Reparenting ~ intenzívny program

Reparenting je psychologický proces, ktorý sa zameriava na uzdravenie a doplnenie psychických a emočných potrieb, ktoré neboli v detstve uspokojené. Pomáha jednotlivcom rozpoznať a následne napraviť nedostatky vo svojej výchove prostredníctvom práce na sebe, často s pomocou terapeuta alebo prostredníctvom sebapomoci. Týka sa aj rozvoja schopností, ktoré by mali byť získané počas detstva, ale z nejakého dôvodu boli opomenuté.

Prečo je reparenting dôležitý?

Reparenting môže byť silným a transformačným procesom, ktorý umožňuje jednotlivcom žiť plnší a šťastnejší život, bez obmedzení, ktoré mohli byť dané ich ranými skúsenosťami. Umožňuje naplno objaviť radosť zo života vo vzťahoch, či už partnerských, rodinných, priateľských alebo pracovných. Okrem toho prináša:

 1. Emočné uzdravenie: Reparenting umožňuje jednotlivcom uzdraviť staré emocionálne rany a prepracovať si traumatické zážitky z detstva. Tým dochádza k zlepšeniu emočnej pohody a celkového duševného zdravia.

 2. Rozvoj sebaúcty a sebadôvery: Mnohí ľudia, ktorí prešli nedostatočným alebo problematickým detstvom či rodičovstvom, majú často nízke sebavedomie. Reparenting im pomáha vybudovať pozitívnejší obraz o sebe a posilniť svoju vnútornú silu.

 3. Zlepšenie vzťahov: Keď sa ľudia naučia lepšie rozumieť svojim potrebám, svojmu telu a emóciám, sú schopní zdravšie komunikovať a nastavovať hranice vo vzťahoch, čo vedie k zdravším a plnohodnotnejším vzťahom.

 4. Osobný rozvoj a rast: Reparenting poskytuje nástroje a zručnosti, ktoré pomáhajú jednotlivcom lepšie zvládať životné výzvy a napredovať vo svojom osobnom a profesionálnom živote.

 5. Prekonanie obmedzujúcich presvedčení a správaní: Mnohé negatívne vzorce správania sú výsledkom nevyriešených problémov z detstva. Reparenting pomáha identifikovať a prekonať tieto vzorce, čo vedie k autentickejšiemu a zmysluplnejšiemu životu.

O základoch nášho programu

Náš unikátny program reparentingu bol nami navrhnutý s cieľom poskytnúť hlboké porozumenie a praktické nástroje pre emočné uzdravenie a osobný rast. Vychádzame z bohatých dlhoročných skúseností v oblasti psychologického poradenstva a vývinovej kineziológie, čo nám umožňuje ponúknuť komplexný prístup k uzdraveniu.

Naše odborné základy zahŕňajú:

 • Model vzťahovej väzby: Tento model je základom pre pochopenie, ako skoré interakcie s rodičmi ovplyvňujú naše správanie a vzťahy v dospelosti. Sústredíme sa na opravu a vytváranie zdravých vzťahových vzorcov.
 • Biodynamika: Tento prístup zdôrazňuje vzájomné prepojenie medzi mysľou, telom a emocionálnym stavom človeka. Skúmame, ako emocionálne stavy ovplyvňujú fyzické zdravie a naopak.
 • Dynamicko neuromuskulárna stabilizácia tela: Technika, ktorá sa zameriava na posilnenie posturálnej a pohybovej integrity tela, čo je nevyhnutné pre celkové fyzické a emocionálne zdravie. Zameriava sa na jednotlivé pohybové vývinové obdobia, ktoré mohli byť zanedbané alebo preskočené (napr. nestabilné sedenie v ranom veku, chýbalo lozenie "po štyroch"). 

Cieľom nášho programu je identifikovať obranné mechanizmov a emočné bloky zaznamenané v pohybe, resp. pohybovej štruktúre človeka. Často sú to neuvedomované rutinné mikropohyby, ktoré môžu blokovať prežívanie emócií. A naopak nevyjadrené emócie spôsobujú vznik niektorých pohybových disbalancií. Viac o metóde si môžete sa môžete dozvedieť na tejto stránke

Organizačné informácie

Pridajte sa k nám na jedinečný 8-dňový retreat, kde sa ponoríme do hlbín "re-parenting" procesu podporeného technikami vývinovej kineziológie. Tento intenzívny kurz je navrhnutý tak, aby ste mohli prepracovať a zlepšiť svoje vzťahy na všetkých úrovniach - s rodičmi, partnermi, deťmi alebo sám so sebou.

 • Skupinové 8-dňové vzdelávanie v rozsahu 8 vzdelávacích jednotiek denne (8x 45 hod.)
 • Všetky vzdelávacie materiály, vrátane zviazaných skrípt a individuálne prispôsobených cvičení.
 • 1,5 hodiny individuálnej osobnej terapie s našimi skúsenými odborníkmi - s psychológom (Dr. Ivana Čergeťová) a fyzioterapeutom (Mgr. Daniela Dvorská)
 • Prístup k skupinovej dynamike a cvičeniam, ktoré podporujú kolektívne učenie a rast.
 • Občerstvenie počas vzdelávacích blokov, aby ste mali dostatok energie na celý deň.

Naše workshopy sú navrhnuté tak, aby ste z nich odchádzali nielen s nezabudnuteľnými spomienkami, ale aj s praktickými nástrojmi, ktoré môžete aplikovať v každodennom živote. Tu je pohľad na to, čo môžete očakávať:

Pred workshopom:

 • Telefonicky vás budeme kontaktovať, aby sme zistili vaše očakávania z workshopu a požiadavky na ubytovanie.
 • Po registrácii na workshop a úhrade kurzovného vyplníte anamnestický dotazník a osobnostný a vzťahový dotazník. Tieto dotazníky nám poskytnú hlbší vhľad do vašich individuálnych vzťahových dynamík a osobnostných charakteristík.
 • Na základe vašich odpovedí pripravíme personalizovaný prístup, aby sme sa mohli sústrediť na oblasti, ktoré si vyžadujú najväčšiu pozornosť a rast.

Počas workshopu:

 • Dostanete zviazané skriptá obsahujúce všetky teoretické informácie a praktické cvičenia, ktoré budeme preberať.
 • Každý účastník získa 1,5 hodiny individuálnej práce s lektorom/lektormi, aby ste mohli preniknúť do hĺbky svojich osobných tém a vzťahových otázok.
 • Súčasťou workshopu je aj skupinová práca, kde sa budete môcť podeliť o svoje skúsenosti a učiť sa od ostatných v bezpečnom a podporujúcom prostredí.

Po workshope:

 • Poskytneme e-mailovú konzultáciu, kde môžete klásť otázky alebo diskutovať o vašich pokrokoch a zážitkoch z workshopu.
 • Budete môcť aplikovať naučené stratégie do svojich vzťahov a udržiavať pokrok, ktorý ste na workshope dosiahli.

Čo nie je zahrnuté:

 • Letenky a doprava (transfer na miesto konania) nie sú zahrnuté v cene workshopu. Avšak po registrácii vám radi poskytneme odporúčania a tipy na najlepšie možnosti cestovania, aby vaša cesta bola čo najpohodlnejšia.
 • Ubytovanie je flexibilné a vieme vám odporučiť viacero možností, vrátane spoločného apartmánu s ostatnými účastníkmi alebo hotela podľa vášho výberu a rozpočtu. Cena za ubytovanie sa bude líšiť podľa vybranej možnosti a je samostatným poplatkom od kurzovného. (Suma za ubytovanie v hotelovom zariadení je variabilná približne od 500 do 800 EUR pre 2 osoby.)
 • Stravné počas workshopu nie je zahrnuté. Radi vám však odporučíme reštaurácie a stravovacie zariadenia, kde si môžete vychutnať miestnu kuchyňu.
 • Fakultatívne výlety pre tých, ktorí chcú objaviť krásy miestnej krajiny a kultúry sú ponúkané na odporúčanie. Tieto výlety sú platené zvlášť a sú úplne dobrovoľné.


Ako prebieha rezervácia ubytovania:

 • Po prihlásení na workshop vám poskytneme zoznam odporúčaných ubytovaní v rôznych cenových kategóriách.
 • Môžete si vybrať ubytovanie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a preferenciám - či už uprednostňujete zdieľaný apartmán alebo súkromný hotelový priestor.
 • V prípade potreby vám pomôžeme s rezerváciou a poskytneme potrebné informácie, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie.


Pripravte sa na cestu transformácie - objednajte si svoje miesto na workshope a začnite písať novú kapitolu svojho vzťahu a osobného života. Sme tu, aby sme vás podporili na každom kroku tohto vzrušujúceho dobrodružstva.