Manažér ako vzťahová osoba


Využi teóriu vzťahovej väzby v riadení ľudí

Pozývam vás na 2-dňový workshop pod mojím vedením ako skúsenej psychologičky, ktorá sa zameriava na tému "Manažér ako vzťahová osoba". Workshop vám pomôže zlepšiť vaše schopnosti komunikácie, vedenia tímu a medziľudských vzťahov v pracovnom prostredí. Naučíte sa identifikovať a riešiť konflikty, zvyšovať motiváciu a efektivitu tímu a zlepšovať svoje riadiace schopnosti. Pridajte sa k nám a získajte nové zručnosti a vedomosti v oblasti manažmentu a vzťahových zručností.


Kurz je vhodný pre kohokoľvek - zamestnancov a manažérov, ktorí chcú aplikovať princípy teórie vzťahovej osoby v praxi. Spájame behaviorálny systém osobnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami viazanými na štýl pripútania vo vzťahoch.

Cieľom tohto kurzu je zlepšiť praktické zručnosti v inovatívneho partnerstva vytvoreného na princípoch teórie pripútania. Táto teória popisuje behaviorálny systém osobnosti a možno ju použiť na zlepšenie väzby medzi ľuďmi. Dozviete sa, ako vytvoriť zamestnanecké prostredie založené na empatii, akceptácii a štýloch pripútania sa vám, ale aj vašim zamestnancom.

Vďaka tomuto kurzu získate vedomosti a praktické informácie o teórii pripútania, definíciách, princípoch a histórii výskumu, diagnostiky a aplikačnej praxe. Pochopíte dôvody a príklady používané v praxi spojené s používaním systému správania sa zamestnancov. Naučíte sa vytvárať a zvyšovať empatiu, objavíte nástroje súcitu v pracovných vzťahoch, ktoré sa viažu na jednotlivé štýly pripútania a môžu brániť rozvoju vzťahu so zamestnancom. Naučíte sa porozumieť štýlom pripútania a prekážkam pri ich budovaní a rozvíjaní alebo liečení vzťahových tráum.

Najbližší termín: od 26.6.2023 do 27.6.2023 | Miesto: Bratislava

Lektorky:

PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M, MBA, PCIC

psychologička, kariérna poradkyňa, NLP koučka, vzťahová a pohybová terapeutka) | myJUMP.sk Bratislava | www.radipsychologicka.sk

MVDr. Dana Palušová

canisterapeutka, rodinná poradkyňa, sprievodkyňa náročnými životnými situáciami, dotyková a hrová terapeutka | žena, ktorá prežila mentálnu anorexiu | Vyhrala som boj nad mentálnou anorexiou | Centrum Orchidea Žilina | www.detskecentrumhavino.sk


Platobné informácie:

Cena workshopu: 129 EUR. Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.


Mohlo by vás zaujímať:


Ďalšie možnosti vzdelávania:

MMT Consulting, s.r.o., Drieňová 1/J, Bratislava | IČO: 45676241 | DIČ: 2023095778 | ivana(zavinac)radipsychologicka.sk  

Instagram | FacebookTwitterLinkedIn | TikTok | YouTube