Veda a výskum

Moja práca je spojená aj s vedeckou a výskumnou činnosťou vo vývinovej, športovej a pracovnej psychológii. Venujem sa viacerým oblastiam, ktoré sa viažu k témam ako sú vzťahová väzba, perfekcionizmus, iracionálne presvedčenia, pohyb a terapia, emočná anatómia a pracovná motivácia, vzdelávanie a rozvoj v zamestnaní.


Vedecký výskum

V súčasnosti sa v oblasti vedeckej činnosti venujem potvrdeniu pozitívneho vplyvu koučingu s pohybovou terapiou s využitím hudby ako prostriedku rozvoja teórie emočnej anatómie v praxi, jej využitiu u obéznych klientov a osôb s poruchami príjmu potravy, či v pracovnej psychológii ako hodnotiaci a zároveň rozvojový nástroj (v procese výskumu). 

Ďalšou oblasťou výskumu, na ktorú sa sústredím, sú trendy a vývoj trhu práce v kontexte psychologických fenoménov, vzdelávania a riadenia. Výrazne sa zaujímam na témy súvisiace s diskrimináciou, kognitívnymi a emocionálnymi schopnosťami uchádzačov o zamestnanie a ich úrovňou zvládania požiadaviek zamestnávateľov.


Odborná publikačná činnosť

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen) / Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). - Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021. - ISBN 978-1-716-21192-8.


 • 2022 Transhumanism, suffering, death and the search for meaning / Vladimir Thurzo.  In: Acta Missiologica 16 (1), 2022, pp. 56. ISSN: 1337-7515. ISBN: 2453-7160.

 • [o3] 2021 Model Integrity kritického a morálneho usudzovania ako stimulácia k intelektuálnym cnostiam mysliteľa / Martina Kosturková. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 703-715.

 • [o3] 2021 Variability of the Phenomenon of Love in the Perspective of Sociological-psychological Perception / Patrik Maturkanič & Jaroslav Zeman. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 735-742.

 • [o5] 2021 Diana Jiřištová: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová - Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen (recenzia monografie). In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 781-782.
 • [o5] 2021 Daniel Dian: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová - Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen (recenzia monografie). In: Duchovný pastier. - ISSN 0139-861X. - vol. 102, no. 6 (2021), p. 302-305.
 • [o5] 2021 Anton Adam: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová - Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen (recenzia monografie). In: Verba theologica. - ISSN 1336-1635. - vol. 20, no. 1 (2021), p. 106-113.
 • [o5] 2021 Martina Mojtová: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová - Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Interdisciplinary Reading of the Phenomen (recenzia monografie). In: Pedagogika Katolicka. - ISSN 1898-3685. - vol. 28, no. 1 (2021), p. 296-297.

.

Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín. Základný prehľad vybraných teoretických aspektov a výskumných zistení / Ivana Tomanová Čergeťová. - Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. - ISBN 978-80-87871-10-2.

 • [o3] 2021 Mužský strach. Kde sú jeho korene a prečo je skrývaný / Juraj Sedláček. Bratislava : Don Bosco. - EAN: 978808074524
 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.
 • [o3] 2021 Psychosocial Aspects of Dying and Mourning in the Time of COVID-19 / Radmila Lorencová.In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.
 • [o3] 2020 Psychoterapie bolesti / Laura Janáčková, Dagmar Škochová, Patrik Maturkanič. In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 637-642.
 • [o5] 2020 Patrik Maturkanič: Ivana Tomanová Čergeťová - Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín (recenzia monografie). In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 671-672.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

God as an Attachment Figure and Psychological Power of Bonding / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021. - ISBN 978-1-716-21192-8. - p.271-291.

 • [o3] 2021 Mužský strach. Kde sú jeho korene a prečo je skrývaný / Juraj Sedláček. Bratislava : Don Bosco. - EAN: 9788080745240.
 • [o3] 2021 The Traits of Dark Triad and Employee Career-Value Orientation / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: Czech & Slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Proceedings. / Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš - Olomouc : Palacký University, 2021. - ISBN 978-80-244-5947-9. p. 235-243.
 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692
 • [o3] 2021 Variability of the Phenomenon of Love in the Perspective of Sociological-psychological Perception / Patrik Maturkanič & Jaroslav Zeman. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 735-742.


ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách   

Psychológia práce / Ivana Tomanová Čergeťová. - Terezín : Vysoká škola aplikované psychologie, 2020. - ISBN 978-80-87871-09-6.

 • [o3] 2021 The Traits of Dark Triad and Employee Career-Value Orientation / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: Czech & Slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Proceedings. / Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš - Olomouc : Palacký University, 2021. - ISBN 978-80-244-5947-9. p. 235-243.
 • [o3] 2021 The Magnitude of human Life in the Horizon of Socio-Transcendental understanding / Patrik Maturkanič. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.
 • [o3] 2021 Spirituality from a Psychological Point of View / Štefan Medzihorský. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.

 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.

 • [o5] 2021 Jan Lepeška: Ivana Tomanová Čergeťová - Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín (recenzia monografie). In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 671-672.


ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.

Perfectionism, Prosocial Tendencies and Attachment in Gymgoers and in People with Neurotic Disorder / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 566-578.

 • [o3] 2021 The Magnitude of human Life in the Horizon of Socio-Transcendental understanding / Patrik Maturkanič. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.

Vzťahové a interpersonálne špecifiká životnej pohody v súvislosti s pracovným výkonom zamestnancov kontaktných centier / Ivana Tomanová Čergeťová, Lucia Bošiaková. In: Psychologie a její kontexty : odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka. - ISSN 1803-9278. - Roč. 6, č. 1 (2015), s. 97-112.

 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.

 • [o3] 2020 Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně pandemie koronaviru / Štefan Medzihorský, Michal Svoboda. In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276. - vol. 5, no. 8 (2020), p. 592-626.


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

The Relationship of Attitudes toward Death, Perceived Hope, and Life Satisfaction in the Context of the War in Ukraine | Ivana Tomanova Cergetova, Diana Tomova, Marian Surab, Lubomir Hlad, Martin Toman, Patrik Maturkanic. Acta Missiologica 17 (2), 2023, p. 257-268, ISSN 1227-7515. ISSN 2453-7160.

Cyrilometodějská tradice v pojetí české společnosti 21. století / Maturkanič, Patrik - Tomanová Čergeťová, Ivana - Přibylová, Dagmar. Konštatínove listy, 2022, vol.: 15, issue: 1, pages: 161-176. DOI: 10.17846/CL.2022.15.1.161-176.

Well-Being in the Context of COVID-19 and Quality of Life in Czechia / Patrik Maturkanič, Ivana Tomanová Čergeťová, Irena Konečná, Vladimír Thurzo, Amantius Akimjak, Ľubomír Hlad, Jan Zimny, Marie Roubalová, Victoria Kurilenko, Martin Toman, Jozef Petrikovič, Lucia Petrikovičová. In: International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022-06-10 | Journal article DOI: 10.3390/ijerph19127164. Part of ISSN: 1660-4601.

 • Kobylarek, Aleksander & Madej, Martyna & Birova, Jana. (2022). The Collapse of the Ethics of the Public Sphere and its Educational Consequences. Journal of Education Culture and Society. 13. 5-14. 10.15503/jecs2022.1.5.14.

Perception of the Personality of Jesus Christ and its Influence on the Stroeuropean Man of the 21st Century. Comparative Studies between the Population of the Czech Republic and Slovakia / Patrik Maturkanic, Ivana Tomanova Cergetova, Peter Majda, Vladimir Thurzo, Peter Kondrla. In: Acta Missiologica 16 (1), 2022, pp. 107-125. ISSN: 1337-7515. ISBN: 2453-7160. 

The Phenomenon of Social and Pastoral Service in Eastern Slovakia and Northwestern Czech Republic During the COVID-19 Pandemic: Comparison of Two Selected Units of Former Czechoslovakia in the Context of the Perspective of Positive Solutions / Patrik Maturkanič, Ivana Tomanová Čerget'ová, Roman Králik, L'ubomír Hlad, Marie Roubalová, Jose Garcia Martin, Viliam Judák, Amantius Akimjak, Lucia Petrikovičová. In: International Journal of Environmental Research and Public Health 19(4):2480. DOI: 10.3390/ijerph19042480. 

 • 2022 The Importance of Social and Spiritual Bridging in Relation to Post-Covid Society Polarization in Slovakia / Viliam Judak, Amantius Akimjak, Jan Zimny, Viktoriya Kurilenko, Miroslav Tvrdon. In: Acta Missiologica 16 (1), 2022, pp. 128. ISSN: 1337-7515. ISBN: 2453-7160.
 • [o3] 2022 Acceptance and Factors Influencing Acceptance of COVID-19 Vaccine in a Romanian Population / Ionescu, TC; Fetecau, BI; (...); Tudose, C / Mar 2022 | JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE 12 (3)
 • Tvrdoň, Miroslav & Kurilenko, Viktoriya & Zimny, Jan & Judák, Viliam & Akimjak, Amantius. (2022). THE IMPORTANCE OF SOCIAL AND SPIRITUAL BRIDGING IN RELATION TO POST-COVID SOCIETY POLARIZATION IN SLOVAKIA.
 • Kobylarek, Aleksander & Madej, Martyna & Birova, Jana. (2022). The Collapse of the Ethics of the Public Sphere and its Educational Consequences. Journal of Education Culture and Society. 13. 5-14. 10.15503/jecs2022.1.5.14.
 • Ionescu, Tiberiu & Fetecau, Bogdana & Giurgiuca, Ana & Tudose, Catalina. (2022). Acceptance and Factors Influencing Acceptance of COVID-19 Vaccine in a Romanian Population. Journal of Personalized Medicine. 12. 452. 10.3390/jpm12030452.
 • Takács, Ladislav. (2022). TAKACS LESKOVA Aplikovaná psychologie 11 na web (2) (1). 927-942.
 • Clemente-Suárez, Vicente & Rodríguez Besteiro, Stephanie & Cabello-Eras, Juan & Bustamante-Sánchez, Álvaro & Navarro, Eduardo & Donoso González, Macarena & Beltrán, Ana & Tornero-Aguilera, Jose. (2022). Sustainable Development Goals in the COVID-19 Pandemic: A Narrative Review. Sustainability. 14. 7726. 10.3390/su14137726.

Spirituality and Irrational Beliefs of Movement Activities in Slovaks and Czechs / Ivana Tomanová Čergeťová, Patrik Maturkanič, Ľubomír Hlad, Yulia Nickolaevna Biryukova, José Garcia Martín. In: Journal of Education Culture and Society Vol. 12, no 2 (2021), p. 539-549. - ISSN 2081-1640 - doi: 10.15503.jecs2021.2.539.549.

 • [o3] 2021 How to Keep University Active during COVID-19 Pandemic: Experience from Slovakia / Martina Pavlíková, Alexander Sirotkin, Roman Králik, Lucia Petrikovičová, José Garcia Martin. In: Sustainability 2021, 13(18), 10350; https://doi.org/10.3390/su131810350.
 • [o3] 2021 Od vita monastica k via cyrillomethodiana. Benediktínske fundamenty cyrilo-metodskej duchovnej cesty medzi Nitrou a Skalkou / Viliam Judák. Konštantínove listy. DOI: 10.17846/CL.2021.14.2
 • Homily of Monsignor Viliam Judak for Sts. Cyril and Methodius Pilgrimage Spoken on 5 July 2020 in Nitra and Its Contribution to the Development of Cyrillo-Methodian Tradition / Hlad, L 2021 | KONSTANTINOVE LISTY-CONSTANTINES LETTERS 14 (2) , pp.176-190.
 • From Vita Monastica to Via Cyrillomethodiana Benedictine Foundations of Cyrillo-Methodian Spiritual Journey between Nitra and Skalka. Judak, V 2021 | KONSTANTINOVE LISTY-CONSTANTINES LETTERS 14 (2) , pp.14-25.
 • Happiness in Czechia during the COVID-19 Pandemic / Petrovic, F; Murgas, F and Kralik, R / Oct 2021 | SUSTAINABILITY 13 (19).
 • The Phenomenon of Social and Pastoral Service in Eastern Slovakia and Northwestern Czech Republic during the COVID-19 Pandemic: Comparison of Two Selected Units of Former Czechoslovakia in the Context of the Perspective of Positive Solutions / Maturkanic, P; Cergetova, IT; (...); Petrikovicova, L Feb 2022 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 19 (4)
 • Credibility and Involvement of Social Media in Education-Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students / Tkacova, H; Kralik, R; (...); Martin, JG / Mar 2022 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 19 (5)

Homo culturalis versus cultura animi / Patrik Maturkanič, Ivana Tomanová Čergeťová, Peter Kondrla, Viktoria Kurilenko, José Garcia Martín. In: Journal of Education Culture and Society No. 2_2021, p. 51-58. - doi: 10.15503.jecs2021.2.51.58.

 • 2022 The Importance of Social and Spiritual Bridging in Relation to Post-Covid Society Polarization in Slovakia / Viliam Judak, Amantius Akimjak, Jan Zimny, Viktoriya Kurilenko, Miroslav Tvrdon. In: Acta Missiologica 16 (1), 2022, pp. 128. ISSN: 1337-7515. ISBN: 2453-7160.
 • 2022 Perception of the Personality of Jesus Christ and its Influence on the Stroeuropean Man of the 21st Century. Comparative Studies between the Population of the Czech Republic and Slovakia / Patrik Maturkanic, Ivana Tomanova Cergetova, Peter Majda, Vladimir Thurzo, Peter Kondrla. In: Acta Missiologica 16 (1), 2022, pp. 109. ISSN: 1337-7515. ISBN: 2453-7160.
 • [o3] 2021 How to Keep University Active during COVID-19 Pandemic: Experience from Slovakia / Martina Pavlíková, Alexander Sirotkin, Roman Králik, Lucia Petrikovičová, José Garcia Martin. In: Sustainability 2021, 13(18), 10350; https://doi.org/10.3390/su131810350.
 • [o3] 2021 Od vita monastica k via cyrillomethodiana. Benediktínske fundamenty cyrilo-metodskej duchovnej cesty medzi Nitrou a Skalkou / Viliam Judák. Konštantínove listy. DOI: 10.17846/CL.2021.14.2
 • Homily of Monsignor Viliam Judak for Sts. Cyril and Methodius Pilgrimage Spoken on 5 July 2020 in Nitra and Its Contribution to the Development of Cyrillo-Methodian Tradition / Hlad, L 2021 | KONSTANTINOVE LISTY-CONSTANTINES LETTERS 14 (2) , pp.176-190.
 • From Vita Monastica to Via Cyrillomethodiana Benedictine Foundations of Cyrillo-Methodian Spiritual Journey between Nitra and Skalka / Judak, V / 2021 | KONSTANTINOVE LISTY-CONSTANTINES LETTERS 14 (2) , pp.14-25.
 • EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN MORAL REASONING AND CRITICAL THINKING IN TEACHER STUDY PROGRAMMES IN SLOVAKIA / Knapik, J and Kosturkova, M / 2021 | AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 11 (2) , pp.116-118.
 • How to Keep University Active during COVID-19 Pandemic: Experience from Slovakia / Pavlikova, M; Sirotkin, A; (...); Martin, JG / Sep 2021 | SUSTAINABILITY 13 (18)
 • The Phenomenon of Social and Pastoral Service in Eastern Slovakia and Northwestern Czech Republic during the COVID-19 Pandemic: Comparison of Two Selected Units of Former Czechoslovakia in the Context of the Perspective of Positive Solutions / Maturkanic, P; Cergetova, IT; (...); Petrikovicova, L Feb 2022 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 19 (4)
 • Credibility and Involvement of Social Media in Education-Recommendations for Mitigating the Negative Effects of the Pandemic among High School Students / Tkacova, H; Kralik, R; (...); Martin, JG / Mar 2022 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH 19 (5)

The Traits of Dark Triad and Employee Career-Value Orientation / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: PhD Existence 11: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, 2021. 


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

The Traits of Dark Triad and Employee Career-Value Orientation / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: Czech & Slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates. Proceedings. / Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš - Olomouc : Palacký University, 2021. - ISBN 978-80-244-5947-9. p. 235-243.

Job Satisfaction and Personality Characteristics in Connection with the Change of Body Constitution / Klaudia Kubalová, Ivana Toman Čergeťová. In: Work and Organizational Psychology 2019 - 18th international conference proceedings / Jakub Procházka, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík (eds.) - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - ISBN 978-80-210-9488-8. - s. 127-136. 

Terapia vzťahovej traumy športom / Ivana Tomanová Čergeťová, Andrej Holík. In: Scientia Movens 2017 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 7. března 2017 / editoři: Jiří Suchý a kolektiv. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2017. - ISBN 978-80-87647-35-6. - s. 400-407.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia : ŠVOK / Ivana Tomanová Čergeťová. (Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ). In: Studentské psychologické dny - VII. ročník mezinárodní soutěže studentských psychologických prací. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, s. 29.

 • [o3] 2021 Mužský strach. Kde sú jeho korene a prečo je skrývaný / Juraj Sedláček. Bratislava : Don Bosco. - EAN: 9788080745240.
 • [o3] 2021 How to Rewrite Emotional Memory? The Deficit in Terms of Paternal Bond and New Phenomena of the Current Paternity Crisis as Predictors of Inner Uncertainty and Contraindications of the Son's Growth at the End of Adolescence and Young Adulthood / Juraj Sedláček. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Nelegálne zamestnávanie vo forme zastretých pracovných pomerov v kultúre a kreatívnom priemysle na Slovensku v čase pandémie COVID-19 / Ivana Tomanová Čergeťová, Martin Toman. In: Psychológia práce a organizácie 2022 / Conferencie of Work and Organizational Psychology, 26.5. - 27.5. 2022, Bratislava. 

Rola psychológa v trestnom konaní spojená s obeťami trestných činov na SLovensku - správa z praxe / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár & Ladislav Lovaš - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 414-422.

Mobbing v pracovnom prostredí ozbrojených zložiek SR / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8152-713-5. - s. 92-104.

Očakávania zamestnancov od nových kolegov - hodnotenie dôležitosti kompetencií a postoj k absolventom / Ivana Toman Čergeťová. In: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferenciekonanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, 2018. - ISBN 978-80-89453-41-2. - s. 106-115.

 • [o3] 2021 God as an Attachment Figure and Psychological Power of Bonding / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.

Jazyk anatómie tela ako komunikačný nástroj obetí sexuálnych trestných činov / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Zmeny a trendy v medziľudskej komunikácii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava : Klub absolventov (ALUMNI) VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, 02.12.2017. Vydavateľstvo Ivona Matúšoová, Trnava, 2017. - ISBN 978-80-89413-86-7. - s. 148-156.

Typológia zamestnancov call centier na základe vzťahových a osobnostných charakteristík / Ivana Toman Čergeťová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. - Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 29.11.2017.

Emočná anatómia tela v pracovnej psychológii / Ivana Toman Čergeťová. In: 25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017) - Trnava : Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 25.10.2017.

Súvislosť vzťahových porúch a procesu socializácie so zaťažením jedinca v individuálnych športoch alebo ako podporiť zvládanie záťaže u športovcov so vzťahovou poruchou (?) / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor. In: Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 308-319.

Význam vzťahových a interpersonálnych stanovísk medzi trénerom a jeho zverencom na podporu motivácie v individuálnom športe / Ivana Tomanová Čergeťová, Tomáš Gregor. In: Kondičný tréning v roku 2016. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - S. 298-307.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová. In: Profesionálna rodina [elektronický zdroj] / Milan Hejdiš, Antonín Kozoň, Miroslav Paľun (eds.). - Trenčín : SpoSoIntE, 2011. - ISBN 978-80-89533-03-9. - CD-ROM; S. 135-141.

Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií / Ivana Tomanová. In: Psychologica XL : [zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave] / ed. Daniela Čechová. - Bratislava : Stimul, 2010. - ISBN 978-80-89236-93-0. - S. 659-667.

 • [o3] 2021 The Language of Space and the Consequences of Globalization: Losing Space and Our Housing / Jiří Kučírek. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Horňáček, K.: Zborník z 8.slovenskej hipoterapeutickej konferencie s medzinárodnou účasťou, 18. - 19. 09.2009. Bratislava : Slovenská hipoterapeutická asociácia.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia : ŠVOK / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Študentské psychologické dni 2007 [elektronický zdroj] : 8. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej a odbornej konferencie v odbore psychológia / Študenstské psychologické dni 2007 Konferencia. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. - CD-ROM; 36 s.

 • [o3] 2021 The Optimum Profile of Call Centre Employees Based on Attachment and Interpersonal Specifics in Slovakia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Applied Psychology. - ISSN 2336-8276. - vol. 6, no. 9 (2021), p. 677-692.


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Povolanie profesionálny vodič v kontexte kognitívneho výkonu, agresívneho správania a tendencie riskovať / Ivana Tomanová Čergeťová, Michaela Jánošová. In: Psychologie práce a organizace 2021. Sborník abstraktů. 13. -14. 5. 2021. / Martin Seitl, Lucie Viktorová. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. - S. 44.

Rysy temnej triády a kariérno-hodnotová orientácia zamestnanca / Ivana Tomanová Čergeťová, Mária Kubíková. In: Bulletin abstraktu PhD existence 11 "Jedeme dál ..." : Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. / Eva Aigelová, Lucie Viktorová, Martin Dolejš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. - S. 41.

Pracovní spokojenost a osobnostní charakteristiky v souvislosti se změnou tělesné konstitutce / Klaudia Kubalová, Ivana Toman Čergeťová. In: 18. mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2019 : Sborník abstrakt / Jakub Procházka, Tomáš Krato, Martin Vaculík. - Brno : Masarykova univerzita, 2019 : 18. mezinárodní konference Psychologie organizace a práce 22. - 23. května 2019, Brno, Česká republika. - S. 42.

Networking a sociálny šport v boji za zdravý životný štýl / Ivana Tomanová Čergeťová, Andrej Holík. In: PhD existence 7 : psychologie v době internetu : česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech : bulletin abstraktů / Eva Maierová et al. (eds.). - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. - ISBN 978-80-244-5094-0. - S. 41.

Zmena vzťahovej väzby počas života človeka a súvislosť s mierou perfekcionizmu a vyhorenia / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Studentské psychologické dny : Brno 26.-27.4.2007 : VII. ročník mezinárodní soutěže studentských psychologických prací : sborník abstraktů / [uspoř. Aleš Neusar]. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 13-15.


AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Rola psychológa v trestnom konaní / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018. Zborník abstraktov z konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-607-7.

Mobbing v pracovnom prostredí ozbrojených zložiek SR / Ivana Toman Čergeťová, Slavomír Šamin. In: Psychológia práce a organizácie 2018. Zborník abstraktov z konferencie / Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár (eds.) - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-607-7.

Význam pohybu v terapii vzťahových porúch / Ivana Tomanová., 2011. In: Profesionálna rodina : zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / Antonín Kozoň, Milan Hejdiš (eds.). - Trenčín : SpoSoIntE, 2011. - ISBN 978-80-89533-00-8. - S. 23.

Vzťahová väzba v kontexte sociálnych interakcií / Ivana Tomanová. In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. = Personality in the Context of Cognition, Emotionality and Motivation II. : kniha abstraktov : medzinárodná konferencia, 26.-27. november 2009, Bratislava / [zost. Daniela Čechová et al.]. - Bratislava : Stimul, 2009. - ISBN 978-80-89236-69-5. - S. 52-53.

 • [o3] 2021 Spiritual Aspects of Social Work - Social Work as a Profession or Mission? / Silvia Morávková, Veronika Šimonová. In: Patrik Maturkanič & Ivana Tomanová Čergeťová (eds.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. (Interdisciplinary Reading of the Phenomen). Morrisville : Lulu Publishing Company, 2021.


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií / Ivana Tomanová Čergeťová. In: Zborník z 2. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia / Milica Danková, Zuzana Thullnerová (zost.). - Bratislava : Centrum pre filantropiu, 2008. - S. 50-54.


DAI Dizertačné a habilitačné práce

Nelegálne zamestnávanie vo forme zastretých pracovných pomerov v kultúre a kreatívnom priemysle / Ivana Tomanová Čergeťová [záverečná práca]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2021.

Vzťahové a interpersonálne charakteristiky zamestnancov kontaktných centier v súvislosti s pracovným výkonom, pracovnou spokojnosťou a životnou pohodou / Ivana Tomanová Čergeťová [dizertačná práca]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017.


Členstvá v redakčnej rade a recenzent:


Témy vedecko-výskumnej činnosti:

 • Vzťahové a interpersonálne charakteristiky zamestnancov kontaktných centier v súvislosti s pracovným výkonom, pracovnou spokojnosťou a životnou pohodou
 • Súvislosť vzťahovej väzby s perfekcionizmom a syndrómom vyhorenia
 • Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií
 • Zmena vzťahovej väzby počas života človeka 

Plánované a ponúkané oblasti výskumu:

 • Úloha implicitných teórií schopností pri zvyšovaní výkonovej motivácie
 • Manažérske štýly riadenia ľudí so športovou osobnou históriou
 • Pracovná spokojnosť a kvalita života ľudí s trvalým zamestnaním a freelancerov
 • Predikčná validita nástrojov hodnotenia pracovníkov
 • Reputácia a budovanie vlastnej identity v zamestnaní
 • Vnímanie vlastného tela ako súčasť budovania pracovnej identity
 • Zovňajšok a atraktivita ako prostriedok k dosahovaniu sociálnej akceptácie a prestíže v práci
 • Anatómia tela ako prejav emočného vývinu človeka - možnosti diagnostiky a rozvoja v zamestnaní
 • Zavádzanie zmien v podniku z hľadiska personálneho manažmentu
 • Rozvoj vzdelávacej koncepcie podniku v praxi
 • Význam zvierat pre psychický vývin dieťaťa
 • Telesné zmeny a ich význam vo vývine človeka - charakteristiky jednotlivých období a/alebo súvislosti s prežívaním špecifických životných situácií
 • Sociálna hodnota telesnej atraktivity v jednotlivých obdobiach vývinu človeka
 • Vnímanie vlastného sebaobrazu a jeho budovanie
 • Vývojová kineziológia a zrenie motorického systému ako súčasť vývinovej psychológie
 • Súvislosť psychického vývinu s posturálne lokomočnými vzormi
 • Lokomócia a význam pohybu v telesnom a psychickom vývine človeka

Ak máte záujem o participáciu na príprave a vedení záverečnej práce, dohodnite si so mnou online stretnutie prostredníctvom aplikácie ZOOM na tomto linku. 


Vedecko-výskumné a poradenské projekty

Vedecko-výskumný projekt: Sustainable Design and Fashion Program in the Visegrad Countries - EcoFashion4V4 (Project ID: 22210054), granted by the International Visegrad Fund (IVF) in April 2022.

Poradenský projekt občianskeho združenia myJUMP.sk s názvom "Krokom k úspešnej budúcnosti" (trvanie projektu: 06/2022 - 08/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312081BTK4 - bližšie informácie na internetovej stránke https://www.myjump.sk/krokom-k-uspesnej-buducnosti/). 

Poradenský projekt občianskeho združenia MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti s názvom "Podpora začlenenia do pracovného prostredia" (trvanie projektu: 06/2022 - 08/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312081BTS8 - bližšie informácie na internetovej stánke https://martino-irs.webnode.sk/krok-za-krokom/). 

Národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom "Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie" | pozícia odborného garanta zodpovedného za verifikovanie a evaluáciu procesu výkonu odbornej praxe na pracoviskách zapojených do národneho projektu. 

Poradenský projekt občianskeho združenia MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti s názvom "Inštitucionálne poradenstvo na boj proti diskriminácii" (trvanie projektu: 01/2020 - 12/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312041V753 - bližšie informácie na internetovej stránke https://www.martino-irs.sk/diskriminacia/): 

Poradenský projekt spoločnosti TALIS, s.r.o. s názvom "TALIS s.r.o. pomáha v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" (trvanie projektu: 04/2020 - 12/2023 | kód projektu ITMS2014+ 312041V833).

Green mind - green behaviour. The project formulates a new anthropological (green) paradigm. Horizon 2020.

International scientific research project: Pastoral practice, psychology and philosophical-theological-social fragments in the light of the 21sk century / Participating institutions: College of Applied Psychology in Terezin (Czec Republik) & Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard (S.H.A.K), in Malaga (Spain).


Erasmus+ projekty

2023

Dospelí a mladí spolu v diverzitnom prostredí | MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti | Projekt je vedený pod číslom 2023-1-SK01-KA122-ADU-000146089 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie dospelých, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

The Next Step: Non-formal Learning in Youth WorkNECI | Projekt je vedený pod číslom 2023-1-CY02-KA151-YOU-000117445 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie mládeže

2022

Učíme sa rásť a rozvíjať | myJUMP.sk | Projekt je vedený pod číslom 2022-2-SK01-KA122-ADU-000099022 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie dospelých, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Non-formal Learning for Improving Youth work in Diverse Settings | NECI | Projekt je vedený pod číslom 2022-1-CY02-KA151-YOU-000053968 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie mládeže

2021

Transformácia hviezd v digitálnych pracovných vojnách | MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti | Projekt je vedený pod číslom 2021-2-SK01-KA122-ADU-000041728 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie dospelých, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Zvyšovanie odbornosti v zážitkovom vzdelávaní | myJUMP.sk | Projekt je vedený pod číslom 2021-2-SK01-KA122-ADU-000041740 v rámci sekcie Erasmus+ pre vzdelávanie dospelých, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Digitálne prostredie - stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre | Národné osvetové centrum | Projekt financovaný v rámci programu Erasmus+ (viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.nocka.sk/o-nas/projekty/digitalne-prostredie/)

Zvyšovanie odbornosti v kultúre | Národné osvetové centrum | Projekt financovaný v rámci programu Erasmus+ (viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.nocka.sk/o-nas/projekty/zvysovanie-odbornosti-v-kulture/ | Výstupný krátky rozhovor https://www.youtube.com/watch?v=0xm33VNoq2g&t=186s)