Učme sa od lídrov milovať. Prácu aj ľudí.

21.08.2018

V pracovnom prostredí sa stretávame s rôznymi skupinami ľudí. Spokojnými i nespokojnými. Úspešnými a rovnako menej úspešnými. Zväčša nás práve tí úspešní fascinujú a stávajú sa našimi vzormi. Často sa pýtam ľudí, čo ich priviedlo k tomu, že sa stali úspešnými. Paradoxne, nikdy svoje výnimočné miesto vo svete biznisu alebo vedy nevidia tak, ako ho vnímame my ostatní.

Najprv to bol rodič, potom moja učiteľka. Neskôr som nachádzala vzory a idoly aj v pracovnom prostredí. Dodnes ich objavujem a vždy ma fascinuje, ako ma priťahuje ten istý typ lídra. Vždy prežívam ten istý pocit, keď vstúpi do miestnosti a od prvého momentu viem, že je to niekto výnimočný a magnetizuje moju pozornosť. Mnohí máme podobné vnímanie. V prítomnosti našich idolov a vzorov, či lídrov prežívame radosť. Radi s nimi trávime čas a za niekoľko minút sa od nich dokážeme naučiť toľko, čo za roky v škole. Sme zrazu ako špongia. Nasávame informácie. Učíme sa od nich a spoločne s nimi. Chceme sa im približovať a podobať sa im.

Aké vlastnosti lídrov nás priťahujú?

Zdvorilosť a výchova. Zdravá výchova a kultivovaný prejav je dôležitým faktorom a prejavom vodcovskej spôsobilosti. Etiketa, čisté oblečenie, presnosť, oslovovanie, spôsob konverzácie s ľuďmi, či vzájomná úcta a morálnosť. To sú hodnoty, ktoré sa začínajú z nášho sveta vytrácať. Keďže dnes prevyšuje agresivita a nepokoj, takt a úcta sa stávajú pre nás niečím výnimočným.

Pokora a skromnosť. Výnimoční lídri málo hovoria o svojich úspechoch. Sústreďujú sa na pracovné tímy a ľudí, ktorým pripisujú hlavné zásluhy za výsledky. Často nás chvália, podporujú nás a nezištne nám pomáhajú. Málokedy vnímajú seba ako hnací motor a je pre nich dôležitejšie vyzdvihnúť viac ostatných ako seba samého.

Pracovitosť a angažovanosť. Lídri sú až fanaticky nakazení nevyliečiteľnou potrebou dosahovať trvalo udržateľný rozvoj. A v neposlednom rade sú zapálení pre prácu a angažovaní, čo sa prejavuje v ich odvahe robiť rozhodnutia a realizovať potrebné zmeny. Naši lídri majú odhodlanie urobiť všetko potrebné pre úspech spoločnosti. A my sme pre takýchto lídrov ochotní urobiť všetko najmä kvôli tomu, že nám dávajú víziu a smerovanie. Prinášajú do našej práce pozitívny emocionálny náboj, angažovanosť a hodnoty. Výnimoční lídri vytvárajú svojim správaním a postojmi vzťahové emočné väzby, ktoré nás vnútorne motivujú a učia nás milovať vlastnú prácu a ľudí v našom okolí.

A čo nás motivuje k práci s lídrami?

Láska k práci, ktorú v nás pestujú a ku ktorej nás vychovávajú. Téma motivácie a emočnej zaangažovanosti do práce sa v minulosti objavila aj v mojich počiatočných psychologických výskumoch. Snažila som sa zistiť, či práve ľudia s vyššou angažovanosťou a snahou o perfekcionizmus v práci podliehajú väčšiemu tlaku, ktorý sa môže prejaviť aj syndrómom vyhorenia a zlyhaním. Objavila som súvislosti medzi existenciou lídrov, vzťahových väzieb a významných zážitkov z detstva, ktoré premietame do nášho pracovného uspokojenia. Najväčšia vášeň a angažovanosť sa prejavuje najmä v situáciách a povolaniach, ktoré napĺňajú naše potreby sebauplatnenia a podporujú náš osobnostný rozvoj. A práve pozícia lídra a hodnotného vzoru je pre našu lásku k práci kľúčová, pretože práve líder dokáže náš rozvoj výrazne podporovať. A tak sa pozitívny vzťah k práci stáva pre nás nezmazateľným znakom, ktorý nám pomáha stať sa úspešnými.

Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte. (Steve Jobs)

Radi sa učíme od našich lídrov, ktorí nám poskytujú podporu, ochranu a konštruktívne spôsoby riešenia situácií. Ako každý z nás, aj ja mám za sebou mnohé úspechy a aj zlyhania. Vždy pri mne stál líder a podporoval ma. A to si cením, pretože podpora a pochopenie je významnou súčasťou vedenia ľudí. A ako sa vraví, kto nič nerobí, nič nepokazí.

A čo môže byť najväčšou výzvou a zároveň úspechom každého z nás?

Stať sa lídrom. Takže ak najbližšie budete na pracovnom stretnutí, myslite na to, že aj Vy sa môžete stať lídrom. Milujte svoje zamestnanie a každú príležitosť, ktorú Vám svet práce ponúka. Držím palce každému.

Najväčšie pracovné vzory môjho život - mama a otec.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka, ktorá sa venuje teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale rovnako ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sledujte moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #rozvoj #pridsasomnouporadit