bezhotovostne prevodom alebo platbou kartou vopred. Výška platby je uvedená v cenníku na internetovej stránke www.ivanacergetova.sk alebo www.radipsychologicka.sk. V prípade, ak chcete zrušiť alebo presunúť dohodnuté stretnutie, je potrebné tak urobiť najneskôr 48 hodín vopred (kedykoľvek aj počas víkendu) a to buď automaticky prostredníctvom zaslaného rezervačného formulára alebo oznámením (SMS, telefonát, e-mail). V prípade, ak oznámite zrušenie alebo presunutie dohodnutého stretnutia neskôr ako 48 hodín vopred (alebo sa na stretnutie nedostavíte), bude Vám účtovaná 100% cena neuskutočneného stretnutia.

V prípade, ak príde k zrušeniu stretnutia z mojej strany neskôr ako 48 hodín pred dohodnutým stretnutím, tak za nasledujúce stretnutie neplatíte. Táto lehota neplatí v prípade choroby alebo úrazu oboch zmluvných strán.

Úhradou poskytnutej služby potvrdzujete, že ste porozumeli a súhlasíte s uvedeným textom a so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail na účely vzájomnej komunikácie.

UPOZORNENIE: V prípade, ak si rezevujete stretnutie a uskutočníte platbu, no nepríde Vám do e-mailovej schránky IHNEĎ pozvánka na sedenie, prosím, kontaktujte ma ohľadne preverenia rezervácie.