Zbavím sa niekedy hnevu?

12.04.2023

Hnev je emočná reakcia na určitú situáciu alebo udalosť, ktorá sa javí ako ohrozenie, nespravodlivosť, nedostatočná kontrola alebo porušenie osobnej hranice. Hnev môže mať rôzne fyzické prejavy, ako napríklad zvýšený tep, zvýšený krvný tlak, zvýšené svalové napätie a rýchle dýchanie. Človek môže vyjadriť hnev verbálne alebo neverbálne, ako napríklad krikom, nadávkami, útokom, odmietaním komunikácie alebo úplným odlúčením sa. Hnev môže byť prospešný vtedy, keď nám pomáha chrániť sa pred nebezpečím alebo nespravodlivosťou, ale keď nie je riadený a je vyjadrený nevhodným spôsobom, môže spôsobiť problémy v medziľudských vzťahoch a zdravotné problémy.

Môže byť hnev užitočný?

Existuje množstvo zaujímavých psychologických štúdií o hneve. Niektoré z nich sa zameriavajú na to, ako sa hnev prejavuje a ako sa s ním dá lepšie pracovať, zatiaľ čo iné sa zameriavajú na to, ako sa dá hnev využiť na zlepšenie výkonu alebo na dosiahnutie cieľov.

Jedna z takýchto štúdií bola publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology. V nej boli účastníci vystavení situáciám, ktoré vyvolávali hnev, a následne boli požiadaní, aby si predstavili, že sa ocitli v situácii, kde sú schopní rozhodovať o svojom hneve. Účastníci, ktorí boli schopní regulovať svoj hnev, mali lepšiu psychickú pohodu a boli schopní lepšie komunikovať s ostatnými ľuďmi.

Iná štúdia sa zameriavala na to, ako hnev ovplyvňuje výkon. Účastníci boli vystavení situácii, ktorá vyvolávala hnev, a následne boli testovaní na svoju schopnosť riešiť problémy. Ukázalo sa, že účastníci, ktorí mali vyššiu úroveň hnevu, mali lepšiu schopnosť riešiť problémy a dosahovali lepšie výsledky.

Ďalšia štúdia sa zameriavala na to, ako sa dá hnev využiť na dosiahnutie cieľov. Účastníci boli vystavení situácii, ktorá vyvolávala hnev, a následne boli požiadaní, aby si predstavili, že sa chystajú dosiahnuť určitý cieľ. Ukázalo sa, že účastníci, ktorí mali vyššiu úroveň hnevu, mali väčšiu motiváciu dosiahnuť cieľ a boli schopní investovať do toho viac času a úsilia.

Tieto štúdie ukazujú, že hnev môže mať rôzne účinky na našu psychiku a správanie sa, a že existujú spôsoby, ako s ním lepšie pracovať a využiť ho na zlepšenie svojho života.


Ako teda reagovať na vlastný hnev?

Reakcia na hnev môže byť rôzna a závisí od situácie a človeka samotného. Existuje niekoľko spôsobov, ako reagovať na hnev:

  1. Uvedomte si svoje emócie - skúste identifikovať, že sa cítite nahnevaní a uvedomte si, čo to spôsobilo. Toto uvedomenie vám môže pomôcť udržať svoju reakciu pod kontrolou.

  2. Dýchať - hlboké dýchanie môže pomôcť zmierniť napätie a udržať emócie pod kontrolou.

  3. Urobte si prestávku - ak je to možné, odpojte sa na chvíľu od situácie, ktorá vyvolala hnev. Dajte si čas na zotavenie sa a ukludnenie.

  4. Komunikujte - ak ste ochotní hovoriť o svojom hneve, snažte sa vyjadriť svoje pocity konštruktívnym spôsobom. Dajte najavo, ako sa cítite a pokúste sa pochopiť aj druhú stranu.

  5. Hľadajte pomoc - ak máte problémy s kontrolou svojho hnevu alebo sa zdá, že vám to bráni v živote, môže byť užitočné vyhľadať pomoc psychológa alebo psychoterapeuta.

Je dôležité si uvedomiť, že hnev je prirodzenou emóciou a nie je nič zlé na tom, že sa cítite nahnevaní. Dôležité je, ako s ním nakladáte a ako ovplyvňuje vaše správanie.


A zbavím sa niekedy hnevu?

Hnev patrí medzi základné emócie a je spôsobený komplexnými biologickými a psychologickými faktormi. Hnev môže byť prejavený rôznymi spôsobmi, od miernych prejavov až po násilné správanie. Závisí to od mnohých faktorov, ako je závažnosť situácie, osobná história a temperament osoby.

Hoci hnev je prirodzenou a normálnou emóciou, je dôležité sa naučiť ho kontrolovať a správne ním narábať. Existujú rôzne techniky, ktoré môžu pomôcť pri kontrole hnevu, ako sú napríklad hlboké dýchanie, meditácia, vizualizácia, alebo kognitívna terapia.

Je dôležité si uvedomiť, že hnev je súčasťou života a nejde o to, sa ho úplne zbaviť. Namiesto toho je potrebné sa naučiť ho riadiť a použiť ho na konštruktívne účely. Hnev môže byť užitočný, ak nás motivuje k zlepšeniu situácie, ale môže byť aj deštruktívny, ak sa ním nevieme riadiť a použijeme ho na agresívne správanie voči iným.


PhDr. Ivana Čergeťová, PhD., LL.M., MBA

Som psychologička, NLP koučka, vzťahová terapeutka, kariérna poradkyňa a akademická pracovníčka. Venujem sa teórii vzťahovej väzby viac ako 20 rokov v kontexte osobného života a pracovného prostredia. Pracujem na tejto téme nielen ako poradkyňa, ale aj ako výskumníčka.

Stretnutie so mnou ti môže pomôcť, ak hľadáš odborníka v oblasti duševného zdravia so zameraním na vzťahy, komunikáciu a osobnostný rozvoj.

Pre viac informácií sleduj moje sociálne siete @radipsychologicka #radipsychologicka #vztahy #laska #attachment #vztahovavazba #vztahovyterapeut #rozvoj #pridsasomnouporadit