Som ten správny terapeut?

Úvodom by som chcela poďakovať za to, že sa rozhodujete o návšteve psychológa alebo iného odborníka na duševné zdravie. Výskumy ukazujú, že klienti sa odhodlajú navštíviť odborníka často až po 14 mesiacoch trvania nepriaznivej životnej udalosti alebo symptómov. A práve preto by vás rada povzbudila vo vašej snahe o podporu sebarozvoja a vlastnej starostlivosti.

Často sa stretávam s otázkou od klientov, akého odborníka na duševné zdravie si vybrať, ak chcete riešiť nejaký problém alebo špecifickú situáciu v živote. Uvedomujem si, že prechádzame rôznymi životnými udalosťami a prirodzene máme tendenciu inklinovať k nám blízkemu spôsobu riešenia situácie. A preto je dôležité pri výbere psychológa poznať, s akými metódami pracuje a či sú nám blízke.

S akými metódami pracujem?

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa už viac ako 20 rokov zameriavam na teóriu vzťahovej väzby. V súvislosti s touto teóriou som si začala vyhľadávať, vzdelávať sa a následne aplikovať metódy, ktorými by som dokázala rýchlo a efektívne pomôcť mojim klientom. 

Kľúčovými nástrojmi, s ktorými pracujem, sú pohybová terapia, hipoterapia, vývojová kineziológia, Montessori terapia, neurolingvistické programovanie, procesná terapia a na telo orientovaná terapia, Prostredníctvom práce s telom sa snažím u klientov podporovať pozitívne vnímanie seba samého

Kto som?

Oficiálnej informácie o mojich kompetenciách či vzdelaní môžeš získať priamo na tejto stránke. Neoficiálnymi informáciami sú, že patrím medzi ľudí, ktorí v minulosti zápasili so záchvatovým prejedaním a rovnako s úzkosťou. Zažila som si viaceré toxické vzťahy a žijem s úzkostnou vzťahovou väzbou. Aj keď sama vnímam, že patrím medzi silné ženy, celý život sa učím budovať plnohodnotné vzťahy a nie vždy sa mi to darí.

Aké sú moje hodnoty?

AUTENTICKOSŤ VZŤAHU

Snažím sa na klientov reagovať najmä ako človek, nielen ako profesionál a odborník. Autentickosť vzťahu pomáha budovať proces dôvery a záväzku. 

ODVAHA A SLOBODA

Klientov učím byť odvážnymi a slobodnými vo svojom konaní. Avšak zároveň ich učím očakávať z okolia spätnú väzbu a pracovať s vlastnými hranicami.

HRAVOSŤ A ZVEDAVOSŤ 

K objavovaniu môjho príbehu a príbehov mojich klientov pristupujem so zvedavosťou a hravosťou. Snažím sa nachádzať pozitíva v našich životoch a každú situáciu vnímam ako lekciu života, nie tragédiu.

ZODPOVEDNOSŤ A STAROSLIVOSŤ

Táto hodnota je pre mňa kľúčovou. Snažím sa s klientami dosiahnuť výsledok práve preto, aby som bola pre nich čo najviac užitočná. Moje vedomosti a nadobudnuté skúsenosti využívam priamo v praxi.

NEDOKONALOSŤ

Uvedomujem si, že život nie je dokonalý a práve preto sa snažím prestať naháňať sa za dokonalosťou a naplno žiť môj život. A všetko toto učím aj vás, mojich klientov.

 


Časté otázky o terapii