Je MLM zlučiteľný s rolou psychológa?

06.04.2023

Pred niekoľkými týždňami ma na jednej sociálnej sieti prostredníctvom správy oslovila pani, ktorá mi ponúkla mesačný zárobok 450 EUR v prípade spolupráce na predaji cez MLM (multi-level-marketing). Štandardne neodpovedám na takého správy, no tentokrát som sa rozhodla, že napíšem. Opýtala som sa, čo ju motivovalo k tomu, aby mi napísala správu. Odpovedala, že ma mala medzi priateľmi a tak poslala správu. A tak som sa spýtala, či si pozrela môj profil predtým, ako to urobila. Samozrejme, neurobila som to. Napísla som jej, že som psychologička. A jej otázka na to bola: No a čo?

Prečo si ľudia myslia, že mi môžu iba tak poslať správu s ponukou na spoluprácu v MLM?

Ľudia si môžu myslieť, že vám môžu poslať správu a požiadať o spoluprácu v MLM, pretože MLM spoločnosti často povzbudzujú svojich členov k náboru nových členov do svojich predajných sietí. Často sa to deje prostredníctvom osobných vzťahov, pretože členovia sa môžu cítiť pohodlnejšie, keď sa pridajú k priateľom a rodinným príslušníkom, aby sa pripojili k biznisu.

Navyše, niektorí ľudia môžu považovať MLM za legitímnu obchodnú príležitosť a domnievajú sa, že vám robia láskavosť tým, že vám ponúkajú možnosť pripojiť sa k ich predajnej sieti. Môžu veriť, že MLM môže poskytnúť finančnú slobodu a flexibilný pracovný rozvrh a chcú sa o túto príležitosť podeliť s ostatnými.

Je však dôležité si uvedomiť, že MLM nie je pre každého a niektorí ľudia sa môžu cítiť nepríjemne s taktikou vysokotlakového predaja a kultúrou týchto spoločností zameranou na nábor. Ak nemáte záujem vstúpiť do MLM spoločnosti, je v poriadku zdvorilo odmietnuť akékoľvek ponuky alebo pozvánky, ktoré dostanete.

Prečo nemáme radi MLM?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo ľudia nemusia mať radi alebo dokonca môžu nenávidieť spoločnosti využívajúce praktiky multilevel marketingu (MLM):

  1. Taktika predaja pod vysokým tlakom: Spoločnosti MLM často používajú taktiku predaja pod vysokým tlakom na nábor nových členov a predaj svojich produktov. To môže vytvoriť negatívnu skúsenosť pre predajcu aj potenciálneho zákazníka.
  2. Vykorisťovateľské praktiky: Niektoré MLM spoločnosti boli obviňované z vykorisťovania svojich členov tým, že nereálne sľubovali bohatstvo a úspech, pričom od svojich členov vyžadovali značné investície a úsilie.
  3. Zavádzajúce tvrdenia: MLM spoločnosti môžu uvádzať zavádzajúce alebo nepravdivé tvrdenia o svojich produktoch alebo obchodných príležitostiach, čo môže viesť k sklamaniu a finančným stratám pre členov.
  4. Obvinenia z pyramídovej schémy: Niektorí ľudia veria, že MLM spoločnosti sú jednoducho maskované pyramídové hry, kde jediný spôsob, ako zarobiť peniaze, je nábor nových členov, a nie predaj legitímnych produktov.
  5. Negatívna sociálna dynamika: Spoločnosti MLM môžu vytvoriť negatívnu sociálnu dynamiku, pretože členovia môžu cítiť tlak na nábor priateľov a rodinných príslušníkov do podnikania, čo môže poškodiť vzťahy.

V konečnom dôsledku môžu negatívne pocity ľudí voči MLM spoločnostiam prameniť z kombinácie týchto faktorov, ako aj z osobných skúseností a presvedčení o etike týchto typov podnikania.

Aký je môj osobný a profesionálny názor?

Môj osobný názor je, že vo všeobecnosti by sa psychológovia nemali zapájať do viacúrovňového marketingu (MLM) ako súčasť svojej profesionálnej úlohy. Prvoradou zodpovednosťou psychológa je poskytovať klientom psychologické služby a konať v najlepšom záujme svojich klientov. Účasť v MLM môže viesť ku konfliktu záujmov, pretože psychológ môže byť motivovaný skôr získavať klientov do svojej predajnej siete, než im poskytovať najlepšiu možnú psychologickú starostlivosť.

Okrem toho sa MLM často spája s vysokotlakovými predajnými taktikami a potenciálne vykorisťovateľskými praktikami, ktoré môžu byť nezlučiteľné s etickými štandardmi profesie psychológa. Od psychológov sa očakáva, že budú konať čestne a budú sa vyhýbať činnostiam, ktoré môžu poškodiť ich klientov alebo verejnosť.

V konečnom dôsledku by psychológovia mali uprednostňovať svoje etické povinnosti voči svojim klientom a vyhýbať sa akýmkoľvek aktivitám, ktoré by mohli vytvoriť konflikt záujmov alebo podkopať ich profesionálnu dôveryhodnosť. Nemusíte so mnou súhlasiť. Sama som kedysi pracovala v oblasti predaja a zákazníckych služieb a napísala som o ňom moju dizertačnú prácu. Avšak v súčasnosti je mojím stanoviskom jasné: NIE.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit