Vzťahová väzba

Pripútanie (alebo vzťahová väzba) je jeden z kľúčových pojmov v teórii vzťahovej väzby, ktorá sa zaoberá spôsobom, ako sa vytvárajú a udržiavajú väzby medzi ľuďmi. Pripútanie je proces, ktorý sa začína už v ranom detstve a pokračuje až do dospelosti. Ide o emočné prepojenie medzi dieťaťom a jeho najbližším opatrovateľom, zvyčajne matkou, ale môže to byť aj otec, starý rodič alebo iná dospelá osoba.

V teórii vzťahovej väzby sa pripútanie skladá z troch hlavných prvkov: (1) pocit bezpečia, (2) pravidelná a dostatočná starostlivosť a (3) prítomnosť citovo dostupného opatrovateľa. Ak sú tieto prvky naplnené, dieťa sa môže cítiť bezpečne a isto a môže sa učiť nové veci a objavovať svet. Ak však tieto prvky chýbajú, dieťa sa môže cítiť ohrozené a môže mať problémy s dôverou vo svoje okolie.

V dospelosti zväčša kopírujeme naše naučené modely správania a tak sa pripútanie prejavuje vo vzťahoch, ktoré si vytvárame s ostatnými ľuďmi. Ľudia s bezpečnou pripútaním majú tendenciu vytvárať si zdravé a stabilné vzťahy s partnermi, priateľmi a rodinou. Na druhej strane, ľudia s neistým pripútaním môžu mať tendenciu vytvárať si vzťahy, ktoré sú nestabilné, neisté alebo príliš intenzívne.

Teória vzťahovej väzby sa využíva ako teoretický základ v procese vzťahovej terapie. V rámci teórie vzťahovej terapie sa odporúča s klientmi pracovať pracovať metódami pohybovej terapie a terapie orientovanej na telo, pričom sa pracuje s neverbálnou a často neuvedomovanou zložkou prejavu klienta. Zároveň je možné vzťahovú terapiu podporiť verbálnou časťou vo forme neurolingvistického programovania.


Chcete zistiť, akú máte vzťahovú väzbu?

Na diagnostiku vzťahovej väzby sa využívajú viaceré výskumné a diagnostické nástroje. Vzťahovú väzbu môžete zistiť na základe sebareflexie alebo pomocou vyjadrení vášho partnera alebo vašich blízkych ľudí o tom, ako sa vo vzťahoch správate.

Ak chcete využiť diagnostiké nástroje, môžete sa bezplatne zúčastniť môjho výskumu a tým podporiť vedu a rozvoj skúmania v psychológii na Slovensku i v zahraničí. Ak máte záujem o komplexnejšie testovanie, odporúčam Vám rezervovať si u mňa stretnutie.