Prečo využívať pohyb v terapii vzťahovej väzby?

19.04.2023

Existuje mnoho druhov terapií, ktoré sa využívajú pri práci so vzťahovou väzbou. Niektoré z nich sú:

  1. Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): KBT sa zameriava na riešenie konkrétnych problémov a pomáha klientovi prekonať negatívne myšlienky a vzorce správania, ktoré môžu brániť v zlepšovaní partnerských vzťahov.

  2. Emocionálne zameraná terapia (EFT): EFT sa zameriava na prácu s emóciami a vzťahmi. Pomáha klientom identifikovať a prekonať prekážky, ktoré bránia vzájomnej spolupráci a vzájomnej podpore v partnerskom vzťahu.

  3. Psychodynamická terapia: Psychodynamická terapia sa zameriava na prácu so vzorcami vzťahového správania, ktoré sú často vytvorené v detstve. Pomáha klientom identifikovať tieto vzorce a pracovať na ich prekonaní, čo môže viesť k lepšej kvalite vzťahu.

  4. Terapia zameraná na telo a pohyb: Terapia zameraná na telo a pohyb sa zameriava na prácu s telom klienta, aby sa zlepšila jeho schopnosť vnímať a regulovať emócie. Pomáha klientom prekonať stres a úzkosť, ktoré môžu byť súčasťou problémov s partnerskými vzťahmi.

  5. Rodinná terapia: Rodinná terapia sa zameriava na prácu s celou rodinou, aby sa zlepšila kvalita vzťahov a podpora v partnerskom vzťahu. Pomáha rodine identifikovať a riešiť problémy, ktoré môžu brániť v zlepšovaní partnerských vzťahov.

Tieto terapie môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii, aby sa dosiahlo najlepšie možné výsledky pre klienta.

Prečo sa využíva pohyb pri terapii vzťahovej väzby?

Pohyb sa využíva pri terapii vzťahovej väzby preto, že pomáha klientom spojiť sa so svojím telom a emóciami, ktoré môžu byť spojené s prežitými traumami v minulosti. Prekážky v poznaní vlastných emócií a potrieb môžu byť súčasťou problémov s partnerskými vzťahmi a vzťahovou väzbou.

Pri terapii vzťahovej väzby sa môžu využiť rôzne pohybové aktivity, ako napríklad cvičenia na uvoľnenie napätia, pohybové meditácie, jogu, tance a podobne. Tieto aktivity môžu pomôcť klientovi spojiť sa so svojím telom a s emóciami, ktoré sa v ňom ukladajú a nie sú spracované. Týmto spôsobom môže klient zlepšiť svoju schopnosť vnímať a regulovať svoje emócie a potreby.

Pohybové aktivity môžu tiež pomôcť klientovi zlepšiť svoju sebaúctu a sebavedomie, čo môže byť prospešné pri budovaní zdravých a funkčných vzťahov. Navyše, pohyb môže tiež pomôcť klientom prekonať stres a úzkosť, ktoré môžu byť súčasťou problémov s partnerskými vzťahmi. Celkovo teda môže pohyb v terapii vzťahovej väzby pomôcť klientom zlepšiť svoje vzťahy a dosiahnuť lepšiu kvalitu života.

Čím je výnimočná terapia zameraná na telo a pohyb?

Terapia zameraná na telo a pohyb (body-oriented therapy) sa vyznačuje tým, že sa zameriava na celistvý prístup k terapii, ktorý zahŕňa telo, myseľ a emócie. Tento prístup vychádza z predpokladu, že naše telo uchováva prežité zážitky, emócie a napätie, ktoré môžu ovplyvňovať naše správanie a pocity v súčasnosti.

Tento druh terapie sa zameriava na uvoľnenie napätia v tele, stimuláciu energetickej rovnováhy, zlepšenie pohyblivosti a koordinácie, zvýšenie vnímania a povedomia o telových pocitoch a pomáha ľuďom prekonať traumatické zážitky a vzťahové problémy.

V terapii zameranej na telo a pohyb sa využívajú rôzne techniky, ako sú napríklad relaxačné cvičenia, cvičenia na zlepšenie koordinácie a rovnováhy, dýchanie, masáže, meditácia a rôzne druhy pohybu, ako je chôdza, tanec, cvičenia s loptou a ďalšie. Tento prístup k terapii sa využíva pri rôznych problémoch, ako sú napríklad stres, depresia, úzkosť, traumy, vzťahové problémy a ďalšie.

Vzhľadom k tomu, že základné pohybové vzorce sa u nás tvoria v období budovania vzťahovej väzby v detstve, táto forma terapie je vnímaná ako najvhodnejšie na terapiu vzťahovej väzby. 


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit