Aké vlastne sú alfa ženy?

14.08.2022

Povedzme si niečo málo o alfa ženách. Sú to ženy typickej talianskej hašterivej povahy? Alebo tie čo vždy musia mať pravdu? Alebo tie čo v každom prípade zvýťazia? Aké vlastne sú a čím všetkým sa vyznačujú? Máte takého ženy vo svojom okolí alebo rovno patríme medzi jednu z nich? Odpovedám na otázky z redakcie časopisu EMMA.

Čím sa vyznačujú alfa ženy a v čom sú ich vlastnosti a správanie iné oproti "bežným" ženám?

Ak chceme uvažovať nad vlastnosťami alfa žien, je potrebné si uvedomiť, že prívlastok "alfa" pochádza z odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá správaním zvierat. Toto označenie je typické pre samca - vodcu svorky. Až v posledných 20 rokoch začíname objavovať tejto termín v psychologickej literatúre a vo výskume. Typickými vlastnosťami alfa žien sú líderské schopnosti, talent, vysoká úroveň motivácie a sebavedomia. Takýto typ označenia je zväčša spojený so ženami, ktoré pôsobia vo vedúcich pozíciách. Podľa viacerých výskumom sa u týchto žien objavujú prejavy dominancie, sebavedomia, charizmy, túžby po sebazlepšovaní a učení sa, prejavy extraverzie a niekedy hovoríme aj o sociálnej agresii. Podľa viacerých definícií sú alfa ženy osobami, ktoré sú označované ako líderky. Dokážu vnímajú svoje nadradené postavenie a dominanciu voči iným, túžia ich viesť a zároveň ich ľudia vyhľadávajú a chcú byť nimi vedení. Alfa ženy sa cítia sa extrovertne v sociálnych situáciách a majú dobre vyvinuté sociálne zručnosti. Zároveň veria, že muži a ženy sú si rovní. Majú vysoké ambície, vysokú úroveň sebadôvery, emocionálnej inteligencie a viacero maskulínnych charakteristík ako je ochota podstupovať riziko, záujem o úspech seba aj iných, vytrvalosť a súťaživosť. Viaceré výskumy uvádzajú ako kľúčovú vlastnosť alfa žien, ktorou je ženská solidarita. Populárne média radi opisujú alfa ženy ako sexi a atraktívne ženy, avšak jedná sa o mýtus. Výskumy dokazujú, že ženy sú vo vedúcich pozíciách viac akceptované, ak nie sú príliš atraktívne. Avšak je dôležité, aby mali rozvinuté sociálne sociálne aspekty osobnosti ako je empatia, morálka, schopnosť riešiť konflikty a altruizmus. U týchto žien objavujeme aj negatívne charakteristiky, ktoré sa spájajú s témami prehnanej dominancie, šikany v sociálnej hierarchii a stereotypizácie v orientácii na heteresexualitu.

Majú to podľa vás alfa ženy v živote ľahšie/ťažšie čo sa týka partnerských vzťahov?

Alfa ženy potrebujú byť videné a počuté. Potrebujú mať obdiv. To však potrebuje každá žena v partnerskom vzťahu. Ženy potrebujú zažívať pocit, že sú jedinou ženou partnera. Alfa ženy majú ťažšiu situáciu v tom, že sú zvyknuté mať všetko pod kontrolou. Obľubujú výzvy a vzrušuje ich, keď ich partner dokáže stimulovať aj mentálne a kognitívne. Často v partnerských vzťahoch pôsobia ako večné protiargumentátorky, no je to pre ne často iba predohra a preverovanie partnerovho sebavedomia, ktorý by sa nemal báť nesúhlasiť. Keďže sú alfa ženy vo vedení väčšinu času, radi odovzdávajú kontrolu partnerovi a to aj v intímnom živote. Podmienkou je prežívanie emocionálneho bezpečia a dôvery voči partnerovi na vysokej úrovni, čo pre iné ženy nemusí byť typické alebo problematické. Pre alfa ženy je to splnenie tajného sna, kedy sa v partnerskom živote na chvíľu môžu stať bezbrannými ženami bez potreby mocenského boja a reálneho ohrozenia ich postavenia.

Prečo sa niektorí muži zvyknú báť alfa žien? Aké typy mužov majú s alfa ženami problém a, naopak, akým typom mužov takéto ženy práveže imponujú?

Strach mužov z alfa žien je spojený najmä s ich prirodzenou vlastnosťou, ktorou je súťaživosť. Ak stretnú ambicióznu ženu, obávajú sa, že bude potlačená ich rola živiteľa a hlavy rodiny. Zároveň sa obávajú zlyhania a nedostatočného rešpektu. A taktiež pôsobia kultúrne stereotypy a vplyv sociálneho prostredia, ktoré nám hovorí, že muž musí byť dominantnejším a jeho rola je daná v pozícii lídra. Neistí muži podľahnú porovnávaniu sa s okolím a tým pádom nezvládnu silu alfa ženy, ktorá sa prenáša aj do partnerského vzťahu. Uznanie alfa ženy ako líderky a jej silných schopností je základom pevného vzťahu u sebavedomých mužov, ktorým takého ženy imponujú a oni sa radi stavajú do rešpektujúcej role podporovateľa ich ambícií a cieľov.

Môže sa aj z nesebavedomej a utiahnutej ženy stať alfa žena? Je to niečo, čo je dané povahovými vlastnosťami, alebo sa to dá naučiť a vybudovať si to?

Áno. Aj z nesebavedomej a utiahnutej ženy sa môže stať alfa žena. Mnohé schopnosti a zručnosti sú naučiteľné a dajú sa počas života rozvíjať. Jednoznačne medzi ne patrí empatia, sociálne zručnosti, charizma, emocionálna inteligencia, schopnosť riešiť konflikty či sebadôvera. Dokonca aj introverziu je možné pretvarovať do naučenej extraverzie či sociálneho exhibicionizmu. Avšak je potrebné si uvedomiť, že mnohokrát je to pre človeka namáhavá a vyčerpávajúca cesta. Práve preto je priam nevyhnutné poznať vlastné zdroje, z ktorých dokáže alfa žena načerpať silu a zároveň hranice, ktoré nemôže dlhodobo prekračovať.

Akých najčastejších chýb vo vzťahoch sa alfa ženy dopúšťajú? Kedy to možno trochu preháňajú so svojím sebavedomím či samostatnosťou? A dá sa vôbec hovoriť o "preháňaní", keď také skrátka sú a je im to prirodzené?

Vo vzťahoch alfa ženy často vyžadujú prehnaný rešpekt. Určitým spôsobom prenášajú do partnerských vzťahov sociálnu rolu lídra, čo môže mužov odrádzať alebo vyvolávať v nich strach. Obľubujú priamosť a otvorenosť a tak sa môže stať, že romantické gestá vo vzťahu sú im niekedy cudzie. Na druhej strane sa dokážu do partnera rýchlo a bezhlavo zamilovať. V prípade, ak si ich partner získa dôveru, dokážu mu odovzdať vedenie vo vzťahu aj v intímnom živote. Rešpektujúci partner dokáže v alfa žene podporiť jej zdravé sebavedomie a priniesť jej do života stabilitu a bezpečie. Na oplátku za to je alfa žena ochotná opustiť rolu lídra a nepotrebuje realzovať prehnané prejavy sebavedomia.

Je pre alfa ženu vhodnejšie, ak si nájde rovnakého alfa partnera? Nehrozia v takom vzťahu časté konflikty a narážanie ega? Alebo je vhodnejšie, ak si takáto žena nájde radšej pokojnejšieho a submisívnejšieho partnera? A môžu jej takíto muži vôbec imponovať?

Pre alfa ženu je dôležité, aby jej partner bol rešpektujúcim a rovnocenným partnerom a najmä jej zabezpečoval podporu. Alfa partner pre ženu tohto typu môže byť určitým zdrojom frustrácie a to z toho dôvodu, že jej často nedokáže ponúknuť stabilitu, ktorá je pre ňu veľmi významnou potrebou. Byť lídrom je vyčerpávajúce rovnako pre muža ako pre ženu. A práve preto alfa ženy hľadajú v partnerskom živote dôveru, pokoj a bezpečie. Ak by bol partnerom alfa ženy submisívny a podraďujúci sa muž, prestala by mať o neho záujem. Alfa ženy túžia po tom, aby ich partner stimuloval a podporoval k rastu a rozvoju, bez toho, aby sa on sám cítil v ohrození. Muž po boku alfa ženy musí byť vyrovnaný, dostatočne sebavedomý a racionálny.

Je naša spoločnosť (na Slovensku) už vôbec pripravená na alfa ženy? Alebo u nás stále skôr prevláda názor, že muž má byť ten dominantný a silný? Vnímate nejaký posun v tomto smere v prospech alfa žien za posledné roky?

Ženské vzory a dominantné osobnosti sú typickejšie v západných krajinách Európy a Spojených štátoch amerických. Tento fakt je podmienený históriou a zároveň kultúrnou a sociálnou vyspelosťou ľudí v týchto geografických oblastiach. Za posledné roky sa dominantné ženy začínajú výraznejšie stvárňovať a objavovať v médiách a rovnako v kultúrnom prejave (filmy, divadlo, umenie). Už toto je znakom, že sa spoločnosť začína meniť. Asi je naivné si myslieť, že smerujeme k matriarchátu, no niekedy je dobré pripomenúť si naše dejiny a významnosť ženských postáv v histórii (o čom svedčia archeologické nálezy ako Věstonická či Moravianska venuša) alebo ženských významných osobností. V súčasnosti je pozitívnym vzorom na Slovensku naša prezidentka. Jej rola a vystupovanie poukazuje na to, že aj ľudia v stredoeurópskej oblasti začínajú byť opäť hladnými po ženských vzoroch. Prakticky od čias Márie Terézie je to prvá významná vodkyňa v našom štáte. Takže posun v myslení ľudí sa rozhodne deje.

Stretávate sa vo svojej psychologickej praxi s alfa ženami ako pacientkami/klientkami? Aké problémy v súvislosti so svojou povahou/silnou osobnosťou najčastejšie riešia? (samozrejme anonymne)

Samozrejme. Mnoho takýchto žien sa objavuje medzi mojimi klientkami. Najčastejšie riešia problémy týkajúce sa prejavov dominancie, vzťahové problémy, problémy výkonu a dôvery voči iným ľuďom. Avšak je potrebné podotknúť, že je to iba úzky výsek z klientov a netreba to brať ako signifikantnú vzorku.PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka, ktorá sa venuje teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale rovnako ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sledujte moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #rozvoj #pridsasomnouporadit