Dana Palušová

canisterapeut | rodinný poradca | sprievodca náročnými životnými situáciami | dotykový a hrový terapeut

Volám sa Danka Palušová a odmalička milujem zvieratá. Táto láska ma zaviala do Košíc, kde som vyštudovala Univerzitu veterinárneho lekárstva. Pomáhať slabším a bezbranným stvoreniam sa stalo pre mňa nielen prácou, ale aj poslaním. 12 rokov som vykonávala prácu veterinárnej lekárky na klinike v Žiline. Práca so zvieratami ma napĺňala, ale čoraz viac ma to ťahalo k práci s ľuďmi a liečeniu. Absolovovala som kurzy TČM, homeopatie, BMC - nervovy systém, motýlej terapie, kraniosakrálnej terapie, dotykovej terapie, montessori metódy, babysoma základný modul, som lektorka babymasáže, mám za sebou výcvik rodinnej terapie, terapie hrou a filiálnej terapie. Čoraz viac som si začala uvedomovať čistú bezpodmienečnú lásku zvierat, tak podobnú bezpodmienečnej láske malých detí. Toto poznanie ma priviedlo k praktickému štúdiu canisterapie a neskôr i k založeniu I. detského centra na Slovensku so zameraním na canisterapiu , podporu a terapiu rodinného systému, poskytujeme terapiu mamičkám, oteckom, deťom od narodenia až do dospelosti. Popri práci sa neustále vzdelávam, momentálne ukončujem dvojročný výcvik v Prahe zameraný na sprevádzanie ľudí v náročných životných situáciach. Okrem rodín, sa venujem aj ľuďom s PPP, vediem svojpomocnú skupinu a PPP, poradňu pre PPP. Na základe svojich dlhoročných skúseností sa venujem aj deťom so špeciálnymi potrebami, poruchami pozornosti a fobickým deťom, na ktoré je špecialistka moja štvornohá kolegyňa, fenka BŠO,Orchidea, s ktorou máme veľmi dobré výsledky. Práca ma naplno pohltila a moje centrum je priestor, kde si plním svoje sny ja i všetci ktorí v ne veria.