Vzťahová väzba v zážitkovej skupine


Ročný terapeutický program "Vzťahová väzba v zážitkovej skupine" je určený pre tých, ktorí hľadajú intenzívny spôsob práce na sebe a svojich vzťahoch. Program ponúka kombináciu teoretických vedomostí, skupinových aktivít a individuálnej práce s terapeutom. Cieľom programu je zlepšiť kvalitu vzťahov, získať nové nástroje na riešenie konfliktov a posilniť emocionálnu pohodu. Vychádza z teórie vzťahovej väzby a zameriava sa na riešenie vzťahových problémov v manželstve, rodine, ale aj v pracovnom prostredí.

Cieľom zážitkovej skupiny je prežiť integráciu teórie vzťahovej väzby do praktického zážitku na sebe v skupinocej dynamike. Vzťahový behaviorálny systém využijeme na prežívanie bezpečného prostedia v skupine. Použijeme princípy teórie vzťahovej väzby na zlepšenie kompetencií jednotlivcov na základe empatie, akceptácie a štýlov pripútania. Naučíme sa podporiť všímavosť vlastného tela v sociálnych situáciách. Podporíme prirodzenú exploráciu a pochopíme prekážky vo vzťahovom kontexte osobného života.

Tématické ukotvenie modulov:

Modul 1: Prostredie (08.-09.09.2023) | Modul 2: Správanie (06.-07.10.2023) | Modul 3: Schopnosti (03.-04.11.2023) | Modul 4: Presvedčenia a hodnoty (01.-02-12.2023) | Modul 5: Identita (12.-13.01.2024) | Modul 6: Poslanie (09.-10.02.2024) | Modul 7: Integrita (01.-02.03.2024)


Lektorky:

PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M, MBA, PCIC 

psychologička, kariérna poradkyňa, NLP koučka, vzťahová a pohybová terapeutka | človek so skúsenosťou s BED syndrómom | Žijem so záchvatovým prejedaním | myJUMP.sk Bratislava | www.radipsychologicka.sk 

MVDr. Dana Palušová

canisterapeutka, rodinná poradkyňa, sprievodkyňa náročnými životnými situáciami, dotyková a hrová terapeutka | žena, ktorá prežila mentálnu anorexiu | Vyhrala som boj nad mentálnou anorexiou | Centrum Orchidea Žilina | www.detskecentrumhavino.sk 


Platobné informácie:

Cena workshopu: 129 EUR / modul (109 EUR v prípade absolvovania všetkých modulov). Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. Cena celého kurzu je 763 EUR.


Mohlo by vás zaujímať:


Ďalšie možnosti vzdelávania:

MMT Consulting, s.r.o., Drieňová 1/J, Bratislava | IČO: 45676241 | DIČ: 2023095778 | ivana(zavinac)radipsychologicka.sk  

Instagram | FacebookTwitterLinkedIn | TikTok | YouTube