Partner ako vzťahová osoba


Využi teóriu vzťahovej väzby v partnerstve

"Partner ako vzťahová osoba" je 2-dňový workshop pod mojím vedením ako skúsenej psychologičky, ktorá sa zameriava na prehĺbenie a zlepšenie partnerstva. Získate vedomosti o tom, ako efektívne komunikovať s partnerom a ako vytvárať zdravé a trvalé vzťahy. Tento workshop je vhodný pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoj partnerský vzťah a spoznať nové spôsoby, ako ho udržať plnohodnotným a uspokojivým.


Kurz je vhodný pre kohokoľvek - partnerov, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania partnerov.

Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívneho partnerstva vytvoreného na princípoch teórie pripútania. Táto teória popisuje behaviorálny systém osobnosti a možno ju použiť na zlepšenie väzby medzi partnermi. Dozviete sa, ako vytvoriť partnerské prostredie založené na empatii, akceptácii a štýloch pripútania sa vám, ale aj vašim partnerom.

Vďaka tomuto kurzu získate vedomosti a praktické informácie o teórii pripútania, definíciách, princípoch a histórii výskumu, diagnostiky a aplikačnej praxe. Pochopíte dôvody a príklady používané v praxi spojené s používaním systému správania partnerov. Naučíte sa vytvárať a zvyšovať empatiu, nástroje súcitu v partnerstve, ktoré sa viažu na jednotlivé štýly pripútania a môžu brániť rozvoju vzťahu s partnerom. Porozumiete štýlom pripútania a prekážkam pri ich budovaní a rozvíjaní alebo liečení vzťahových tráum.

Najbližší termín: od 5.6.2023 do 6.6.2023 | Miesto: Bratislava

Lektorky:

PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M, MBA, PCIC

psychologička, kariérna poradkyňa, NLP koučka, vzťahová a pohybová terapeutka) | myJUMP.sk Bratislava | www.radipsychologicka.sk

MVDr. Dana Palušová

canisterapeutka, rodinná poradkyňa, sprievodkyňa náročnými životnými situáciami, dotyková a hrová terapeutka | žena, ktorá prežila mentálnu anorexiu | Vyhrala som boj nad mentálnou anorexiou | Centrum Orchidea Žilina | www.detskecentrumhavino.sk


Platobné informácie:

Cena workshopu: 129 EUR. Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.


Mohlo by vás zaujímať:


Ďalšie možnosti vzdelávania:

MMT Consulting, s.r.o., Drieňová 1/J, Bratislava | IČO: 45676241 | DIČ: 2023095778 | ivana(zavinac)radipsychologicka.sk  

Instagram | FacebookTwitterLinkedIn | TikTok | YouTube