Čo je cyklus sebalásky?

11.04.2023

Cyklus sebalásky je psychologický koncept, ktorý opisuje vzorce správania, ktoré vedú k opakujúcim sa situáciám a rozhodnutiam, ktoré nám môžu brániť v dosiahnutí zdravých a šťastných vzťahov s inými ľuďmi.

Tento cyklus sa skladá z troch krokov. Prvým krokom je vytvorenie idealizovaného obrazu seba samého. Tento obraz môže byť založený na skutočnosti alebo môže byť silne idealizovaný. Druhým krokom je hľadanie potvrdenia a prijatia od iných ľudí, ktorí sa stávajú zdrojom potvrdzujúcej spätnej väzby pre tento idealizovaný obraz. Tretím krokom je vyhýbanie sa kritike alebo negatívnym pocitom týkajúcim sa tohto idealizovaného obrazu, ktoré môžu byť zdrojom stresu alebo úzkosti.

Tento cyklus môže viesť k nezdravým a toxickým vzťahom, pretože človek môže byť príliš zameraný na svoje vlastné potreby a záujmy a môže mať problémy s uznávaním a rešpektovaním potrieb a pocitov iných ľudí. Preto je dôležité pracovať na rozpoznávaní a prekonávaní cyklu sebalásky, aby sme mohli budovať zdravé a plnohodnotné vzťahy s inými ľuďmi.

Ako vytvoriť idealizovaný obraz o sebe?

Prvý krok cyklu sebalásky je vytvorenie idealizovaného obrazu. V tejto fáze sa jedinec zameriava na svoje vlastné vnútorné potreby a predstavy o tom, ako by mal vyzerať jeho ideálny partner. Tieto predstavy často vychádzajú z prežitkov z detstva, zážitkov z predchádzajúcich vzťahov a aj zo spoločenských normov a očakávaní.

Jedinec vytvára obraz o svojom ideálnom partnerovi, ktorý zodpovedá jeho predstavám a kritériám. V tejto fáze si môže byť jedinec často nevedomý svojich nerealistických očakávaní a nadmerných požiadaviek.

Súčasťou tohto kroku môže byť aj nadmerné zdôrazňovanie pozitívnych vlastností potenciálneho partnera a ignorovanie jeho negatívnych stránok. Jedinec si vytvára dojem, že práve tento človek je ten pravý a dokonalý partner, ktorý mu bude splňovať všetky jeho potreby a túžby.

Výsledkom tohto kroku je, že jedinec je často veľmi nadšený a nájdením ideálneho partnera sa cíti šťastný a spokojný. No táto fáza môže byť aj nebezpečná, pretože môže viesť k nerealistickým očakávaniam a sklamaniam v budúcnosti, keďže ideálny partner neexistuje a každý má svoje nedostatky.

Čo je rizikom druhého kroku?

Druhý krok cyklu sebalásky spočíva v hľadaní potvrdenia a prijatia od iných ľudí. Po vytvorení idealizovaného obrazu seba samého v prvom kroku, sa jedinec snaží túto predstavu o sebe potvrdiť od iných ľudí. Tento krok môže byť motivovaný neistotou a nedostatkom sebaistoty.

Jedinec môže túžiť po schvaľovaní a pozitívnej spätnej väzbe od iných, čo mu pomôže cítiť sa dobre a sebavedomo. Môže sa mu zdať, že závisí na tom, čo si o ňom myslia ostatní, a že to ovplyvňuje jeho vlastnú hodnotu a sebavedomie.

Tento krok môže mať za následok zameranie sa na druhých ľudí a ich názory na úkor vlastného názoru a hodnôt. Jedinec môže byť pripravený obetovať svoje potreby a priority, aby získal schvaľovanie a prijatie od iných ľudí.

Ak sa tento krok stane dominantným v cykle sebalásky, jedinec môže mať tendenciu byť závislý na potvrdení od iných a ťažko sa vyrovnávať s kritikou a odmietnutím. Môže sa tiež stať, že sa závislosť na potvrdení a prijatí od iných stane prekážkou pri budovaní autentickej a zdravej sebaúcty.

Je dôležité pochopiť, že prijatie a schvaľovanie od iných môžu byť príjemné a dôležité, ale nie sú nevyhnutné pre zdravé sebavedomie a sebaúctu. Jedinec by mal byť schopný si stanoviť vlastné priority, ciele a hodnoty bez ohľadu na to, čo si o ňom myslia ostatní.

Je dobré vyhýbať sa kritike?

Tretí krok cyklu sebalásky sa týka spôsobu, akým jednotlivec reaguje na kritiku alebo negatívne pocity týkajúce sa jeho idealizovaného obrazu seba samého. Po vytvorení idealizovaného obrazu a hľadaní potvrdenia a prijatia od iných ľudí, človek sa snaží zabrániť akýmkoľvek zdrojom, ktoré by mohli ohroziť jeho ideálne ja.

Jednotlivec sa môže vyhýbať kritike alebo negatívnym pocitom tým, že napríklad ignoruje alebo minimalizuje akékoľvek informácie alebo situácie, ktoré by mohli ohroziť jeho idealizovaný obraz. Takisto sa môže snažiť znížiť dôležitosť kritiky od iných ľudí, pričom ju môže zjednodušiť, zmeniť subjekt kritiky alebo tvrdiť, že kritika nie je relevantná pre jeho ideálny obraz.

Tento krok môže byť nebezpečný, pretože človek sa zameriava na obranu svojho ideálneho ja namiesto toho, aby sa učil z kritiky a rôznych skúseností, ktoré by mohli byť užitočné pre jeho osobný rast a vývoj. Taktiež to môže viesť k izolácii od iných ľudí a k ďalšiemu posilňovaniu idealizovaného obrazu seba samého.

A čo sú teda pozitíva cyklusu sebalásky?

Psychologický koncept cyklu sebalásky môže mať niekoľko pozitívnych aspektov pre jednotlivcov, ktorí sa s ním identifikujú a pracujú na sebe:

  1. Identifikácia problému: Tento koncept môže pomôcť ľuďom identifikovať nezdravé vzorce myslenia a správania, ktoré bránia ich osobnému rastu a spôsobujú opakujúce sa problémy vo vzťahoch.

  2. Zodpovednosť za svoje pocity a správanie: Tento koncept môže pomôcť ľuďom uvedomiť si, že sú zodpovední za svoje pocity a správanie a že majú silu meniť svoj prístup k sebe aj k iným.

  3. Vyváženie medzi sebaprijatím a sebazlepšovaním: Tento koncept umožňuje jednotlivcom prehodnotiť svoje sebaobrazy a naučiť sa prijať a milovať samých seba, zatiaľ čo sa zároveň snažia zlepšovať svoje slabé stránky a rásť ako osoba.

  4. Zlepšenie sebaúcty: Tento koncept môže pomôcť ľuďom zlepšiť svoju sebaúctu tým, že sa naučia rozlišovať medzi zdravými a nezdravými spôsobmi, ako sa starajú o svoje potreby a vzťahy.

  5. Dosiahnutie vyváženého a zdravého vzťahu sám so sebou aj s inými: Tento koncept môže pomôcť ľuďom dosiahnuť vyvážený a zdravý vzťah sám so sebou a s inými, pretože ich učí rozpoznávať nezdravé vzorce a meniť svoje správanie.

Je však dôležité si uvedomiť, že cyklus sebalásky je len jeden z mnohých psychologických konceptov a nemusí byť vhodný pre každého. Ak sa niekto snaží pracovať na svojom osobnom raste a vzťahoch, je dôležité nájsť metódu, ktorá funguje pre ich konkrétnu situáciu a potreby.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit