Prečo pamäť súvisí s telom a pohybom?

20.05.2023

Existuje vzájomná súvislosť medzi pamäťou, telom a pohybom. Niekoľko štúdií naznačuje, že pohyb a fyzická aktivita môžu pozitívne ovplyvniť pamäťové funkcie. 

Pamäťová indícia je akýkoľvek náznak, stopa alebo informácia, ktorá pomáha pri vyvolávaní alebo obnovení pamäťových obsahov. Môže to byť akýkoľvek podnet, či už zmyslový (ako zvuk, vôňa, obraz), vnútorný (ako myšlienka, spomienka) alebo kontextuálny (ako miesto, udalosť). Pamäťové indície pomáhajú aktivovať pamäťové stopy a umožňujú nám prístup k informáciám, ktoré sme si predtým zapamätali. Sú dôležité pre vyvolávanie pamäťových obsahov a môžu pomôcť pri obnovení spomienok a rozpoznávaní informácií.

Existujú viaceré výskumy, ktoré potvrdzujú, že pamäť úzko súvisí s telom a pohybom. Tieto súvislosti sú podporené nasledovnými faktami:

  • Zvýšený prietok krvi a kyslíka: Pohyb a fyzická aktivita zvyšujú prietok krvi a dodávajú viac kyslíka do mozgu. To môže zlepšiť pamäťové funkcie a kognitívny výkon.
  • Podpora tvorby nových nervových spojení: Pohyb a fyzická aktivita môžu podporovať tvorbu nových nervových spojení v mozgu. Tento proces nazývaný neurogenéza môže posilniť pamäťové schopnosti a kognitívne funkcie.
  • Vyvolávanie emočných a zmyslových spomienok: Pohyb a fyzická aktivita môžu vyvolávať emocionálne a zmyslové spomienky. Napríklad, keď sa pohybujeme v prírode, môžeme si vyvolať príjemné spomienky spojené s vonkajším prostredím.
  • Kombinácia pohybu s učením: Štúdie naznačujú, že kombinácia pohybu s učením alebo štúdiom môže zlepšiť zapamätávanie a retenciu informácií. Napríklad, ak sa niečo učíte a súčasne vykonávate pohybovú aktivitu, môže to mať pozitívny vplyv na vašu pamäť.
  • Zníženie stresu a zlepšenie nálady: Pohyb a fyzická aktivita môžu pomôcť znížiť stres a zlepšiť náladu. Keď sme menej stresovaní a vo vyváženom emocionálnom stave, môže to mať pozitívny vplyv na našu pamäť.

Celkovo možno povedať, že pohyb a fyzická aktivita môžu mať priaznivé účinky na pamäťové funkcie a celkové kognitívne výkony. Je dôležité venovať primeranú pozornosť telesnému pohybu a zdraviu tela aj v súvislosti s udržaním zdravej pamäte a kognitívnej pohotovosti.


Ako využívame pamäťové indície v terapii?

Práca s pamäťovými indíciami v terapii sa často využíva na obnovenie spomienok, vyvolanie emócií a hlbšieho prieskumu minulých udalostí. Tu sú niektoré prístupy, ktoré sa v terapii často používajú:

  1. Asociácie a dotazovanie: Terapeut môže využívať rôzne otázky a návody na spomienky, aby vyvolal pamäťové indície u klienta. Môže sa pýtať na detaily, zmyslové vnemy, emócie a súvislosti s konkrétnymi udalosťami. Tým sa podporuje spomienkový proces a hlbšie porozumenie klientovho vnútorného sveta.

  2. Vizualizácia a imaginácia: Terapeut môže klientovi pomôcť vytvoriť mentálnu obrazovú scénu, ktorá slúži ako pamäťová indícia. Táto scéna môže byť spojená s konkrétnou udalosťou alebo osobou a umožňuje klientovi prežívať a preskúmať spomienky a emócie spojené s danou situáciou.

  3. Vytváranie pamäťových pomôcok: Terapeut môže spolu s klientom vytvárať pamäťové pomôcky, ako sú mapy, diagramy, listy s klúčovými slovami alebo iné vizuálne prostriedky. Tieto pomôcky slúžia ako vonkajšie indície, ktoré podporujú vyvolávanie a organizáciu pamäťových obsahov.

  4. Rôzne výrazové formy: Terapia môže zahŕňať rôzne výrazové formy, ako je písanie denníkov, kreslenie, maľovanie, hranie divadla alebo hudba. Tieto aktivity môžu pomôcť klientom vyjadriť a vyvolávať spomienky a emócie prostredníctvom rôznych zmyslových indícií.

Práca s pamäťovými indíciami v terapii môže pomôcť klientom získavať hlbšie porozumenie seba samých, svojich skúseností a prežívaní. Pomáha to tiež pri spracovaní traumy, vyvolávaní zmyslových spomienok a integrovaní minulých udalostí do súčasného života. Terapeut sa pri tejto práci zameriava na poskytovanie podpory, bezpečného prostredia a primeraného návodu, aby pomohol klientom objaviť a spracovať ich pamäťové obsahy.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA, PCIC

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit