Rodič ako vzťahová osoba


Využi teóriu vzťahovej väzby v rodičovstve

Na 2-dňovom workshopu pod vedením psychológa s názvom "Rodič ako vzťahová osoba" sa dozviete, ako môžete ako rodič zlepšiť svoje vzťahy s deťmi a partnerom prostredníctvom lepšieho porozumenia seba a svojich emocionálnych potrieb. Budete sa učiť techniky, ktoré vám pomôžu budovať zdravé a trvalé vzťahy a zlepšiť vašu komunikáciu s ostatnými. Pridajte sa k nám na tomto zaujímavom a náučnom workshope a získajte nové nástroje na zlepšenie svojich rodinných vzťahov.


Kurz je vhodný pre rodičov, opatrovateľov alebo osoby pracujúcie v rodine, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania detí, žiakov a vychovávateľov.

Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívneho rodičovstva vytvoreného na princípoch teórie pripútania. Táto teória popisuje behaviorálny systém osobnosti a možno ju použiť na zlepšenie väzby medzi deťmi a rodičmi. Dozviete sa, ako vytvoriť rodinné prostredie založené na empatii, akceptácii a štýloch pripútania sa vám, ale aj vašim deťom.

Vďaka tomuto kurzu získate vedomosti a praktické informácie o teórii pripútania, definíciách, princípoch a histórii výskumu, diagnostiky a aplikačnej praxe. Pochopíte dôvody a príklady používané v praxi spojené s používaním systému správania detí. Podporíte a zvýšite si empatiu, získate nástroje súcitu v rodičovstve, ktoré sa viažu na jednotlivé štýly pripútania a môžu brániť rozvoju vzťahu s dieťaťom. Porozumiete štýlom pripútania a prekážkam pri ich budovaní a rozvíjaní alebo liečení vzťahových tráum.

Najbližší termín: od 3.7.2023 do 4.7.2023 | Miesto: Bratislava

Lektorky:

PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M, MBA, PCIC 

psychologička, kariérna poradkyňa, NLP koučka, vzťahová a pohybová terapeutka) | myJUMP.sk Bratislava | www.radipsychologicka.sk

MVDr. Dana Palušová

canisterapeutka, rodinná poradkyňa, sprievodkyňa náročnými životnými situáciami, dotyková a hrová terapeutka | žena, ktorá prežila mentálnu anorexiu | Vyhrala som boj nad mentálnou anorexiou | Centrum Orchidea Žilina | www.detskecentrumhavino.sk


Platobné informácie:

Cena workshopu: 129 EUR. Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.


Mohlo by vás zaujímať:


Ďalšie možnosti vzdelávania:

MMT Consulting, s.r.o., Drieňová 1/J, Bratislava | IČO: 45676241 | DIČ: 2023095778 | ivana(zavinac)radipsychologicka.sk  

Instagram | FacebookTwitterLinkedIn | TikTok | YouTube