Workoholizmom proti depresii?

07.05.2023

Témou húževnatosti a perfekcionizmu sa zaoberám už od čias môjho vysokoškolského magisterského štúdia. Táto téma ma zaujímala aj preto, že húževnatosť považujem za znak vysokej motivácie, ktorá môže byť niekedy veľmi pozitívnym motorom výkonu, no zároveň môže prinášať aj vysokú mieru emočnej nestability. A práve húževnatosť a perfekcionizmus majú súvislosť s workoholizmom.

Nadmerný pracovný výkon (workoholizmus) a depresia sú dva rôzne fenomény, avšak môžu byť vzájomne prepojené. Existuje niekoľko výskumov, ktoré ukazujú na súvislosť medzi workoholizmom a depresiou.

Čo má depresia spoločné s workoholizmom?

Niektoré štúdie ukazujú, že workoholici majú vyššiu pravdepodobnosť trpieť depresiou ako tí, ktorí pracujú v primeranom rozsahu. Toto spojenie môže byť spôsobené tým, že workoholizmus môže viesť k chronickému stresu, úzkosti a vyčerpaniu, čo môže narušiť rovnováhu mozgu a zvýšiť riziko depresie.

Jedným z prepojení medzi depresiou a workoholizmom je to, že workoholizmus môže byť pre niektorých ľudí spôsobom, ako sa vyhnúť alebo zvládnuť pocit depresie alebo úzkosti. Práca môže byť pre niektorých ľudí spôsobom, ako získať pocit kontroly alebo vyplniť prázdne miesto v ich živote a neprežívať tak intenzívny smútok, ktoré môžu byť spôsobené depresiou. V takejto situácii môže byť workoholizmus spôsobom, ako sa vyhnúť prejavom depresie, ale v skutočnosti nevyrieši príčinu problému.

Na druhej strane môže byť workoholizmus aj dôsledkom depresie, kedy niekto pracuje nadmerné množstvo hodín, pretože sa snaží vyhnúť sa negatívnym pocitom depresie alebo úzkosti. Workoholizmus môže byť pre niektorých ľudí spôsobom, ako sa cítia užitoční alebo udržujú svoj život v pohybe, keď iné záujmy a zdroje motivácie stratia význam.

Workoholizmus sa zvyčajne podľa psychológov nepovažuje za účinný ochranný mechanizmus proti depresii. Aj keď môže poskytovať určitú formu úniku alebo zvládania stresu, často vedie k prepracovaniu a vyčerpaniu, čo zvyšuje riziko depresie.

Človek, ktorý trpí depresiou, môže byť nútený pracovať viac, aby si udržal zamestnanie alebo splnil zodpovednosti. Avšak, tento extrémny pracovný režim môže byť veľmi náročný a môže spôsobiť zhoršenie depresie. Workoholizmus často vedie k obmedzeniu času venovaného rodine a priateľom, ako aj na odpočinok a zábavu, čo môže viesť k pocitu izolácie a samoty.

Avšak ... ale aj!

Existujú aj štúdie, ktoré ukazujú, že workoholizmus môže byť ochranným mechanizmom pred depresiou. Toto spojenie môže byť spôsobené tým, že práca môže byť pre niektorých ľudí zdrojom pozitívnych pocitov a pocitu kontroly, ktorý môže pomôcť zabrániť depresii.

Láska k práci môže mať určitý pozitívny vplyv na liečbu depresie, ale závisí to od toho, ako sa táto láska k práci prejavuje a ako sa zvláda depresia. Ak je láska k práci založená na záujme a vášni pre určitú prácu, môže poskytovať určitú formu zmyslu a účelu v živote, ktoré môžu byť prospešné pre psychické zdravie. Ak osoba pracuje na niečom, čo ju baví a čo ju napĺňa, môže to pomôcť zlepšiť náladu a zmierniť symptómy depresie.

Ak sa láska k práci prejavuje ako prepracovanie, zanedbávanie osobných vzťahov a záujmov a ako spôsob úniku pred problémami a emocionálnymi ťažkosťami, potom môže mať negatívny vplyv na psychické zdravie a zhoršiť depresiu. Takže nie vždy musí platiť staré dobré porekadlo, že klin sa klinom vybíja.

V liečbe depresie je dôležité vyhľadať odbornú pomoc od psychológa alebo psychiatra, ktorý môže pomôcť identifikovať príčiny depresie a pomôcť nájsť zdravšie a účinnejšie spôsoby liečby, ktoré zahŕňajú terapiu, medikácie a zmeny životného štýlu, ako je pravidelná fyzická aktivita a vyvážená strava.


Je dôležité poznamenať, že workoholizmus a depresia sú zložité a mnohoznačné javy, ktoré môžu mať rôzne príčiny a dôsledky. Každý prípad je individuálny a závisí od mnohých faktorov, ako je osobná história, typ práce, pracovné prostredie a podobne. Ak máte pocit, že vaše pracovné návyky alebo depresia vás ovplyvňujú, mali by ste sa poradiť s odborníkom na duševné zdravie, ktorý vám môže pomôcť nájsť riešenie.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA, PCIC

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit