Cesta osobného rastu

Osobný individuálny program Personal Growth Path (Cesta osobného rastu) je individualizovaný psychologický proces zameraný na liečenie a doplnenie psychologických a emocionálnych potrieb, ktoré mohli byť počas detstva nenaplnené. Pomáha jednotlivcom identifikovať a napraviť nedostatky v ich výchove prostredníctvom individuálne práce na sebe, často za pomoci terapeuta alebo cez techniky sebapomoci. Tento proces zahŕňa aj rozvoj základných zručností, ktoré mohli byť počas detstva prehliadnuté z rôznych dôvodov. Program je zložený z individuálnej práce s terapeutom, ktorá je pripravovaná na mieru klientovi.

Prečo je reparenting dôležitý?

Reparenting môže byť silným a transformačným procesom, ktorý umožňuje jednotlivcom žiť plnší a šťastnejší život, bez obmedzení, ktoré mohli byť dané ich ranými skúsenosťami. Umožňuje naplno objaviť radosť zo života vo vzťahoch, či už partnerských, rodinných, priateľských alebo pracovných. Okrem toho prináša:

  1. Emočné uzdravenie: Reparenting umožňuje jednotlivcom uzdraviť staré emocionálne rany a prepracovať si traumatické zážitky z detstva. Tým dochádza k zlepšeniu emočnej pohody a celkového duševného zdravia.

  2. Rozvoj sebaúcty a sebadôvery: Mnohí ľudia, ktorí prešli nedostatočným alebo problematickým detstvom či rodičovstvom, majú často nízke sebavedomie. Reparenting im pomáha vybudovať pozitívnejší obraz o sebe a posilniť svoju vnútornú silu.

  3. Zlepšenie vzťahov: Keď sa ľudia naučia lepšie rozumieť svojim potrebám, svojmu telu a emóciám, sú schopní zdravšie komunikovať a nastavovať hranice vo vzťahoch, čo vedie k zdravším a plnohodnotnejším vzťahom.

  4. Osobný rozvoj a rast: Reparenting poskytuje nástroje a zručnosti, ktoré pomáhajú jednotlivcom lepšie zvládať životné výzvy a napredovať vo svojom osobnom a profesionálnom živote.

  5. Prekonanie obmedzujúcich presvedčení a správaní: Mnohé negatívne vzorce správania sú výsledkom nevyriešených problémov z detstva. Reparenting pomáha identifikovať a prekonať tieto vzorce, čo vedie k autentickejšiemu a zmysluplnejšiemu životu.

O základoch nášho programu

Náš unikátny program reparentingu bol nami navrhnutý s cieľom poskytnúť hlboké porozumenie a praktické nástroje pre emočné uzdravenie a osobný rast. Vychádzame z bohatých dlhoročných skúseností v oblasti psychologického poradenstva a vývinovej kineziológie, čo nám umožňuje ponúknuť komplexný prístup k uzdraveniu.

Naše odborné základy zahŕňajú:

  • Model vzťahovej väzby: Tento model je základom pre pochopenie, ako skoré interakcie s rodičmi ovplyvňujú naše správanie a vzťahy v dospelosti. Sústredíme sa na opravu a vytváranie zdravých vzťahových vzorcov.
  • Biodynamika: Tento prístup zdôrazňuje vzájomné prepojenie medzi mysľou, telom a emocionálnym stavom človeka. Skúmame, ako emocionálne stavy ovplyvňujú fyzické zdravie a naopak.
  • Dynamicko neuromuskulárna stabilizácia tela: Technika, ktorá sa zameriava na posilnenie posturálnej a pohybovej integrity tela, čo je nevyhnutné pre celkové fyzické a emocionálne zdravie. Zameriava sa na jednotlivé pohybové vývinové obdobia, ktoré mohli byť zanedbané alebo preskočené (napr. nestabilné sedenie v ranom veku, chýbalo lozenie "po štyroch"). 

Cieľom nášho programu je identifikovať obranné mechanizmov a emočné bloky zaznamenané v pohybe, resp. pohybovej štruktúre človeka. Často sú to neuvedomované rutinné mikropohyby, ktoré môžu blokovať prežívanie emócií. A naopak nevyjadrené emócie spôsobujú vznik niektorých pohybových disbalancií. Viac o metóde si môžete sa môžete dozvedieť na tejto stránke

Organizačné informácie

Cesta osobného rastu je multidisciplinárny terapeutický program pozostávajúci z balíčkov po 10 individuálnych sedeniach s klientom - 5 sedení s psychológom a 5 s fyzioterapeutom. Tento komplexný prístup kombinuje psychologickú a fyzickú terapiu na riešenie emocionálnych aj fyzických aspektov osobného rastu, čím zabezpečuje holistický rozvoj a pohodu.

Vydajte sa na cestu osobného rastu a transformácie s naším programom Cesta osobného rastu. Využite multidisciplinárny prístup s 10 individuálnymi sedeními, ktoré kombinujú odborné znalosti psychológa a fyzioterapeuta. Urobte prvý krok k holistickému blahu a rozvoju.

Rezervujte si svoj balíček ešte dnes!

Kontaktujte nás a naplánujte si svoje sedenia, aby ste mohli začať svoju cestu k naplnenejšiemu a vyváženejšiemu životu. Sme tu, aby sme vás podporili na každom kroku.