Ako využívať Agile & Scrum vo vzťahoch?

13.04.2023

Agile & Scrum sú metódy vývoja softvéru, ktoré majú za cieľ zefektívniť a zjednodušiť celkový proces tohto vývoja. Agile je celkový rámec, ktorý zdôrazňuje agilné hodnoty a princípy a jeho cieľom je zlepšiť flexibilitu a prispôsobivosť vývoja softvéru. V kontexte manažmentu a vývoja softvéru, agilne znamená prispôsobivý a flexibilný prístup k vývoju produktu alebo služby. 

Agilné metódy a postupy sú navrhnuté tak, aby umožnili efektívnu spoluprácu a prispôsobenie sa zmenám počas celého vývojového cyklu. Tento prístup k vývoju sa snaží maximalizovať hodnotu pre zákazníka a minimalizovať riziká a neistoty. Agilné metodológie sú založené na iteratívnom a inkrementálnom prístupe, ktorý umožňuje rýchle a pružné dodávanie produktov alebo služieb.

Scrum je konkrétna implementácia agilného rámca, ktorá používa iteratívny a inkrementálny prístup k vývoju softvéru. Scrum má definované štyri hlavné aktivity:

  1. Sprint planning (plánovanie iterácie) - Scrum tím si stanoví ciele a rozdelí prácu na konkrétne úlohy, ktoré sa majú vykonať v danej iterácii.
  2. Daily Scrum (denné stretnutia tímu) - krátke, denne opakujúce sa stretnutia, na ktorých členovia tímu hovoria o tom, na čom pracujú, aké majú problémy a koordinujú svoju prácu.
  3. Sprint review (hodnotenie iterácie) - tímy predstavia hotové úlohy a spätnú väzbu zákazníkov a užívateľov, ktorú sa pokúsia implementovať do ďalších iterácií.
  4. Sprint retrospective (retrospektíva iterácie) - tímy si zhodnotia ich vlastnú prácu a procesy a plánujú, ako ich môžu v budúcnosti zlepšiť.

Agile a Scrum sa používajú najmä v oblasti softvérového vývoja, ale ich princípy môžu byť uplatnené aj v iných oblastiach, ako je napríklad riadenie projektov.

Čo má Agile & Scrum spoločné so vzťahmi?

Pravdepodobne ste si všimli text vyššie, ktorý je označený tučným písmom. A práve tento text je odpoveďou, prečo Agile & Scrum využívať vo vzťahoch. Pretože umožňujú "efektívnu spoluprácu a prispôsobenie sa zmenám počas celého vývojového cyklu. Tento prístup k vývoju sa snaží maximalizovať hodnotu pre zákazníka a minimalizovať riziká a neistoty"

A čo tak preformulovať tieto vyjadrenia nasledovne: "Umožňujú efektívu spoluprácu a prispôsobenie sa zmenám počas celého vývoja VZŤAHU, pričom tento prístup sa snaží maximalizovať hodnotu pre PARTNERA a minimalizovať riziká a neistoty."

A čím je typický vzťah z pohľadu teórie vzťahovej väzby?

Samozrejme, že je to práve pocit neistoty. Takže máme tu funkčnú metódu so štyrmi hlavnými aktivitami (viď vyššie). Teória vzťahovej väzby hovorí o tom, že kvalita väzby, ktorú vytvárame s našimi rodičmi v ranom detstve, môže neskôr ovplyvniť naše vzťahy a náš pocit bezpečia vo vzťahu. Ak sme mali v detstve stabilnú a bezpečnú väzbu s našimi rodičmi, môžeme mať väčšiu dôveru a pocit bezpečia vo vzťahoch v dospelosti. Naopak, ak sme mali v detstve neistú alebo nestabilnú väzbu, môžeme mať tendenciu mať viac obáv a pocitov neistoty vo vzťahoch v dospelosti.

V Agile a Scrum vývoji softvéru sa často hovorí o dôvere a spolupráci medzi členmi tímu a súčasťou toho je aj zvládanie neistoty v procese vývoja. Keďže neistota je súčasťou procesu, je dôležité, aby tímy dokázali zvládať tieto pocity a zabezpečiť, že vzťahy medzi členmi tímu nebudú ovplyvnené negatívnymi emóciami. Preto je potrebné budovať silné vzťahy a dôveru v tíme, aby sa tímové členovia dokázali navzájom podporovať a spolupracovať aj v obdobiach neistoty a náročností.

Na záver?

Agile & Scrum sú prvky, ktoré môžu ovplyvniť a zlepšiť vzťahy v tíme a medzi tímmi členmi. Tieto metodológie sa sústreďujú na komunikáciu, spoluprácu, flexibilitu a prispôsobivosť, ktoré sú kľúčovými faktormi pre úspešnú spoluprácu.

V Agile prístupe sú tímy organizované do krátkych cyklov práce, kde sa často stretávajú a komunikujú, aby sa zabezpečilo, že všetci majú jasnú predstavu o tom, čo sa deje a čo sa očakáva od každého. Tento spôsob práce zvyčajne zlepšuje komunikáciu a umožňuje lepšie porozumenie potrieb jednotlivcov a tímu ako celku.

Scrum je metóda pre agilný vývoj softvéru, ktorá sa zameriava na zlepšenie spolupráce a koordinácie tímov. Tento proces sa snaží zabezpečiť, aby každý v tíme vedel, čo sa od neho očakáva, čo zvyšuje zodpovednosť a dôveru medzi jednotlivcami. Častejšia komunikácie, spoločné plánovanie a vytváranie riešení v tíme môžu prispieť k posilneniu vzťahov v tíme.

Záverom môžeme konštatovať, že Agile & Scrum prístupy sa snažia zabezpečiť, aby tímy pracovali efektívne, flexibilne a harmonicky, čo by malo viesť k pozitívnym vzťahom medzi členmi tímu. Takže nechajte sa inšpirovať :) a uvedomte si, že vo vzťahu ste jeden tím.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit