Strata zamestnania a smútenie? Jednoznačne áno!

18.11.2022

V živote často nastávajú situácie, kedy prídeš o milovanú osobu alebo človeka významného v Tvojom živote, o domov či postavenie. Dôvodom môže byť nielen smrť alebo rozchod, presťahovanie sa, ale aj odchod zo zamestnania. Strata je niekedy veľmi úzko vnímaná a viazaná iba na smútkové poradenstvo. Napriek tomu patrí aj medzi témy, s ktorými sa často stretávame práve v kariérnom poradenstve.

  Čo je vlastne strata a prečo sa jej zväčša bojíme? Strata je vo všeobecnosti zväčša záporný neúžitok z niečoho. Vznik takejto situácie, a najmä aj je nečakaná, má za následok vyplavenie obrovskej emocionálnej vlny. V psychológii tomuto javu hovoríme "zaplavenie". Toto metaforické pomenovanie môžeme porovnať so situáciou, keď ostrov zaplaví tsunami. Prestav si, že si spokojným obyvateľom krásneho teplého a pokojného ostrova uprostred nádherného mora. Každé ráno sa prebudíš a užívaš si raj, ktorý Ti ostrov ponúka. Mäkký a teplý piesok, krásne more, hojdaciu sieť ... a zrazu príde tsunami. Táto obrovská vlna ostrov zaplaví a v tej chvíli nedokážeš ostrov vidieť a ani cítiť tú istotu pevnej zeme pod nohami. Voda Ťa stiahla do mora a hádže Tvoje telo zo strany na stranu. Nedokážeš sa chrániť, brániť a ani ovládať situáciu. A presne toto isté sa deje pri emočnom zaplavení, ktoré prichádza pri strate.

  A prečo sa tejto situácie zväčša bojíme? Prináša neistotu a stratu kontroly. A najmä prichádzaš o niečo alebo niekoho významného. V našich génoch máme zakorenené, že neradi strácame. Či už to sú kľúče od domu alebo zamestnanie.

  Ako môžeme stratu zamestnania vlastne vnímať? Nejedná sa iba o situáciu, kedy dostanete výpoveď. Podobné pocity prežíva aj žena odchádzajúca na materskú dovolenku, či osoba preraďovaná na nové pracovisko. Prežívanie takejto situácie má v každom prípade prepojenie so strachom z neistoty a otázkami: Nájdem si nové zamestnanie? Budú sa mi páčiť kolegovia? Budeme si spolu rozumieť? Zvládnem prísť o sociálne kontakty a priateľov z pôvodného zamestnania? Zostaneme priatelia? Budeme sa stretávať? Môžem im ešte zavolať ako kamarátom? Nevyhodia ma počas skúšobnej doby? A okrem neistoty prichádza aj smútok. Smútok zo straty.

  Ako prebieha smútenie za prácou? Existujú mnohé členenia smútkového procesu. Zväčša sa stretávame s nasledovnými:

 1. Fáza popierania prichádza ako prvá. Pýtam sa samého seba, prečo práve ja som dostal výpoveď? Veď to nemôže byť pravda. Vždy som robil dobrú prácu.
 2. Ďalšou fázou je hnev. Zvyčajne sa stáva, že obviňujem zo situácie všetkých okolo. V tej chvíli sa cítim bezmocný a snažíme sa reagovať odporom na to, že situácia je skutočne pravdivá. V tejto fáze hľadám vinníka a niekedy sa snažím ho potrestať za nespravodlivosť, ktorá sa mi stala.
 3. Po hneve prichádza vyjednávanie. Snažím sa situáciu zvrátiť a dohadujem podmienky, ako zostať na pôvodnom mieste. A toto dohadovanie nemusí byť iba s okolitými ľuďmi, ale aj s Bohom, vesmírom či akoukoľvek entitou. Prosím o viac času a sľubujem, že už budem dobrý. Presne tak, ako som to robil v detstve, keď som prosíkal rodičov, aby mi nebrali hračku alebo povolili zákaz.
 4. No vzhľadom k tomu, že vyjednávanie zväčša nepomáha a výpoveď málokedy zamestnávateľ vezme späť, dostávam sa do depresie. A to je čas, kedy si uvedomím, že už niet cesty späť. Že hnev ani vyjednávanie situáciu nevyriešia. A v tejto fáze prichádza reálne smútok. Táto prirodzená fáza smútenia je kľúčová pri kariérnom poradenstve. Klienti sa v nej často zacyklia a nevedia sa dostať do ďalšej fázy, ktorou je prijatie situácie.
 5. Prijatie neúžitku ako súčasti života dokáže totiž motivovať. Motivovať k zmene. Motivovať k prispôsobovaniu sa novej situácii. A rovnako sme motivovaní k prežívaniu nových zážitkov a nových výziev.

A ako mi pomôže psychológ či kariérny poradca? Úlohou psychológa v kariérnom poradenstve pri strate je najmä sprevádzať klienta a byť mu nápomocný pri vytváraní nového náhľadu na situáciu. Žiadna z týchto fáz sa nedá urýchliť a každý klient ju prežíva individuálne. Nejedná sa iba o intenzitu prežívania, ale rovnako o čas, ktorý potrebuje na posun do ďalšieho života. Počas poradenstva ponúkame klientom možnosti zlepšovania prežívania, ktorými sú často pohyb a terapia so zameraním na telo. Vnímanie emocionálnej bolesti cez telo je veľmi jednoduchý, intenzívny a účinný spôsob, ako s ňou pracovať. Mnohokrát pomáha napríklad šport, prechádzky, kreslenie či spev. Všetko sú to činnosti, vďaka ktorým fyzicky vyjadrujeme naše emócie. A tak ako sa hýbe telo, tak sa hýbu aj emócie.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka, ktorá sa venuje teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale rovnako ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sledujte moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #rozvoj #pridsasomnouporadit