Učiteľ ako vzťahová osoba


Využi teóriu vzťahovej väzby v školstve

Účasťou na 2-dňovom workshope pod vedením psychológa s názvom "Učiteľ ako vzťahová osoba" získate nové nástroje a techniky pre zlepšenie komunikácie s vašimi žiakmi a posilnenie vzťahov v triede. Dozviete sa, ako budovať pozitívne vzťahy s rôznymi typmi osobností a zvládať konfliktné situácie v triede. Budete sa venovať aj svojmu vlastnému sebapoznaniu a rozvoju osobnosti, aby ste mohli byť pre svojich žiakov kvalitným vzorom.


Kurz je vhodný pre ľudí pracujúcich v školstve, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania detí, žiakov a vychovávateľov.

Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívnej výučbe vytvorenej na princípoch teórie pripútania. Táto teória popisuje behaviorálny systém osobnosti a možno ju použiť na zlepšenie väzby medzi deťmi a učiteľmi. Dozviete sa, ako vytvoriť školské prostredie založené na empatii, akceptácii a štýloch pripútania sa vám, ale aj vašim žiakom.

Vďaka tomuto kurzu získate vedomosti a praktické informácie o teórii pripútania, definíciách, princípoch a histórii výskumu, diagnostiky a aplikačnej praxe. Pochopíte dôvody a príklady používané v praxi spojené s používaním systému správania detí a žiakov. Naučíte sa vytvárať a zvyšovať empatiu, nástroje súcitu vo vyučovaní, ktoré sa viažu na jednotlivé štýly pripútania a môžu brániť rozvoju vzťahu s dieťaťom. Dokážete viac porozumieť štýlom pripútania a prekážkam pri ich budovaní a rozvíjaní alebo liečení vzťahových tráum.

Najbližší termín: od 12. 6. 2023 do 13. 6. 2023 | Miesto: Bratislava

Lektorky:

PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M, MBA, PCIC

psychologička, kariérna poradkyňa, NLP koučka, vzťahová a pohybová terapeutka) | myJUMP.sk Bratislava | www.radipsychologicka.sk

MVDr. Dana Palušová

canisterapeutka, rodinná poradkyňa, sprievodkyňa náročnými životnými situáciami, dotyková a hrová terapeutka | žena, ktorá prežila mentálnu anorexiu | Vyhrala som boj nad mentálnou anorexiou | Centrum Orchidea Žilina | www.detskecentrumhavino.sk


Platobné informácie:

Cena workshopu: 129 EUR. Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.


Mohlo by vás zaujímať:


Ďalšie možnosti vzdelávania:

MMT Consulting, s.r.o., Drieňová 1/J, Bratislava | IČO: 45676241 | DIČ: 2023095778 | ivana(zavinac)radipsychologicka.sk  

Instagram | FacebookTwitterLinkedIn | TikTok | YouTube