Ako psychológ využíva v praxi mindfulness?

21.05.2023

Mindfulness je orientovaná na plnú prítomnosť a je stav vedomého a nenáročného pozorovania prítomného okamihu. Je to forma meditatívnej praxe, ktorá sa zameriava na upriamenie pozornosti na súčasnosť bez posudzovania a hodnotenia. Je to schopnosť byť si vedomý/á toho, čo sa deje v danej chvíli, vrátane svojich myšlienok, pocitov, fyzických vnemov a okolia, bez snahy meniť alebo odsudzovať túto skúsenosť.

Mindfulness sa zakladá na princípoch budhizmu, ale jeho praktizovanie sa rozšírilo aj do rôznych psychologických a terapeutických prístupov. Mnoho výskumov naznačuje, že pravidelné cvičenie mindfulness môže prinášať rôzne výhody, ako je zníženie stresu, zlepšenie emocionálnej pohody, zvýšenie sústredenia, zlepšenie sebavedomia a podpora celkového blahobytu.

Pri cvičení mindfulness sa často využíva dychová technika, pozorovanie telesných pocitov a senzácií, sledovanie myšlienok a ich plynutie bez upnutia sa k nim, a tiež vnímanie okamihu bez odsudzovania a analýzy. Cieľom je byť prítomný a otvorený voči tomu, čo sa deje v danom okamihu bez odporu alebo prijímania.

Mindfulness je v dnešnej dobe často používané ako nástroj na zvládanie stresu, riešenie úzkosti a depresie, zlepšenie mentálnej jasnosti a podpora celkového blahobytu. Môže sa praktizovať prostredníctvom rôznych metód, vrátane meditácie, cvičení sústredenia, jogy, tai-chi a ďalších techník.

Čím je mindfulness výnimočná?

Existuje množstvo výskumov, ktoré sa zaoberajú výhodami mindfulness a potvrdzujú niektoré z pozitívnych účinkov pre prax. Medzi tieto patria nasledovné:

 • Zníženie stresu: Výskumy ukazujú, že mindfulness môže pomôcť znížiť vnímaný stres a zlepšiť schopnosť zvládať náročné situácie.

 • Zlepšenie emocionálnej pohody: Cvičenie mindfulness sa spojilo so znížením symptómov úzkosti a depresie, zvýšením pozitívnych emócií a zlepšením celkového blahobytu.

 • Zlepšenie kognitívnych schopností: Štúdie naznačujú, že mindfulness môže zvýšiť sústredenie, pracovnú pamäť, kreativitu a rozhodovanie.

 • Lepšie riadenie bolesti: Niektoré výskumy ukazujú, že mindfulness môže pomôcť ľuďom zvládať chronickú bolesť a zlepšiť ich schopnosť tolerovať a redukovať bolesť.

 • Zlepšenie vzťahov: Cvičenie mindfulness môže prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov a komunikácie tým, že posilňuje schopnosť byť prítomný, počúvať a prejavovať empatiu.

 • Zlepšenie fyzického zdravia: Niektoré výskumy naznačujú, že mindfulness môže mať prospešný vplyv na kardiovaskulárne zdravie, imunitný systém a spánok.


Je dôležité poznamenať, že výskum v oblasti mindfulness stále pokračuje a existuje mnoho ďalších štúdií, ktoré preskúmavajú jeho účinky a mechanizmy pôsobenia. Výsledky sa môžu líšiť medzi jednotlivcami a nie sú zaručené pre každého, ale tieto výskumy naznačujú potenciálne výhody, ktoré sa môžu dosiahnuť pravidelnou praxou mindfulness.

Ako môžeme využiť mindfulness v praxi psychológa?

Mindfulness je užitočný nástroj, ktorý môže psychológom pomôcť v rôznych oblastiach ich práce. Tu je niekoľko spôsobov, ako sa mindfulness môže využívať v praxi psychológa:

 1. Terapeutické sedenie: Psychológovia môžu učiť svojich klientov techniky mindfulness a pomáhať im rozvíjať povedomie o prítomnom okamihu. Pomocou meditácie, dychových cvičení a iných techník sa môžu klienti naučiť upriamiť svoju pozornosť, zvládať stres, regulovať emócie a zlepšovať svoju pohodu.

 2. Regulácia stresu a relaxácia: Psychológovia môžu využívať mindfulness na pomoc klientom pri relaxácii a zvládaní stresu. Pomocou rôznych cvičení mindfulness, ako je hlboké dýchanie, progresívne upúšťanie napätia a telesné skenovanie, môžu klientom poskytnúť nástroje na upokojenie mysle a tela.

 3. Riešenie negatívnych myšlienok a sebahodnotenia: Psychológovia môžu využívať mindfulness na pomoc klientovi identifikovať a vyrovnávať sa s negatívnymi myšlienkami a vzorcami sebahodnotenia. Pomocou mindfulness môžu klienti rozpoznať svoje myšlienky, nezávisle na nich sa pozerať a skúmať ich pravdivosť a platnosť.

 4. Zlepšenie medziľudských vzťahov: Psychológovia môžu využívať mindfulness na podporu zdravých medziľudských vzťahov. Pomocou povedomého počúvania a prijímania bez súdnosti môžu klientom pomôcť zlepšiť komunikáciu, porozumenie a empatiu vo vzťahoch.

 5. Prevencia vyhorenia: Mindfulness môže byť užitočným nástrojom na prevenciu vyhorenia u psychológov. Pravidelná prax mindfulness môže pomôcť psychológom udržať vyváženú a zdravú perspektívu, zvládať stres a udržiavať dobrú pohodu a sebaúctu.

Tieto sú len niektoré spôsoby, ako sa mindfulness môže využívať v praxi psychológa. Konkrétny prístup závisí od preferencií a odborných znalostí psychológa, ako aj od potrieb a cieľov klientov.

PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA, PCIC

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit